Blog

Plán klubových aktivít

Plán
klubových lezeckých aktivít

Pod klubovou akciou rozumieme akciu, ktorá je v dlhodobom
horizonte dopredu známa, je organizovaná
niektorými členmi klubu, je prístupná
všetkým členom klubu, ktorí o ňu
prejavia záujem a v princípe reprezentuje
záujem vačšej časti členskej základne.
Plán bude obsahovať dátum, miesto konania,
stručný popis samotnej akcie, organizačné
informácie a organizátorov
(informátorov) od ktorých je možne
získať aj Ďalšie informácie.
Samotný plán má slúžiť
všetkým členom jednak ako informačné
médium, ako aj z dôvodu
efektívnejšieho využitia budúceho
voľného času.
Samozrejmosťou je, že bude vítaná
každá pripomienka k navrhovaným
termínom, miestu či prípadne samotnej aktivite.
Je tiež dobré pripomenuť, že je to návrh a teda
je modifikovateľný, či už z dôvodu
príliš veľkého záujmu,
alebo naopak úplného nezáujmu.
Dobrým zvykom by sa mohla stat istá
dodatočná prezentácia akcie = článok +
fotogaléria na internetovej stránke.
Samostatné (krátkodobé) akcie členov
klubu plán nezahŕňa.
Návrh prvej verzie bude prezentovaný na štvrtkovej
schôdzi 30.3. 2006 a následne na internete a
mailom.

Zodpovedný team – Lubo, Rado

Plán na
rozdelenie klubových financií

Myslíme si, že finančné plánovanie je
veľmi podstatná téma pre každého
jednotlivého člena klubu. Z tohto dôvodu sme sa
rozhodli načrtnúť možné okruhy
diskusií na tému “financie v
klube”. Viacerí sme sa zhodli už v minulosti, že
nie je dobrá predstava “klub ako
šetriace prasiatko” – členovia len platia, platia
a “akosi nič z toho“ a hotovosť na účte
rastie ….
Avšak táto téma je ako celok veľmi
široká a teda skúsime na začiatok
navrhnúť nejakú osnovu možných
okruhov, ku ktorým je možná ďalšia
zaujímavá diskusia.
1. Nákup materiálu pre potreby
“horoškoly” určeného na
lezenie

 • aký materiál, koľko kusov, ako
  riešiť dohľad nad týmto materiálom
 • ďalšie nápady a námety k
  tejto téme

2. Nákup klubového materiálu
– nie lezecký materiál

 • pokračovanie v diskusii čo z materiálu by vedeli
  využit viacerí členovia klubu (najlepšie naraz
  …)
 • ďalšie nápady a námety k
  tejto téme

3. Nákup vzdelávacej a informačnej
literatúry – napr. lezecký sprievodcovia

 • ako splniť tento bod bez veľkych finančných
  nárokov a zároveň bez porušenia
  autorských práv
 • ďalšie nápady a námety k
  tejto téme

4. Rozdelenie istej časti príjmov klubu samotným
členom, ktorí sa o tento príjem
zaslúžili

 • veľmi zaujímavá téma na
  oveľa širšiu diskusiu …

5. Finančné prispenie klubu na rôzne
“zábavné” akcie

 • podpora organizácie akcií typu
  – pajštúnsky budíček,
  utužovacia akcia v Jelenci, posledný zlaňák …
 • ďalšie nápady a námety k
  tejto téme

6. Finančné ohodnotenie internej nadštandardnej
práce pre klub

 • ďalšie nápady a námety k
  tejto téme

7. Finančné ohodnotenie externej pomoci pri
uskutočňovaní klubových cielov

 • isté finančné prostriedky
  vynaložené pri tvorbe grafického dizajnu
  klubového loga, klubové tričká …
 • ďalšie nápady a námety k
  tejto téme

Kedže si zrejme každý uvedomuje široký
záber celej témy predpoklad je riešiť
jednotlivé body postupne
v poradí
podľa najvačšej odozvy v diskusii na internetovej
stránke.
Zodpovedný team – Rado, Evka, Lubo

Príručka k
metodickej činnosti

Mal by to byť pomocný materiál,
vypracovaný cvičiteľmi pre potreby metodickej činnosti
klubu. Je to istá forma zdokonalovania
základného výcviku pre
nových členov klubu. Dôvodom je
samozrejmý fakt, že čim lepší
základný kurz vieme pripraviť –
tým lepšie budú naši
členovia pripravení na
“úskalia” lezenia a v konečnom
štatistickom pohlade na vec sa zvýši
aj celková úroveň klubu.
Práca na tomto bode je časovo
zdlhavejší proces a nie je určený
presný dátum ukončenia

priebežné plnenie.
Zodpovedný team – Rado, Evka, Lubo

Klubovňa

Zaujíma nás ako vníma
členská základňa myšlienku klubovne.
Je akceptovateľná aj možnosť istých
finančných nákladov, alebo je to skôr
nepodstatná záležitosť? Potešilo by
členov, keby sa hlavne na jesen a v zimnom období mali kde
stretnúť a organizovať rôzne workshopy či
semináre?
Ukončenie je
úplne v závislosti na odozve

členskej základne.
Zodpovedný team – Rado

Na záver chcem dodať, že je vysoko žiadaná
akákoľvek zmysluplná reakcia ku
(najlepšie) všetkým bodom. Taktiež, ak
sa niekto chce pridať k organizácii či už
aktívne, alebo pozná niekoho, kto by vedel v
danej veci pomôct či poradiť – je reakcia veľmi
vítaná!!!

Diskusia k plánu klubových aktivít

Publikované: 4. apríla 2006
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*