Dnes je 27. 10. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1227053
Oktber2982
Dnes48

Lokodrobci Camp jese? 2015
Zverejnené 29. 09. 2015 (1999 × prečítané)

Pozvame rodinne zaneprzdnench ?lenov klubu a jeho sympatizantov aj s ratoles?ami na 1.ro?nk klubovej akcie LOKODROBCI CAMP. portovo - spolo?ensk vkend pre lokodrobcov a ich rodi?ov sa kon 9.10. - 11.10.2015 vo Vila Thoma (Harmnia pri Modre).

Demografick krivka v naom klube poteujco strmie, nastala t prhodn chv?a na rozvjanie zkladnch zru?nost a nvykov v lezecko leteckom kolektve aj pre tch naich najmench. Pre ns rodi?ov zase dobre padne vhod stretnutie po rokoch, s podobne sluobne zaneprzdnenmi spolulezcami. Akcia je sce plne podriaden portovmu vyitiu a potrebm det, ur?ite si vak popri tom njdeme chvle aj na nejak tie plny, spomienky, rozhovory a vmenu sksenost. Prenjom chaty hrad klub, ako aj hlavn pohostenie v sobotu.

Poznmka akcia je ur?en vlu?ne pre deti za prtomnosti ich rodi?ov.Prosm, aby toto zatia? bezdetn ?lenovia klubu repektovali.

Termn akcie: 9.10. - 11.10.2015

Vilu Thoma mme prenajat od 11:00 v piatok 9.10.2015, do 11:00 v nede?u 11.10.2015.

Prchod je teda v uvedenom ?asovom rozmedz vo?n. Hlavn program je naplnovan na sobotu. Parkovanie s dostato?nou kapacitou je zabezpe?en priamo v objekte.

Miesto: Vila Thoma (Harmnia pri Modre)

Nahlad do priestorov zariadenia a vybavenia:
http://www.vilathoma.com/fotogaleria

Exterir je zhradnho typu, bezpe?ne oploten, take nebude dochdza? k samovo?nm nikom detvkov do okolitej prrody.

Ako sa dosta? na miesto ur?enia: zkladn info njdete na http://www.vilathoma.com/mapa .

Upresnenie rozhodujcej kriovatky pri retaurcii Bowling, kde to dte do?ava:


Program:

Piatok 9.10.2015 predpokladme, e to bude hlavn de? prchodov, preto nie je organizovan ni? na pevno. Program nastavme operatvne pod?a po?tu prtomnch det a merne ich veku. Okrem hier zaujmav monosti ponka aj blzke okolie. Lezenie na Medvedej skale ?i Troch jazdcoch, vlet na Ve?k Homolu s rozh?ad?ou, prpadne slovansk hradisko na Zm?isku. Ak sa popri tom podar nazbiera? aj nejak nepodozriv hrby, pome to osviei? menu podujatia. Samozrejme, uvtame aj pomoc s prpravou hlavnho programu na sobotu.

Sobota 10.10.2015 celodenn program bude postaven na atrakcich pre deti, s ?m nm pomu aj animtorky. V prpade nepriazne po?asia dispozcia vntornch priestorov umon vytvori? dostato?ne ve?k improvizovan ihrisko. pecilna poznmka k organizcii podujatia vo ve?ernch hodinch ako to presne zadefinovala Majka: NIE, iadna no?n akcia sa nerob. V noci je k?ud a bud sporadicky pokrikova? iba drobci .

Jedlny lstok utrasieme ete komunikciou via mail, v zsade ale dohodneme jedno hlavn jedlo (obed) pripraven v kotlku tak, aby bolo vhodn aj pre v?ie deti. Predpokladm, e si pni povytiahnu mdopytlky a postaraj sa o gurmnsky rozmer podujatia. K dispozcii je okrem kuchynky ve?k a mal gril.
Jedenie pre mal deti do 1- 1,5 roka, alebo pre deti s alergiou si ale kady rodi? prinesie sm. Tie nie?o mal pod zub na piatkov ve?eru a ra?ajky. V kuchyni su k dispozcii dve ve?k chladni?ky, miesta na uskladnenie je dos?.

Vybavenie kuchyne: 2x chladni?ka + mrazni?ky, 1x plynov spork (rra nie je), 1x mikrovlnka, 1x rchlovarn kanvica, hrnce ,taniere, pohre, hrn?eky aj plastov hrn?eky, prbory kovov. Ty?ov mixr nie je k dispozcii.

Ak m niekto dobr npad a rd pome s organizciou budeme ve?mi radi. Hlavne ?o sa tka programu pre deti a jeho materilneho zabezpe?enia.

Nede?a 11.10.2015 - uvedenie vily do pvodnho stavu, ?ie ns ?akaj rajny v tom najlepom tle. Odchod do 11:00hod.

Do stretnutia a teme sa na vs!

Majka Bednrov

?ubo Jater Galansk[Aktuálna známka: 1,00]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS