Blog

5. Pajštúnsky budíček 2007

Jarný horolezecký zraz spojený s pretekmi v lezení, Pajštún, sobota, 21. 4. 2007

Usporiadatelia: AC Lokomotíva Bratislava, ALPINUS Bratislava, HK Filozof Bratislava

Cieľom zrazu je nadviazať na tradičné stretnutia horolezcov, umožniť mladým lezcom stretnúť sa so seniormi, ktorí kedysi na Pajštúne robili prvovýstupy vo vibramkách, umožniť vážnym borcom aj rekreantom na jednom mieste stretnúť kopu známych, v pohode si zaliezť, pospomínať na staré časy aj naplánovať nové lezecké projekty.
Súčasťou jarného horolezeckého zrazu budú preteky v lezení. Pravidlá pretekov sa pozmenili tak, aby si s chuťou a dobre zaliezli aj „nepretekárske typy“ a oplatilo sa prísť aj pretekárom. To isté platí o konzumnom, ktoré nie je povinné a nijako priamo nesúvisí s pretekmi. Kto má záujem, zaplatí konzumné, bude opekať na Pajštúne špekáčiky a pripíjať si s kamarátmi pivom, kto nie, vybalí svoje zásoby. Na záver zrazu bude tombola. Uvítame, ak účastníci donesú do tomboly originálne ceny.

Štartovné – 0 Sk
Konzumné – 50 Sk, deti súťažiacich a súťažiaci do 18 rokov zadarmo
(2 pivá, klobása, syr, chlieb, napolitanka)
Harmonogram – sobota 21. 4. 2007
9:00 – 10:00 registrácia
10:00 – 14:00 1. kolo – preteky maratón
14:00 – 14:30 prestávka, občerstvenie
14:30 – 16:30 2. kolo – lezenie na rýchlosť
16:30 – 17:00 vyhodnotenie a tombola
Oraganizačný výbor a kontaktné osoby:
Ľubo Jašter Galanský (0905 410950),
Vlado Linek (0903 775564),
Braňo Štěpánek (0908 777670),
Jano Zaťko (0905 652644)
Zdravotná služba: Etka Vranková
Ceny: Aby sme zachovali neformálny charakter pretekov, každý účastník obdrží odmenu a poukážku na zľavy v predajni Alpinus. Víťazi jednotlivcov v mužskej aj ženskej kategórii dostanú žlté tričká pretekov. Prví traja z každej kategórie obdržia diplomy a poukážky na nákup lezečiek Five-Ten v predajni Alpinus.
Upozornenie: Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Pravidlá pretekov – Preteky budú mať dve kolá.
1. kolo
Cieľom prvého kola bude vyliezť počas vymedzeného času 4 hod. maximálny počet ciest. Cesty sú obodované podľa obtiažnosti. Súťaží sa v troch kategóriách A, B, C. Kategória C je určená pre lezeckých nováčikov a veteránov, kategória B pre pokročilých lezcov a kategória A pre expertov. Dvojice môžu liezť ľubovoľné cesty z priloženého zoznamu.
Zaradenie do kategórií sa uskutoční po ukončení súťaže:

 • Dvojica, ktorá vylezie aspoň jednu cestu kl. 8- UIAA bude zaradená do kat. A, dvojica, ktorá vylezie aspoň jednu cestu kl. 7- UIAA bude zaradená do kat. B, ostatné dvojice budú v kat. C.
 • Lezie sa vo dvojiciach.
 • Za RP, PP prelez je plný počet bodov, za AF polovica, za TR štvrtina. Ako prvý môže liezť každý z lezeckej dvojky.
 • Lezie sa voľne, technické pomôcky je povolené používať len na istenie. Je potrebné dostatočne sa istiť, t.j. nevynechávať fixné istiace body (borháky, nity, skoby). Je povolené umiestňovať aj vlastné postupové istenia, ak je to potrebné. Doporučujeme prilbu.
 • Lezcovi sa každá cesta počíta iba jedenkrát. Prekročenie časového limitu 4 hodiny je povolené len na dolezenie poslednej cesty, ak do nej lezec naliezol pred ukončením limitu.
 • Do súťaže jednotlivcov sa zaratávajú každému lezcovi osobitne dosiahnuté body. Do súťaže dvojíc ich súčet.

  Zoznam ciest

   • Matesova riť, 8+, 140 bodov
   • Hauschke, 7-, 40 bodov
   • Dieška, 7-, 40 bodov
   • Už naozaj priamo, 9-, 180 bodov
   • Shelf, 7-, 40 bodov
   • Fabíkova hrana, 5+, 15 bodov
   • Kluvánkov komín, 4, 5 bodov
   • Variantarhača, 9-, 180 bodov
   • Trhač nitov, 8+, 140 bodov
   • Žltá stienka, 8, 100 bodov
   • Marekovo brucho, 8, 100 bodov
   • Dunivé previsy, 6+, 35 bodov
   • Marekov pilier, 8-, 85 bodov
   • Sancho, 5+, 15 bodov
   • Veterný mlyn, 4, 5 bodov
   • Hrmova stienka, 7+, 65 bodov
   • Mockov kút, 6-, 20 bodov
   • Telo na telo, 7+, 65 bodov
   • Psotkova platnička, 7, 50 bodov
   • Falco, 6+, 35 bodov
   • Stromovka, 6, 25 bodov
   • Platnička, 6, 25 bodov
   • Čudenly klobáseň, 6+, 35 bodov
   • MačkáRia, 6+, 35 bodov
   • Psotkov pilier, 5+, 15 bodov
   • Demján, 6+, 35 bodov
   • Sedemskobovka, 5+, 15 bodov
   • Realita, 8-, , 85 bodov
   • Diretka, 7, 50 bodov (nástup spoločný s Realitou)
   • Kodiak, 7+, 65 bodov
   • Vajce, 6, 25 bodov
   • Odkazovač, 6+, 35 bodov
   • Pestrman, 7+, 65 bodov
   • Shipton, 6+, 35 bodov
   • Cecok, 8+, 140 bodov
   • Kniha, 5+, 15 bodov Genesis, 8-, 85 bodov
   • Námesačná Hana, 8-, 85 bodov
   • Polmesačná špára, 7+, 65 bodov
   • Preťahovanie, 9-, 180 bodov
   • Hotel Kanál, 9, 200 bodov
   • Čierny previs, 7, 50 bodov
   • Láska k prírode, 9-, 180 bodov
   • Sekajova, 7, 50 bodov
   • Launer – Šeršeň, 7+, 65 bodov
   • Tremolo, 8, 100 bodov
   • Ľavý Comici, 7, 50 bodov
   • Pilier, 9+, 300 bodov
   • Comiciho frajerka, 9-/9, 190 bodov
   • Pravý Comici, 8, 100 bodov
   • Raymond, 8/8+, 120 bodov
   • Hrana perokresby, 5+, 15 bodov
   • Ferova stienka, 7, 50 bodov
   • Cit, 8-, 85 bodov
   • Ferov komín, 6, 25 bodov
   • Braxatoris Džonjuzabil, 7, 50 bodov
   • Balvan Sekaj, 8+, 140 bodov
   • Putifárova skratka, 6+, 35 bodov
   • Schránky, 6-, 20 bodov
   • Brežnev, 8, 100 bodov
   • Permitivita, 8-, 85 bodov
   • Banán, 4+, 7 bodov
   • Už viem, 5, 10 bodov
   • Ešte neviem, 7, 50 bodov
   • Záhumienky, 8-, 85 bodov
   • Dankina, 7, 25 bodov
   • Tieňovka, 6+, 35 bodov

  Je to 67 ciest.
  2. kolo
  Po prestávke bude druhé kolo, v ktorom bude každý pretekár liezť jednu z troch vybraných ciest na rýchlosť štýlom TR.
  Cesty 2. kola

   • Žltá stienka, 8 (doporučené pre kategóriu A), 1000 bodov za čas 1:00 min.
   • Hauschke, 7- (doporučené pre kategóriu B), 500 bodov za čas 1:00 min.
   • Kluvánkov komín, 4+ (doporučené pre kategóriu C) 250 bodov za čas 1:00 min.

  Za každú sekundu nad/pod bodový limit sa strháva/pridáva v kat. A 4 body, v kat. B 2 body, v kat. C 1bod. Každý lezec si môže vybrať cestu 2. kola bez ohľadu na kategóriu, v ktorej súťaží. Pretekár má dva pokusy. Jeden pád, resp. odsadnutie do lana znamená vyčerpanie pokusu. V prípade, že cestu nedolezie ani po vyčerpaní dvoch pokusov, nezíska žiadne body.

  Získané body za obidve kolá sa sčítajú do celkového hodnotenia.

  Tešíme sa na Vašu účasť.
  ACloko

Publikované: 20. apríla 2007
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*