Blog

Nové vyhlásenie súťaže LOGO AC Lokomotiva 2007

Klub AC Lokomotiva Bratislava znovu vyhlasuje súťaž o LOGO klubu.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 1. Predmetom súťaže je návrh loga klubu a odvodeného logotypu ( pečiatka ). Počet návrhov od jedného autora nie je obmedzený.
 2. Veľkosť znakov, písma v logu a odvodenom logotype musí spĺňať podmienku názornosti a čitateľnosti vo formáte bežnom pre nášivky a odvodený logotyp. Logo a odvodený logotyp po obsahovej stránke nemusia byť zhodné. Návrhy, ktoré nesplnia tieto podmienky nebudú zverejnené.
 3. Tvar loga ( logotypu ), použitá symbolika, miera schématizovania významových znakov či prvkov a typ písma je plne ponechaný na kreativitu autora návrhu.
 4. Logo ( odvodený logotyp ) musí obsahovať plný názov klubu – Alpin Club Lokomotíva Bratislava.
 5. V prípade použitia farieb v návrhu sa odporúča prihliadnuť k čo najlepšej transformácii z farebnej podoby do čiernobielej. Počet farieb a schématizovanie významových znakov či prvkov nesmie byť na prekážku technického zhotovenia loga vo forme nášivky.
 6. Návrhy zasielajte vo formáte pdf , a to v skutočnej navrhovanej veľkosti. V prípade loga v dvoch vyhotoveniach – farebnej i čiernobielej verzii.
 7. Súťaž je anonymná.
 8. O návrhoch rozhoduje komisia klubu. Komisiu tvorí výbor klubu a každý, kto prejaví záujem byť členom tejto komisie z členov klubu – Alpin Club Lokomotíva Bratislava.
 9. Klub si vyhradzuje právo neudeliť túto cenu v prípade, že žiaden z návrhov nezíska výraznú väčšinu hlasov.
 10. Odmena autorovi víťazného návrhu je 1.000,- Sk.
 11. Doporučujeme autorom návrhov, aby si vo vlastnom záujme preverili originalitu a jedinečnosť grafického spracovania ich návrhu.

Návrhy označené značkou „LOGO 2007“ zasielajte na adresu radoszem@gmail.com
Termín uzávierky zasielania návrhov: 30. 6. 2007

Publikované: 26. mája 2007
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*