Blog

Pajštúnsky budíček 2013

Pozývame vás na Jarný horolezecký zraz – 11. ročník bratislavského horolezeckého zrazu PAJŠTÚNSKY BUDÍČEK, ktorý sa uskutoční 20. 4. 2013 na Pajštúne pri Borinke.

Cieľom zrazu je nadviazať na tradičné stretnutia horolezcov, umožniť vážnym borcom aj rekreantom na jednom mieste stretnúť kopu známych, v pohode si zaliezť, pospomínať na staré časy aj naplánovať nové lezecké projekty. Vítaní sú aj sympatizanti z radov potenciálnych lezcov, ktorí chcú začať s lezením. Oba usporiadateľské kluby sa venujú práci s nováčikmi a môžete tu získať prvé kontaktné informácie.
Súčasťou jarného horolezeckého zrazu bude súťaž v lezení. Pravidlá súťaže sú nastavené tak, aby si s chuťou a dobre zaliezli aj „nepretekárske typy“ a oplatilo sa prísť aj expertom. Skrátka aby si zaliezli všetci. Každý zaregistrovaný účastník obdrží tradičnú kocku magnézia.
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva na nedeľu 21. 4. 2013.

Program – sobota 20. 4. 2013

  • 10:00 – 14:00 preteky maratón

 

  • 14:00 – 14:30 prestávka

 

  • 14:30 – 17:00 lezenie na rýchlosť

 

  • 17:00 – 18:00 presun do pohostinstva Pod Pajštúnom

 

  • 18:00 – 18:30 vyhodnotenie

 

  • 18:30 – 20:00 voľný program

 

  • 20:00 – 21:30 premietanie pásma „Grónsko“ (Vlado Linek)

 

  • 21:30 voľný program

 

Kontaktné osoby: Vlado Linek, 0903 775564, Ľubo Jašter Galanský, 0905 410950

Upozornenie: Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Doporučujeme používať prilbu.

Pravidlá pretekov – Preteky budú mať dve kolá.

1. kolo – lezecký maratón

Cieľom prvého kola bude vyliezť počas vymedzeného času 4 hod. maximálny počet ciest. Cesty sú obodované podľa obtiažnosti. Súťaží sa v troch kategóriách A, B, C. Kategória C je určená pre lezeckých nováčikov a veteránov, kategória B pre pokročilých lezcov a kategória A pre expertov. Dvojice môžu liezť ľubovoľné cesty z priloženého zoznamu. Zaradenie do kategórií sa uskutoční po ukončení súťaže:

 • Dvojica, ktorá vylezie aspoň jednu cestu kl. 7+ UIAA bude zaradená do kat. A, dvojica, ktorá vylezie aspoň jednu cestu kl. 6 UIAA bude zaradená do kat. B, ostatné dvojice budú v kat. C.
 • Lezie sa vo dvojiciach, alebo ako jednotlivci (rozumej jednotlivci, ktorých partner nelezie, len istí. Títo budú vyhodnotení len v súťaži jednotlivcov, nie dvojíc).
 • Za RP, PP prelez je plný počet bodov, za AF polovica, za TR štvrtina. Ako prvý môže liezť každý z lezeckej dvojky.
 • Je zakazané nacvakať si cestu zhora pri zlaňovaní z vedľajšej cesty – aspoň jeden z lezeckej dvojice by mal cestu preliezť štýlom OS, FLASH, RP (pripadne AF). Je zakázané zablokovať cestu nacvakanými expresmi. Lezci môžu použiť cudzie nacvakané expresy k vlastnému prelezu za situácie, že predchádzjúca dvojica z rôznych dôvodov nie je schopná plynulého lezenia v ceste, alebo nevie v časovo krátkom okamihu expresy odstrániť.
 • Pre „spriechodnenie“ najlezenejších ciest alebo smerov upravujeme počet pokusov lezeckého družstva/jednotlivca nasledovne: u TR sú povolené 3 odsady, u voľného lezenia jeden pád či odsadnutie v prípade, ak na cestu už čaká jedno a viac družstiev. Po vyčerpaní týchto možností sa družstvá/jednotlivec povinne striedajú!
 • Lezie sa voľne, technické pomôcky je povolené používať len na istenie. Je potrebné dostatočne sa istiť, t.j. nevynechávať fixné istiace body (borháky, nity, skoby). Je povolené umiestňovať aj vlastné postupové istenia podľa uváženia.
 • Lezcovi sa každá cesta počíta iba jedenkrát. Prekročenie časového limitu 4 hodiny je povolené len na dolezenie poslednej cesty, ak do nej lezec naliezol pred ukončením limitu.
 • Do súťaže jednotlivcov sa zarátavajú každému lezcovi osobitne dosiahnuté body. Do súťaže dvojíc ich súčet.

Usporiadateľ si vyhrazuje právo obmedziť pohyb v lezeckom teréne, z dôvodu ochrany prírody alebo z bezpečnostného hľadiska, z dôvodu nevyhovujúceho stavu niektorej z ciest.

Z dôvodu ochrany prírody sú zakázané tieto cesty:

  • ! Čierny previs, 7-, 40 bodov

 

  • ! Sekajova, 7, 50 bodov

 

  • ! Preťahovanie, 9-, 165 bodov

 

  • ! Hotel Kanál, 9, 200 bodov

 

  • ! Láska k prírode, 8+, 135 bodov

 

  • ! Launer – Šeršeň, 7+, 65 bodov

 

  • ! Tremolo, 8, 100 bodov

 

 

Označenie ciest je podľa sprievodcu z Horolezca 5/2012.

  • čes – Červený sektor

 

  • žs – Žltý sektor

 

  • ms – Modrý sektor

 

  • čis – Čierny sektor

 

  • bs – Biely sektor

 

  zs – Zelený sektor

 

Zoznam ciest


Kategória C:

  • čes1. Prvá, 5, 10 bodov

 

  • žs1. Fabíkova hrana, 5+, 15 bodov

 

  • žs2. Kluvánkov komín, 4, 5 bodov

 

  • ms1. Chytľavka, 5, 10 bodov

 

  • ms2. Panza, 5, 10 bodov

 

  • ms3. Sancho, 5+, 15 bodov

 

  • ms4. Yerba Mate, 4+, 7 bodov

 

  • ms5. Veterný mlyn, 4, 5 bodov

 

  • ms6. Sunset Beach, 5, 10 bodov

 

  • ms10. Pivné bruško, 5+, 15 bodov

 

  • ms14. Stromovka, 6-, 20 bodov

 

  • ms15. Platnička, 6-, 20 bodov

 

  • ms18. Psotkov pilier, 6-, 20 bodov

 

  • ms20. Sedemskobovka, 5+, 15 bodov

 

  • čis1. Normálka, 3, 2 body

 

  • čis2. Mastihubov komín (Kniha), 5+, 15 bodov

 

  • čis21 Sokolíky (Hrana perokresby), 5+, 15 bodov

 

  • bs1. Schránky, 6-, 20 bodov

 

  • bs6. Pohodovka, 4+, 7 bodov

 

  • bs7. 99%, 5+, 15 bodov

 

  • bs8. Stovka, 5, 10 bodov

 

  • zs1. Kača, 3+, 4 body

 

  • zs2. Tatrašport, 4, 5 bodov

 

  • zs4. Banán, 4+, 7 bodov

 

  • zs5. Štyria tankisti a pes, 4+, 7 bodov

 

  • zs6. Už viem, 5, 10 bodov

 

  • zs11. Posledná, 5, 10 bodov

 

Je to 27 ciest.

Kategória B:

  • čes3. Hauschke, 7-/7, 45 bodov

 

  • čes4a. Dieška, 7-, 40 bodov

 

  • čes5. Shelf, 7-, 40 bodov

 

  • žs6. Dunivé previsy, 6+, 35 bodov

 

  • ms7. Čingačguk, 7-, 40 bodov

 

  • ms9. Mockov kút, 6+, 35 bodov

 

  • ms12. Psotkova platnička, 7, 50 bodov

 

  • ms13. Falco, 6+, 35 bodov

 

  • ms16. Čudenly klobáseň, 7-, 40 bodov

 

  • ms17. MačkáRia, 7-, 40 bodov

 

  • ms19. Veľkonočná (Demján), 6+, 35 bodov

 

  • ms22. Diretka (nástup spoločný s Realitou), 7, 50 bodov

 

  • ms24. Vaječný likér, 7, 50 bodov

 

  • ms25. Vajce, 6, 25 bodov

 

  • ms26. Odkazovač, 6+, 35 bodov

 

  • ms28. Pepova (Shipton), 6+, 35 bodov

! Čierny previs, 7-, 40 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Sekajova, 7, 50 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ

  • čis17. Čierna diera, 6, 25 bodov

 

  • čis22. Ferova stienka, 7, 50 bodov

 

  • čis24. Ferov komín, 6, 25 bodov

 

  • čis25. Braxatoris Džonjuzabil, 7, 50 bodov

 

  • bs2. Putifárova skratka, 6+, 35 bodov

 

  • bs4. Gorbačov, 7, 50 bodov

 

  • zs3. Avokádo, 6, 25 bodov

 

  • zs7. Ešte neviem, 7, 50 bodov

 

  • zs8. Pilier Dieškovcov (Dankina), 6+, 35 bodov

 

  • zs9. Tieňovka, 7-, 40 bodov

 

  • zs10. Plch, 6, 25 bodov

 

Je to 27 ciest.

Kategória A:

  • čes2. Matesova riť, 8+, 135 bodov

 

  • čes4. Už naozaj priamo, 9-/9, 185 bodov

 

  • žs3. Trhač nitov, 8+/9-, 150 bodov

 

  • žs4. Žltá stienka, 8, 100 bodov

 

  • žs5. Marekovo brucho, 8-, 85 bodov

 

  • žs7. Marekov pilier, 7+, 65 bodov

 

  • ms8. Hrmova stienka, 7+, 65 bodov

 

  • ms11. Telo na telo, 7+, 65 bodov

 

  • ms21. Realita, 8-, 85 bodov

 

  • ms23. Kodiak, 7+, 65 bodov

 

  • ms27. Pestrman, 7+, 65 bodov

 

  • ms29. Cecok, 8+, 135 bodov

 

  • čis3. Genesis, 8-, 85 bodov

 

  • čis4. Námesačná Hana, 8-, 85 bodov

 

  • čis5. Polmesačná špára, 7+, 65 bodov

! Preťahovanie, 9-, 165 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Hotel Kanál, 9, 200 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Láska k prírode, 8+, 135 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Launer – Šeršeň, 7+, 65 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Tremolo, 8, 100 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ

  • čis13. Ľavý Comici, 7+, 65 bodov

 

  • čis14. Pilier, 9+, 245 bodov

 

  • čis15. Comiciho frajerka, 9-/9, 185 bodov

 

  • čis16. Pravý Comici, 8, 100 bodov

 

  • čis18. Nedeľná promenáda, 7+, 65 bodov

 

  • čis19. Raymond, 8, 100 bodov

 

  • čis20. Perokresba 8+, 135 bodov

 

  • čis23. Cit, 8-, 85 bodov

 

  • čis26. Balvan Sekaj, 8, 100 bodov

 

  • bs3. Brežnev, 7+, 65 bodov

 

  • bs5. Permitivita, 8, 100 bodov

 

  • zs8. Záhumienky 8-, 85 bodov

 

Je to 27 ciest.

2. kolo – lezenie na rýchlosť

Po prestávke bude druhé kolo, v ktorom bude každý pretekár liezť jednu z troch vybraných ciest na rýchlosť štýlom TR.

Cesty 2. kola:

 • Žltá stienka, 8 (doporučené pre kategóriu A),
 • Šelf, 7- (doporučené pre kategóriu B).
 • Sedemskobovka (po policu) 5+ (doporučené pre kategóriu C).

Každý lezec si môže vybrať cestu 2. kola bez ohľadu na kategóriu, v ktorej súťažil v lezeckom maratóne. Pretekár má dva pokusy. Jeden pád, resp. odsadnutie do lana znamená vyčerpanie pokusu. O poradí v tomto kole rozhodnú najlepšie dosiahnuté časy z dvoch pokusov.
Súťaží sa v troch kategóriách – muži, ženy, deti do 15 rokov.

Tak priatelia, lezecky sa nám už nezadržiteľne zjarieva, je čas konvertovať z instatnej umeliny za vertikálne gastráče na zdravšie a šťavnatejšie ekobio chyty. Nuž, keď sa vertikálne obtiažnosti varia z čerstvých prírodných surovín, hneď človeku inak chutí.

Dostretnutia, dovylezenia a pri pive a guláši dosplánovania sezóny 2013!

Publikované: 20. apríla 2013
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*