Klub

Pozvánka na Výročnú schôdzu klubu (4. apríla 2019)

POZOR, zmena miestnosti! Na rozdiel od minulých rokov sa tento rok stretneme v miestnosti B 107, ktorá je na prízemí budovy. Navrhovaný program:  Otvorenie výročnej schôdze ... Čítať ďalej

Pozvánka na Výročnú schôdzu klubu (11. apríla 2018)

Navrhovaný program: Otvorenie výročnej schôdze Správa o stave klubu - návrhy na ocenenia - vyhodnotenie lezeckej sezóny Vyhodnotenie metodickej činnosti Správa o... Čítať ďalej

Posledné zlanenie – 24. – 26. novembra 2017

Ak sa nás má zima opýtať, čo sme robili v lete, tak udalosť akou je Posledné zlanenie je určite to najlepšie miesto pre prvé kontaktné pohovory v tejto záležitosti. Prípadne na výmenu... Čítať ďalej

Pozvánka na Výročnú schôdzu

Navrhovaný program: 1. Otvorenie výročnej schôdze   2. Správa o stave klubu   - vyhodnotenie lezeckej sezóny   -... Čítať ďalej

PLÁN B

Priaznivci poakciového prekempovania sa do nedele pri ohníku majú možnosť zložiť svoje kosti na lúke Stánisko, cca 2km po modrej nad Mariankou, smer Málinský vrch. Na mieste nájdu veľký... Čítať ďalej

Pozvánka na Výročnú schôdzu

Navrhovaný program: 1. Otvorenie výročnej schôdze   2. Správa o stave klubu   - vyhodnotenie lezeckej sezóny   -... Čítať ďalej

Posledné zlanenie – 21. november 2015

Ak sa nás má zima opýtať, čo sme robili v lete, tak udalosť akou je Posledné zlanenie je určite to najlepšie miesto pre prvé kontaktné pohovory v tejto záležitosti. Prípadne na výmenu... Čítať ďalej

Lokodrobci Camp jeseň 2015

Demografická krivka v našom klube potešujúco strmie, nastala tá príhodná chvíľa na rozvíjanie základných zručností a návykov v lezecko – leteckom kolektíve aj pre tých našich... Čítať ďalej

Návod na automatické sledovanie aktuálnych príspevkov v diskusnom fóre.

Tu sú jednotlivé kroky: Musíte byť zaregistrovaní v diskusnom fóre   Musíte byť prihlásení do diskusného fóra   Ak chcete sledovať... Čítať ďalej

PLÁN B

Tradícia jarného klubového stretnutia na Pajštúne pokračuje pod novým názvom PLÁN B. (Prečo PLÁN B? Ako po iné roky, i tento raz, keď sa nás jarné rovnodenie indiskrétne opýta čo... Čítať ďalej