Blog

Priebeh výročnej schôdze.

Stručné zhrnutie výročnej schôdze spracované podľa Kikiných poznámok.

Výročná členská schôdza 6. februára 2003

1. otvorenie
2. zhodnotenie činnosti združenia za rok 2002
3. stanovy združenia
4. voľba výboru združenia
5. udelenie ocenení
6. diskusia
7. záver

1. Otvorenie
Minúta ticha pre ľudí, ktorí už nemôžu byť s nami

2. Zhodnotenie činnosti združenia za rok 2002
– Rado: prehľad akcií za uplynulý rok

a) jar – kurz1: Jelenec
b) jar – kurz2: Traja Jazdci
c) leto – Strecha Slovenska: Majo, Matík, Farky, Viktor
d) leto – kurz Vysoké Tatry – Zbojnícka Chata
e) leto – Brnčalka: Boris, Majo (Červené previsy, Čierny Štít)
f) leto – Alpy (okolie Mt. Blanc) + Verdon: Miki, Jirko
g) jeseň – Jelenec: posledné zlanenie

– Diskusia k akciám

3. Stanovy združenia
– čítanie návrhu stanov
– diskusia k prečítaným stanovám

Pripomienky:
a) mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať okrem výboru aj najmenej 5 členov
združenia starších ako 15 rokov -> doplniť do stanov (bod 8)

Hlasovanie:
za: 19
proti: 0
zdržali sa: 1

b) príjem z 1% dane -> zmeniť (zovšeobecniť) bod 9.2.7
Hlasovanie:
za: 11
proti: 2
zdržali sa: 6

c) Jašter navrhol do stanov pridať klubové ocenenia:
– čestné členstvo
– nováčik roku
– výstup roku
– mimoriadne ocenenia určené členskou schôdzou
Hlasovanie:
za: všetci prítomní

d) doplniť do stanov, na čo sa môžu vydávať príjmy združenia, ako sa bude
hospodáriť s mimoriadnymi príjmami.

Hlasovanie o doplnení bodu 10.2 „Čerpanie finančných prostriedkov klubu schvaľuje
výbor. O čerpaní finančných prostriedkov podľa bodov 9.2.4, 9.2.6 a 9.2.8 rozhoduje
členská schôdza.“
za: všetci prítomní

e) Hlasovanie o stanovách ako o celku:
za: všetci prítomní

4. Voľba výboru združenia
Predseda: Miki
Podpredseda-Metodik: Radúzik
Hospodár: Kika
Revízor: Jašter

5. Udelenie ocenení
Výstup roka – Viktor (Hokejka, október 2002)
Nováčik roka – Maro

6. Diskusia
– poďakovanie Mikiho Radovi a ostatným členom
– na valnom zhromaždení v Žiline bude klub zastupovať Jašter
– z klubu vystúpili Boris a Matík


7. Záver

– hurááááá!!! Ide sa domóóóov!!! (citujem z Kikinho zápisu)

Publikované: 24. marca 2003
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*