Blog

Pajštúnsky budíček 2012

Pozývame vás na Jarný horolezecký zraz – 10. ročník bratislavského horolezeckého zrazu PAJŠTÚNSKY BUDÍČEK, ktorý sa uskutoční 21. 4. 2012 na Pajštúne pri Borinke.

Cieľom zrazu je nadviazať na tradičné stretnutia horolezcov, umožniť vážnym borcom aj rekreantom na jednom mieste stretnúť kopu známych, v pohode si zaliezť, pospomínať na staré časy aj naplánovať nové lezecké projekty. Vítaní sú aj sympatizanti z radov potenciálnych lezcov, ktorí chcú začať s lezením. Oba usporiadateľské kluby sa venujú práci s nováčikmi a môžete tu získať prvé kontaktné informácie.
Súčasťou jarného horolezeckého zrazu bude súťaž v lezení. Pravidlá súťaže sú nastavené tak, aby si s chuťou a dobre zaliezli aj „nepretekárske typy“ a oplatilo sa prísť aj expertom. Skrátka aby si zaliezli všetci. Každý zaregistrovaný účastník obdrží tradičnú kocku magnézia.
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva na nedeľu 22. 4. 2012.

Program – sobota 21. 4. 2012
10:00 – 14:00 preteky maratón
14:00 – 14:30 prestávka
14:30 – 17:00 lezenie na rýchlosť
17:00 – 18:00 presun do pohostinstva Pod Pajštúnom
18:00 – 18:30 vyhodnotenie
18:30 – 20:00 voľný program
20:00 – 21:30 premietanie, lezecký životopis Ivana Kluvánka
21:30 voľný program

Kontaktné osoby: Vlado Linek, 0903 775564, Ľubo Jašter Galanský, 0905 410950
Zdravotná služba: Etka Vranková

Upozornenie:Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Doporučujeme používať prilbu.

Pravidlá pretekov – Preteky budú mať dve kolá.

 

1. kolo – lezecký maratón

Cieľom prvého kola bude vyliezť počas vymedzeného času 4 hod. maximálny počet ciest. Cesty sú obodované podľa obtiažnosti. Súťaží sa v troch kategóriách A, B, C. Kategória C je určená pre lezeckých nováčikov a veteránov, kategória B pre pokročilých lezcov a kategória A pre expertov. Dvojice môžu liezť ľubovoľné cesty z priloženého zoznamu. Zaradenie do kategórií sa uskutoční po ukončení súťaže:

  • Dvojica, ktorá vylezie aspoň jednu cestu kl. 7+ UIAA bude zaradená do kat. A, dvojica, ktorá vylezie aspoň jednu cestu kl. 6 UIAA bude zaradená do kat. B, ostatné dvojice budú v kat. C.
  • Lezie sa vo dvojiciach, alebo ako jednotlivci (rozumej jednotlivci, ktorých partner nelezie, len istí. Títo budú vyhodnotení len v súťaži jednotlivcov, nie dvojíc).
  • Za RP, PP prelez je plný počet bodov, za AF polovica, za TR štvrtina. Ako prvý môže liezť každý z lezeckej dvojky.
  • Pre „spriechodnenie“ najlezenejších ciest alebo smerov upravujeme počet pokusov lezeckého družstva/jednotlivca nasledovne: u TR sú povolené 3 odsady, u voľného lezenia jeden pád či odsadnutie v prípade, ak na cestu už čaká jedno a viac družstiev. Po vyčerpaní týchto možností sa družstvá/jednotlivec povinne striedajú!
  • Lezie sa voľne, technické pomôcky je povolené používať len na istenie. Je potrebné dostatočne sa istiť, t.j. nevynechávať fixné istiace body (borháky, nity, skoby). Je povolené umiestňovať aj vlastné postupové istenia podľa uváženia.
  • Lezcovi sa každá cesta počíta iba jedenkrát. Prekročenie časového limitu 4 hodiny je povolené len na dolezenie poslednej cesty, ak do nej lezec naliezol pred ukončením limitu.
  • Do súťaže jednotlivcov sa zarátavajú každému lezcovi osobitne dosiahnuté body. Do súťaže dvojíc ich súčet.

Usporiadateľ si vyhrazuje právo obmedziť pohyb v lezeckom teréne, z dôvodu ochrany prírody alebo z bezpečnostného hľadiska, z dôvodu nevyhovujúceho stavu niektorej z ciest.

 

Z dôvodu ochrany prírody sú zakázané tieto cesty:

! Čierny previs, 7-, 40 bodov
! Sekajova, 7, 50 bodov
! Preťahovanie, 9-, 165 bodov
! Hotel Kanál, 9, 200 bodov
! Láska k prírode, 8+, 135 bodov
! Launer – Šeršeň, 7+, 65 bodov
! Tremolo, 8, 100 bodov

 

Zoznam ciest

Kategória C:


Fabíkova hrana, 5+, 15 bodov
Kluvánkov komín, 4, 5 bodov
Sancho, 5+, 15 bodov
Yerba Mate, 4+, 7 bodov
Veterný mlyn, 4, 5 bodov
Stromovka, 6-, 20 bodov
Psotkov pilier, 5+, 15 bodov
Sedemskobovka, 5+, 15 bodov
Normálka, 3, 2 body
Kniha, 5+, 15 bodov
Hrana perokresby, 5+, 15 bodov
Schránky, 6-, 20 bodov
Banán, 4+, 7 bodov
Už viem, 5, 10 bodov

Kategória B:

Hauschke, 7-, 40 bodov
Dieška, 7-, 40 bodov
Shelf, 7-, 40 bodov
Dunivé previsy, 6+, 35 bodov
Čingačguk, 6+, 35 bodov
Mockov kút, 6+, 35 bodov
Psotkova platnička, 7, 50 bodov
Falco, 6+, 35 bodov
Platnička, 6, 25 bodov
Čudenly klobáseň, 6+, 35 bodov
MačkáRia, 6+, 35 bodov
Demján, 6+, 35 bodov
Vajce, 6, 25 bodov
Odkazovač, 6+, 35 bodov
Diretka, 7, 50 bodov
(nástup spoločný s Realitou)
Shipton, 6+, 35 bodov
! Čierny previs, 7-, 40 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Sekajova, 7, 50 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
Ľavý Comici, 7, 50 bodov
Ferova stienka, 7, 50 bodov
Ferov komín, 6, 25 bodov
Braxatoris Džonjuzabil, 7, 50 bodov
Putifárova skratka, 6+, 35 bodov
Ešte neviem, 7, 50 bodov
Dankina, 6, 25 bodov
Tieňovka, 6+, 35 bodov

Kategória A:

Matesova riť, 8+, 135 bodov
Už naozaj priamo, 9-/9, 185 bodov
Variantarhača, 9-, 165 bodov
Trhač nitov, 8+, 135 bodov
Žltá stienka, 8, 100 bodov
Marekovo brucho, 8+, 135 bodov
Marekov pilier, 7+, 65 bodov
Hrmova stienka, 7+, 65 bodov
Brumteles, 8-, 85 bodov
Telo na telo, 7+, 65 bodov
Realita, 8-, 85 bodov
Kodiak, 7+, 65 bodov
Pestrman, 7+, 65 bodov
Cecok, 8+, 135 bodov
Genesis, 8-, 85 bodov
Námesačná Hana, 8-, 85 bodov
Polmesačná špára, 7+, 65 bodov
! Preťahovanie, 9-, 165 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Hotel Kanál, 9, 200 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Láska k prírode, 8+, 135 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Launer – Šeršeň, 7+, 65 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
! Tremolo, 8, 100 bodov – ZÁKAZ LIEZŤ
Pilier, 9+, 245 bodov
Comiciho frajerka, 9-/9, 185 bodov
Pravý Comici, 8-, 85 bodov
Raymond, 8/8+, 120 bodov
Cit, 8-, 85 bodov
Balvan Sekaj, 8+, 135 bodov
Brežnev, 8, 100 bodov
Permitivita, 8-, 85 bodov
Záhumienky 8-, 85 bodov

Je to 71 ciest.

2. kolo – lezenie na rýchlosť

Po prestávke bude druhé kolo, v ktorom bude každý pretekár liezť jednu z troch vybraných ciest na rýchlosť štýlom TR.

Cesty 2. kola:

  • Žltá stienka, 8 (doporučené pre kategóriu A),
  • Šelf, 7- (doporučené pre kategóriu B).
  • Sedemskobovka (po policu) 5+ (doporučené pre kategóriu C).

Každý lezec si môže vybrať cestu 2. kola bez ohľadu na kategóriu, v ktorej súťažil v lezeckom maratóne. Pretekár má dva pokusy. Jeden pád, resp. odsadnutie do lana znamená vyčerpanie pokusu. O poradí v tomto kole rozhodnú najlepšie dosiahnuté časy z dvoch pokusov.
Súťaží sa v troch kategóriách – muži, ženy, deti do 15 rokov.

Tak priatelia, lezecky sa nám už nezadržiteľne zjarieva, je čas konvertovať z instatnej umeliny za vertikálne gastráče na zdravšie a šťavnatejšie ekobio chyty. Nuž, keď sa vertikálne obtiažnosti varia z čerstvých prírodných surovín, hneď človeku inak chutí.

Dostretnutia, dovylezenia a pri pive a guláši dosplánovania sezóny 2012!

Publikované: 22. apríla 2012
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*