Dnes je 22. 09. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1223286
September7356
Dnes82

LokoTatroStretko 2017 o?ami ú?astníkov
Zverejnené 01. 10. 2017 (1732 × prečítané)

Ako niektorí z vás už ur?ite po?uli, 14-17.09 2017 sa uskuto?nilo naše prvé LokoTatroStretko. Pod?a odozvy ú?astníkov som si istý že ur?ite nie posledné. Pre?ítajte si a presved?te sa sami.

Kos?a


Michal Semanik: Masérov poh?ad na vec

Výšlap na zbojní?ku s tridsa?kilovým ruksakom znamenal nemožnos? si na chate prezu? ponožky bez opakovaného k??u do ritných svalov.

Ani ke? sa poslední odvážlivci dotrepali o pol tretej ráno na chatu, ani vtedy sa mi nepodarilo zaspa?... Nepomáhali mi ani žalúdo?né zvuky par?áka z ved?ajšieho "bidla", ktorý nerozumne pokombinoval moju super-záhradnú-zmes s lotyšským likérom z ?iernych ríbezlí.


Túri?ka na druhý de? bola výdatná, plná strachu v sedle prielom, plná potu na východnej vysokej a plná stretnutí na ?ervenej magistrále.


Posledný ve?er sa niesol v duchu gitarovej prekára?ky s po?ským kamarátom, podporenej silnými hlasmi na oboch stranách barikády. Marhu?ovica sa pila až do úplného vytriezvenia, ktoré prišlo na druhý de? po siedmych hodinách strávených v aute....

Ve?ké ?akujem patrí Kos?ovi za zorganizovanie výbornej akcie a aj všetkým ú?astníkom za ochotu po?úva? moje chlpaté vtípky, gitaru a spev :-DM&M (Marcela Komorova & Michal Ferianc): Report zo Širokej veže, Motykova cesta (V) s variantmi

Topo s popisom opä? raz ostalo v aute a tak nás zachra?uje Kos?a, ktorý nám daroval topo. Lukáš nám ukazuje fotky z cesty a dáva nám ne/dôležité rady (bolo ich to?ko že som si všetky nezapamätal) z ktorého štandu doprava, z ktorého do?ava...


Nástup do cesty nachádzame pomerne ?ahko. V ceste sú nalezení dvaja poliaci, ktorí nám potvrdzujú, že sme správne. Marcelka ?ahá prvú d?žku a "užíva si" zakladanie. Pod skalou sa z hmly vynára známa tvár a s úsmevom prehlasuje: "Ke? po?ujem Marcelku nadáva?, viem že som správne; Na skalách :)" Po týchto povzbudivých slovách Marcelka prestáva zaklada? a druhú polovicu d?žky sóluje.


Pe?o Š. zobral z chaty Pata a Mata, ktorých zaú?a do tatranského lezenia. Celú cestu nás Pe?o nahá?a, ale aspo? je s kým pokecka? na štandoch.


V druhom štande na nás poliaci hádžu 120cm slu?ku, skoro som zinfarktoval ke? mi padla na ruky :) Marcelka po ?ahaní prvej d?žky, v ktorej nenašla žiadne skobky (ktoré sú pod?a Lukáša všade) prelieza aj 3. (k?ú?ovú) d?žku za V. Sucho prehlasuje že lezenie je pekné, ale ?ahké. Na za?iatku 4. d?žky sa snažím ís? tak ako Poliaci predo mnou, ale po pár metroch si uvedomujem, že šli zle a preto sa púš?am ?ahším terénom. Za zubom nachádzam ?alší štand (pre?o si nes?aži? ?ahkú d?žku). Marcelka si v ?alšej d?žke robí vlastný variant cesty (za V to ur?ite nebolo) a tak ja s batohom volím cestu naj?ahšieho odporu. Zvyšné d?žky sú už ?ahké a trávnaté. Posledná d?žka je však úplne zate?ená a tak sa Marcelka snaží nájs? nejakú suchšiu, lezite?nú líniu. Cestu preliezame OS s nieko?kými variantmi.

Na poslednom štande po?káme doliezajúcich chalanov a gratulujeme Patovi a Matovi k prvej tatranskej ceste.


Na vrchole stretávame trekujúcu skupinu, ktorá netrafila správny kopec a robíme si spolo?nú vrcholovú fotku.


Cestou na Zbojní?ku smer Prie?ne sedlo fotíme vidmo a utekáme za vidinou dobrej zábavy a ve?ere na chatu.Patrik Huda?ko

Náš tatranský víkend za?al zaujímavo, ke? sme sa do Tatranskej Lomnice dostali až niekedy po 21:00. Nahodili sme na seba vaky a vydali sa skrz zmoknutou no?nou tatranskou prírodou smerom na Zbojnícku chatu. Prvú nástupnú túru nám "spríjem?ovali" okolo ru?iace Jelene z neba padajúci takmer-sneh ku ktorému sa neskôr pripojil aj až príliš výrazne svieži tatranský vetrík a poslednú hodinku aj Kos?a ktorý nám šiel oproti z chaty. Nakoniec sme ale došli v celku a hlavne s pekným zážitkom.

Piatok som za?al kulinárskou špecialitou - "le?o s ovsenými vlo?kami" ktorou ma ponúkli Pe?a a Andy. Neskôr sme s Ma?om h?adali obetného baránka ktorý by nám dovolil zneuži? jeho dvoji?ky na naše prvé tatranské lezenie chví?u to vyzeralo beznádejne no v poslednej chvíli na chatu dorazil Pe?o s dvoji?kami a bez lezeckého par?áka - ?o nám zahralo do karát. Vydali sme sa na širokú vežu vyliez? cestu Motyka bolo asi 6 d?žok, všetky vytiahol Pe?o my sme len doliezali no na prvýkrát to ale sta?ilo a môžem poveda?, že táto ochutnávka tatranského lezenia ma nabila chu?ou spozna? tatry nanovo z lezeckého poh?adu.


Ve?er na chate sa niesol v duchu skvelej zábavy až kým nás nezmohol spánok. V pamäti mi ur?ite utkvelo no?né kúpanie sa v ?adovom plese.


V Sobotu sme sa prebudili do nie príliš pozitívne ladeného po?asia no po piatkovom dni mi popravde vyhovovalo, že si možem pospa? dlhšie. Po prebudení, ?alšom kulinárskom zážitku z rúk mojich ob?úbených kucháriek a dlhom plánovaní ako celý de? nepresedie? na chate vyrážame zdola? Svištový štít v partii Ja, Ras?o, Pe?a, 3x Andy a samozrejme iniciátor výletu Kos?a. Ak by niekoho zaujímalo ako bolo na tejto túre sta?í si pozrie? foto.


Ve?er po návrate bol samozrejme opä? skvelý. A v posledný de? sa konala už iba túra smerom do Smokovca po?as ktorej som si uvedomil, že to pre m?a bol jeden z najlepších víkendov daného roka. Na konci by som ale ur?ite chcel po?akova? organizátorom a tiež všetkým ú?astníkom bez ktorých by to nebolo ono a samozrejme dúfam, že sa takto o rok stretneme zas.


Petra ?ertekova

Prišiel 14. september a spolu s ním aj dlho o?akávaný pred?žený víkend LokoTatroStretko. Už dlhšie mi v?talo hlavou, ?i usporiadate? tejto akcie náhodou neskryl do názvu sloví?ko "loko" ako ekvivalent španielskeho "loco", ?o znamená bláznivý ?i šialený. Každopádne mi to dávalo o dôvod viac sa teši? a ke? som sa v piatok okolo polnoci ocitla kúpajúc sa uprostred plesa, toto podozrenie sa mi potvrdilo.

Ale diali sa tam aj seriózne veci. Prvý de? sa mi naskytla možnos? prida? sa do lezeckého tímu zloženého z Kos?u a Adi Havranovej a ís? s nimi zdola? Javorový štít - Keleho piliér. Bolo mi jasné, že bezo m?a nemajú šancu na úspešný výstup, tak som sa pridala.


Bolo to moje prvé vysokohorské lezenie, Kos?a prvoliezol a my s A?ou, ja na modrom, A?a na ?ervenom lane sme za ním doliezali.


Výh?ady boli strhujúce a na samotnom vrchole nás ?akalo dokonca "vidmo", ?o pre m?a pod?a starej povesti, ktorú mi interpretoval náš lotyšský kamarát, znamenalo, že ma hory vítajú a prijímajú. Dobré vedie?.
Dole sme zišli pomocou indícií od kamenných mužíkov a jedného kamzíka. Parádnemu su?ovisku a zlaneniu sme sa nevyhli, ale to len znásobovalo vzrušujúcos? celého zážitku.


Po noci plnej kvalitného odpo?inku a hlbokého ni?ím nerušeného spánku tu bol de? 2 a s ním aj výstup na Sviš?ový štít, tentokrát už pešo, ale sedáky sme na chate nenechali. Bol to výlet plný brusiniek, kamzí?ích bobkov a nenormálneho výh?adu na Belianske Tatry, aj všeli?o iné. Výstup sprevádzalo škriekanie sviš?ov, takže atmosféra dokonalá.


Ve?er sme strávili všetci spolu pri gitarovom dvojboji a škriekaní Poliakov.

Po?as celého víkendu som sa fakt ve?a usmievala (aj ostatní, ale ja ozaj extra ve?a), ?iže bu? nám do stravy primiešavali endorfíny alebo... tam proste jednoducho bolo nenormálne dobre.Andrea Bednáriková

Našej skupinke v zložení Pe?a, Pat a Mat a ja sa podarilo zvidite?ni? sa hne? na za?iatku. Vo štvrtok ve?er sme nezaparkovali auto v Smokovci, ako všetci ostatní, ale v Tatranskej Lomnici. Lebo ve? tam je parkovanie ur?ite zadarmo, je to len o kúsok ?alej ako zo Smokovca a poradil nám to aj kamarát Angus. A Angus vie! Cestou som sa ?udovala, kde je tá s?ubovaná víchrica, bolo takmer bezvetrie. Prišla. Respektíve my sme prišli za ?ou. Asi hodinu a pol pred príchodom na Zbojní?ku za?alo strašne fúka?, neskôr aj sneži? a bola som rada, že mám svoj ve?ký batoh. Týmto by som sa chcela ospravedlni? a zárove? po?akova? Kos?ovi za jeho záchranársku akciu. Vstal kvôli nám v noci z postele a šiel nám naproti s teplým ?ajom a ploska?kou. To?ko môj komentár k tejto no?nej epizóde. To, ?o nám prišlo ako zábavné dobrodružstvo a skúsenos?, ostatní považovali za malé šialenstvo. Avšak minimálne traja zo štyroch ne?utujeme.

Po dlhšom zvažovaní sme si s Pe?ou vytý?ili nasledovné ciele pre víkend v Tatrách: 1. „VHT“ O.o s dois?ovaním a zla?ovaním, 2. gastronomické zážitky na horskej chate.

Cesta za cie?om ?. 1.: V piatok sme sa spolu s Majou, Ioanom, Radom a Izou vydali zdola? Javorový štít.


Cesta sutinou bola náro?ná, ?lovek mal pocit, že sa s ním zošuchne celý svah. Od Zbojníckej chaty vedú na Javorový štít pod?a sprievodcu tri cesty s maximálnou obtiažnos?ou I. Zhrnula by som to tak, že odbo?ku na prvú cestu sme minuli, druhá cesta z Ostrého kotla ž?abom sa nám nepozdávala kvôli ve?kému množstvu sutiny.


Tak sme sa tre?ou cestou dostali aspo? na Javorové sedlo, aby sme následne zavrhli ?alší postup hrebe?om kvôli hmle a nedostato?ným skúsenostiam. Nevadí, spravili sme si krásny výstup na Širokú vežu, kde sme sa stretli s našimi lezcami z AC Loko a dokonca sme videli aj vidmo!
Cie? zla?ova? bol naplnený v sobotu. Túru na Sviš?ový štít som si naozaj vychutnala, a to v?aka skvelej partii Kos?a, Pe?a, dve A?ky, Pa?o a Ras?o. Po upršanom doobedí sa nám na hrebeni odhalili krásne výh?ady a tak sme si hore plní eufórie napriek vetrisku vychutnávali naše tri druhy ?ajov a všetky nanosené pochú?ky.


Cesta nadol hrebe?om bola miestami zapeklitá, za všetko hovorí môj dialóg s Kos?om: „Kos?a, budeš naštvaný, ke? to tadeto skúsim?“ „...“ Skúsili sme to radšej s lanom, ?o bola pre nás za?iato?níkov cenná skúsenos? z horskej praxe.


Tatranský víkend bol pre m?a naozaj výnimo?ný a nechcelo sa mi ís? domov. Zážitky z turistiky ?i napr. no?né kúpanie v plese nikdy nezabudnem. Ne?utujem ani, že sme s Pe?ou vliekli nahor tri kilá raj?ín - to le?o stálo za to (cesta za cie?om ?. 2).


Andrea Prokopovicova

Na LokoTatroStretko som sa prihlasila sice na poslednu chvilu, no svoje rozhodnutie nelutujem! :-) Malo to aj par vyhod – solo vystup s nalozenym baglom, necakanym stretnutim s liskou ci frtan slivky od turistov :D Aj ked pocasie nebolo prave najpriaznivejsie, na celkovej atmosfere to nemalo ziaden negativny vplyv. Myslim si osobne, ze sa na chate stretla skvela particka pozitivne naladenych a zabavnych ludi. Este teraz ma boli brucho od smiechu :-)


Pre mna osobne bol najvacsim highligtom akcie vystup na Svistovy stit. Moznost spojit VHT s lezenim a zlanovanim. A tie neskutocne krasne vyhlady zhora boli akousi ceresnickou na torte.


LokoTatroStretko hodnotim na jednotku s hviezdickou a uz sa tesim na dalsie spolocne lezecke stretnutie  Chcela by som velmi pekne podakovat Kostovi za perfektne naplanovanu a zorganizovanu lezecku akciu, o to viac, ze sa uskutocnila v Tatrach a na mojej oblubenej Zbojnickej chate !

Horam zdar !
[Aktuálna známka: 1,00]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS