Dnes je 27. 10. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1227050
Október2979
Dnes45

Posledné zlanenie - 21. november 2015
Zverejnené 10. 11. 2015 (2188 × prečítané)

Alpin Club Lokomotíva Bratislava srde?ne pozýva svojich ?lenov a priaznivcov na spolo?né stretnutie pri tradi?nej príležitosti rozlú?ky so sezónou 2015.
Do zlanenia v sobotu, 21. novembra 2015, na Jelenci!

Ak sa nás má zima opýta?, ?o sme robili v lete, tak udalos? akou je Posledné zlanenie je ur?ite to najlepšie miesto pre prvé kontaktné pohovory v tejto záležitosti. Prípadne na výmenu tých najlepších receptov na zaváranie morálu, aby nám do jari na psí tridsiatok nevyšiel. Prí?te sa stretnú? s priate?mi, zlani?, zhodnoti? uplynulú sezónu a na?rtnú? si tú ?alšiu. Tešíme sa na vás.


POZNÁMKA: kód HORALKA & B 52 platný aj pre tento rok. Pokia? nezahreje dostato?ne zla?ovacia brzda, bošácka pätdesiatdvojka problém vyrieši.. Takisto v opa?nom garde – po zlanení butylka primerane hojivo schladí dlane.


Chcel by som požiadat záujemcov o prezentáciu vlastných diapozitívov, digitálnych fotografií, krátkych videí, aby sa nám ozvali na doleuvedený kontakt, prípadne ma kontaktovali na schôdzi a zároven mi upresnili formát svojej prezentácie, približnú dobu trvania a názov. Všetky dalšie novinky týkajúce sa zla?áku budeme priebežne upres?ova? na Fóre tu:

http://www.aclokomotiva.sk/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=4046

AKO SA DOSTA? NA MIESTO ?INU? (Lonely Planet like guide)

Tentoraz je k dispozícii slovný opis v duchu najlepších puškášovských tradícií horosprievodcov.

  • Z Nitry autobusom do obce Jelenec (Jelenec - Jednota) pri kostole. Odchody autobusov z Nitry nástupištia ?. 15, resp. 13 smer Zlaté Moravce, S?ažany, Kosto?any po Tríbe?om, ... cca každých 20 minút. Odtia? pešo po ceste po modrej turistická zna?ka smerom k vodnej nádrži približne 2,5 km. Tesne pred jazerom odbo?te v?avo - je to prvá odbo?ka. Turistická zna?ka odbo?uje vpravo k jazeru (vpravo sa nachádza ve?ká neudržiavaná plocha na parkovanie a odbo?ka smerom k hrádzi).  ?alej strmou rozbitou asfaltovou cestou asi 300 m nahor - po pravej strane je na za?iatku areál aktuálne zatvoreného rekrea?ného zariadenia. Po 300m natrafíte na križovatku v tvare Y. Tak na nej doprava a za odpadkovými kontajnermi opä? do prava dole. Po necelých 100 m je chata s mini parkoviskom pod chatkou a lexanom zakrytým prístreškom so sedením pred vchodom. Tak to je ono. Bingo!
  • Autom pri ceste od Nitry po starej ceste odbo?i? v?avo na Jelenec (Gímeš). Odbo?ka je po dlhšom klesaní v jeho najnižšom mieste. Posledná odbo?ka v?avo predtým je na Žirany. V Jelenci odbo?i? v?avo hne? za pizzeriou po ?avej strane (kúsok nad pizzeriou je hostinec). Potom pokra?ova? ako pri opise pešieho prístupu.

Špeciálna poznámka k reklamáciám na orienta?nú nedostato?nos? návodu z minulého roku:

  1. Tá pizzeria v Jelenci uvedená ako zásadný orienta?ný bod skuto?ne existuje. Nie je to konšpira?ná teória.
  2. GPS súradnice nie sú k dispozícii. Ideme retro. Je tu dobrá príležitos? na duchovný teambuilding (že ja a moja hlava sme rovnocenný partnerský kolektív).
  3. Google maps v režime EARTH je povolený orienta?ný doping.

PROGRAM:

Piatok 20.11.2015

Kapitola Širokospektrálne triumfálne príchody naprie? krajinou. V podstate po 16:00hod vypukne vo?ne prístupná kolektívna ?innorodos? na tému vykúrenie chaty (smrad, ale teplú?ko), ako i predvarenie kapustnice na ?alší de?. Káva, pivo, diskusia.

Sobota 21.11.2015

10:00 - 15:00
Popoliezanie na & rituálne zlanenie na jeleneckej skalke, degustácia tekutých hrubých ponožiek do leziek, v prípade naomak vlhkejšieho po?asia alternuje lososing / canyoning (igelitové vrecúška na lezecky so sebou). Ne?akané a dojímavé stretnutia po týžd?och, mesiacoch, rokoch a podobne... papierové kapesníky prídu vhod. Rozhodne prispôsobte pitný režim poveternostným i spolo?enským podmienkam! Sa doporu?uje silno i výrazne…

15:00 - 18:00
Individuálny zostup do zateplených spolo?enských priestorov chaty JAMESu, zahniezdenie sa pri stoloch, trochu tých spolo?enských re?í okolo toho a tak podobne.

18:00 - 19:00
Pivo, výdatná kapustnica, pe?ené prasiatko a podobne. Organizátorov podujatia samozrejme poteší, ak dodržíte nepísanú tradícíu a podporíte akciu kolovaním domácich kolá?ov chutí sladkých i slaných. Vlastne, kolá?iky všetkých druhov sú vstupenkou na podujatie!

19:00 - 24:00
Kultúrny program. Prezentácie zážitkov z aktuálneho roka slovom i obrazom.

22:00 - ??:??
Pod?a situácie.

POZNÁMKA – zmena po?asia vyhradená!

KAPITOLA UBYTOVANIE

Rýdze bivakovacie charaktery nepohrdnú na záver akcie presunutím sa do exteriéru v rámci nácviku na orienta?ne zle trafené zimné výstupy, ktoré sa vo finále prestanú javi? ako jednod?ová záležitos?.
Ostatní spacák a karimatka so sebou, pomkneme sa v interiéri a niektorí sa ani nechystajú spa?, že. Postele sú vyhradené pre deti!
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Do zlanenia priatelia!( Celý oznam | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť oznam )

Web site powered by phpRS