Blog

LOGO AC Lokomotiva 2007

Klub AC Lokomotiva vyhlasuje súťaž o LOGO klubu.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

  • 1. Predmetom súťaže je návrh loga klubu a odvodeného logotypu ( pečiatka ). Počet návrhov od jedného autora nie je obmedzený.

 

  • 2. Veľkosť znakov, písma v logu a odvodenom logotype musí spĺňať podmienku názornosti a čitateľnosti vo formáte bežnom pre nášivky a odvodený logotyp. Logo a odvodený logotyp po obsahovej stránke nemusia byť zhodné.

 

  • 3. Tvar loga ( logotypu ), použitá symbolika, miera schématizovania významových znakov či prvkov a typ písma je plne ponechaný na kreativitu autora návrhu.

 

  • 4. Logo ( odvodený logotyp ) musí obsahovať plný názov klubu – Alpin Club Lokomotíva Bratislava.

 

  • 5. V prípade použitia farieb v návrhu sa odporúča prihliadnuť k čo najlepšej transformácii z farebnej podoby do čiernobielej. Počet farieb a schématizovanie významových znakov či prvkov nesmie byť na prekážku technického zhotovenia loga vo forme nášivky.

 

  • 6. Návrhy zasielajte vo formáte pdf , a to v skutočnej navrhovanej veľkosti. V prípade loga v dvoch vyhotoveniach – farebnej i čiernobielej verzii.

 

  • 7. Súťaž je anonymná.

 

  • 8. O návrhoch rozhoduje klub kolektívnym hlasovaním. Uskutoční sa dvojkolové hodnotenie. Do druhého kola postupujú 3 návrhy s najväčším počtom hlasov.

 

  • 9. Klub si vyhradzuje právo neudeliť túto cenu v prípade, že žiaden z návrhov nezíska v druhom kole potrebnú väčšinu hlasov.

 

  • 10. Odmena autorovi víťazného návrhu je 1000,- Sk.

 

Návrhy označené značkou „LOGO 2007“ zasielajte na adresu radoszem@gmail.com

Termín uzávierky zasielania návrhov : 31. 3. 2007

Publikované: 26. januára 2007
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*