Dnes je 22. 09. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1223283
September7353
Dnes79

PLÁN B
Zverejnené 27. 03. 2016 (2284 × prečítané)

Pozývame ?lenov a sympatizantov klubu na jarné otvorenie horolezeckej sezóny, ktoré sa uskuto?ní v sobotu 23. 4. 2016 na hradnom brale Pajštúna nad Borinkou.

?aká nás prívetivý jarný, vytrvalostný šes?hodinový maratón, ktorý preverí isté skuto?nosti a odpovede na vyššie položenú indiskrétnu otázku. Zabudnite na kategórie, na pohodlné taktizovanie alebo pod?apovanie sa do kategórie nižšej stup?ovitosti... Maratón má len ve?mi jemné bodovacie odlíšenie medzi stup?ami obtiažnosti, tu zaberie a platí len HRUBÁ vytrvalos?. Takže sa všetci zapotíme, ke?že napríklad tri 5.ky majú vyššiu hodnotu ako jedna 7.i?ka. Slovo sú?až berte s rezervou, je to skôr taká užito?ná, esenciálna jarná previerka formy.Priaznivci poakciového prekempovania sa do nedele pri ohníku majú možnos? zloži? svoje kosti na lúke Stánisko, cca 2km po modrej nad Mariankou, smer Málinský vrch. Na mieste nájdu ve?ký turistický prístrešok a prame? je tiež v dosahu.

Každý zaregistrovaný ú?astník podujatia obdrží tradi?nú kocku magnézia.


Pravidlá maratónu sú jednoduché:
 • ?as vymedzený na maratón - 6 hodín, je fixný. To znamená, že ?ím neskôr kto za?ne liez?, tým menej ?asu má na to k dispozícii. Úderom 16:00hod je dobojované pre všetkých!
 • Každá dvojica lezie cesty pod?a vlastného výberu s tým, že každú cestu môže liez? len raz.
 • Zoznam ciest a ich obtiažnos? bude vychádza? z aktuálneho sprievodcu uverejneného v ?asopise Horolezec 5/2012 (tento zoznam bude dostupný na mieste akcie).
 • Hodnotený štýl prelezu ciest je výlu?ne OS, FLASH, RP, PP a RK.
 • Štýl OS, FLASH, RP, PP je hodnotený plným po?tom bodov, štýl RK polovi?ným po?tom.
 • Je zakazané nacvaka? si cestu zhora pri zla?ovaní z ved?ajšej cesty - aspo? jeden z lezeckej dvojice by mal cestu preliez? štýlom OS, FLASH, RP, alebo RK. Je zakázané zablokova? cestu nacvakanými expresmi. Lezci môžu použi? cudzie nacvakané expresy k vlastnému prelezu za situácie, že predchádzjúca dvojica z rôznych dôvodov nie je schopná plynulého lezenia v ceste, alebo nevie v ?asovo krátkom okamihu expresy odstráni?.
 • Pre „spriechodnenie“ najlezenejších ciest alebo smerov upravujeme po?et pokusov lezeckého družstva/jednotlivca nasledovne: u RK sú povolené 3 odsady/pády v prípade, ak na cestu už ?aká jedno a viac družstiev. Po vy?erpaní týchto možností sa družstvá/jednotlivec povinne striedajú!
 • Lezie sa vo?ne, technické pomôcky je povolené používa? len na istenie. Je potrebné dostato?ne sa isti?, t.j. nevynecháva? fixné istiace body (borháky, nity, skoby). Je povolené umiest?ova? aj vlastné postupové istenia pod?a uváženia.
 • Prekro?enie ?asového limitu 6 hodín je povolené len na dolezenie poslednej cesty, ak do nej lezec naliezol pred ukon?ením limitu.
 • Do maratónu jednotlivcov sa zarátavajú každému lezcovi osobitne dosiahnuté body. Do maratónu dvojíc ich sú?et.
 • Upozornenie: Pretekári a ostatní ú?astníci sa zú?ast?ujú na vlastné náklady a nebezpe?enstvo. Doporu?ujeme používa? prilbu (kombinovaný úväz).

Z dôvodu ochrany prírody sú uzavreté cesty medzi Polmesa?nou špárou a ?avým Comicim!

Sú to tieto cesty:
Pre?ahovanie 8+/9;
Gnóza 9+;
Hotel Kanál 9;
?ierny previs 7;
Láska k prírode 8+;
Sekajova 7;
Launer – Šerše? 7+ (V A2);
Tremolo 8.

Bodovanie ciest

Bodovanie ciest bude ve?mi jednoduché. Bude vychádza? z oficiálnej obtiažnosti cesty uvedenej v sprievodcovi v ?asopise Horolezec 5/2012. Obtiažnos? sa vynásobí koeficientom 10 (cesta Psotkova platni?ka 7 bude za 70 bodov). Ak je obtiažnos? o 1/2 stup?a vyššia, pripo?ítajú sa 4 body (Telo na telo 7+ = 74 bodov), ak je obtiažnos? o 1/2 stup?a nižšia, odpo?ítajú sa 4 body (?udenly klobáse? 7- = 66 bodov). Pri preleze RK si lezec zapíše 1/2 bodov.

Obtiažnos? cesty Bodové ohodnotenie OS, FLASH, RP, PP Bodové ohodnotenie RK
3 30 15
3+ 34 17
4- 36 18
4 40 20
4+ 44 22
at?. až po at?. až po at?. až po
9 90 45
9+ 94 47
10- 96 48

Program - sobota 23. 4. 2016
  09:30 - 10:00 Registrácia
  10:00 - 16:00 Lezecký maratón
  16:00 - 17:30 Presun do pohostinstva U Zeleného stromu v Marianke
  18:00 - 19:30 Guláš a pivo
  19:30 - 20:00 Vyhodnotenie
  20:00 - 24:00 Plánovanie novej sezóny a vo?ná zábava
.

AKO SA DOSTA? NA MIESTO ?INU? (Lonely Planet like guide)

 1. Peší variant – linkou MHD ?. 37 (Nový most – Patrónka – Záhorská Bystrica - Marianka) na kone?nú. Z Marianky po ?ERVENEJ zna?ke cez Borinku až hore k hradnému bralu Pajštúna. Upozornenie – niektoré spoje idú len do Záhorskej Bystrice, nutné sa silno až riadne prizrie? cestovnému poriadku!.
  .
 2. Variant onakvejší – doviez? sa do Borinky intervillage expresom. Ten dvíha kotvy v stanici SAD Mlynské Nivy o 8:40, s medzipristátim na móle Patrónky o 8:56 (s primeraným ?asovým posunom cca 15min). V Borinke vystúpi? pri kostole a po ?ERVENEJ zna?ke hijó nahor sa.
  Skoršie odjazdy autobusov nájdete na známej adrese http://cp.atlas.sk/

AKO SA DOSTA? Z MIESTA ?INU?

 1. Z Marianky autobusom MHD ?. 37. Odchody sú o 19:24 a 22:31
 2. Z Marianky autobusom Slovak Lines. Odchody sú o 20:47 a 21:45 a 4:40 ;-)
 3. Zo Záhorskej Bystrice autobusom MHD ?. 37. Odchody sú o ?asté, neskoré spoje idú o 22:07, 22:37, 23:07 a potom od 23:57 každú hodinu jazdí no?ný spoj N37.
Kontaktná osoba: ?ubo Jašter Galanský, 0905 410950

Dostretnutia a dorozlezenia sa!


( Celý oznam | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť oznam )

Web site powered by phpRS