Dnes je 11. 07. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1178599
Jl5802
Dnes204

Schneeberg winter Geschichte
Zverejnené 06. 04. 2015 (2075 × prečítané)

Samotnmu npadu predchdzal vjazd do Tatier. S Lacim Kor?ekom z nitrianskeho klubu sme vyrazili na Tup. Nam cie?om bol Pukov pilier (III). Zav?as rna sme vyrazili z chaty a ocitli sa pod stenou ete v tme. Ostvalo nm len ?aka? km sa rozvidni, aby sme mohli pokra?ova? v h?adan nstupu. Za?ali sme liez? nie?o po smej hodine. Navrhol som liez? s?asn. Po nejakch troch d?kach, ktor viedli prevane ?abmi ?ahajcich v pilieri, sme si vystriedali vedenie. Potom Laci naliezol do skalnej ?asti piliera. Zhruba po ?alch dvoch d?kach sme sa op? vystriedali vo veden. Po nejakom ?ae doliezam na vrchol, kde sme stretli dvoch turistov. Bolo nie?o pred dvanstou hodinou. Po?as zostupu sa hmla rozplynula a v sedle pod Ostrvou sme uvideli po?etn stdo kamzkov. Na chate sme boli o druhej poobede. Podmienky sme mali ve?mi dobre a aj zvolen tl lezenia sa nm oplatil. Cestu vrelo odpor?am z h?adiska technickej nro?nosti kadmu, kto si chce vyska? zimn lezenie. Treba vak brat do vahy tl. Lezenie od tandu k tandu by nm ur?te zabralo aj dvojnsobn ?as.

Nasledujci de? sme sa vybrali, e si trosku viac lezieme. Nastpil som do novej varianty Bann Extra za M5-. Po prelezen vodnch metroch, kde sa prekonva kosodrevina (pozn.: k zachytvaniu pouvajte vodorovne korene a nie zvisl vetvy ?), som uvidel irok pru, kde by mi mono sedel najv? BD frend, ktor som samozrejme nemal. Bolo dos? zaujmav liez? pru kde cepn moc zachyti? neviete, stehno muste do nej zarazi? aj s polovicou zadku, ke? chcete urobi? krok vyie, jedno lano mate v isten cez vklinen balvan par metrov pod vami a ?ok zaloen v platni (no v platni, tie som sa ?udoval, ale ilo to a samozrejme, e som mu trosku pomohol cepnom a predlil slu?kou). Snail som sa urobi? vy krok na litu a do?iahnu? na policu, v tom mi vystrelila ma?ka a v zapt som si narazil koleno. Nie silno, ale presne. Bolo jasne, e ?alej nemem liez?. ?ok z platne, ktor ma zachytil, som vybral, ksok zliezol a nechal sa spusti? z vklinenho balvana v pre. Nasadil som band na koleno a pomaly sme zostpili do chaty. Cestou som si v hlave naladil rdio, kde sa redaktor ptal lezcov: V ?om tkvie vae tajomstvo v taktike speedclimbingu? Na ?o dostal odpove?: Treba vsta? zav?asu, drbn? si koleno v prvej d?ke a raz dva ste prv na chate. ?V novom sprievodcovi o Hollentaly sa nachdza cesta na Schneeberg v oblasti Breite Ries (?taj brajte rs ?). Tak sme sa vybrali Laci Kor?ek, Kristin Stohl, Ma?o Stiso Stskala a ja odhali? ?aro tej cesty. A ako sme sa tam tlali a h?adali ju, na?abil som o?ami na lniu. To by mohlo byt pekn lezenie. Mylienka ostala v hlave, lnia vo fo?ku, ale ?asu nm neostvalo ve?a, tak sme si aspo? vylapali ?abom na vrchol.Zakreslil som si do fotky lniu s variantmi, kade by to mohlo pusti?. Zaujal ma jeden kt, ktor v tom prevane rozbitom terne, vyzer kompaktnejie. O dva tdne som sa ocitol pod stenou spolu s Evou ?arovou. bytok snehu poodkrval vo?n bloky a len to tak dunelo. Na 25 metrov som mal tri istenia, aj to tak e keby som sa za?al od strachu trias?, tak by boli dolu skr ne ja. Od police kde za?na kt ma delil len jeden krok. Vedel som, e nie je ?ak, ale hlava si aj tak ptala istenie. Uspokojil som ju zarazenm cepnom v pre a mal ?kovou skobou v trve. Ako som tak stl na polici a h?adel do kta so prou, ktor mi hne? pripomenula Extra Bann na Tupej. Bez ve?kch frendov to mem rovno slova?. Jedin monos? bola nvrat. Repka cez upinu, slu?ka cez vklinen balvan v pre a po hudiniho triku ?kovu trvov skobu do prky. Pre zmenu sme mali ?as nazvy a tak sme vybehli ?abom na vrchol.
O ?alie dva tdne som sa ocitol pod stenou s Kristinom a vyzbrojen so tyrmi najv?mi klubovmi frendami. Avak medzi ?asom nasneilo, aj primrzlo a ?ab na?avo od kta sa zdal by? lezite?nej. Ndhern mixov lezenie po zamrznutch trvach s troka morlovejmi monos?ami istenia. Zatandoval som v kominku pod previskom. Prv d?ku som odhadol na takch M4. Po dohode, e druh d?ka je tie moja, som dumal kade ?alej. Vpravo to bolo fest ?ak, v?avo ?ahk, ale bez monosti dobrho istenia, tak jedine priamo hore cez previsk. Bolo to len pr krokov, odhadom za M5-, ale to sa mi za triezva ?ako opisuje. ? Nasledoval 45 metrov slalom s dvomi isteniami okolo kosodrevn a vylez M3 liabkom na hrebienok, kde som zatandoval cez dva zuby. Tretiu d?ku viedol Kris krsnym naviatym hrebienkom a ete krajm arbortom. Potom som oblezenm dostal na skaln masv, pod ktorm zatandoval Kris, kde som sa ocitol na prekrsnom previatom hrebeni, som si uvedomil, e som si do ?aju nepridal prpravok MORAL-tn a navye sme nemali dos? ?asu na ?alie tyri d?ky. Zlanili sme na plne dve d?ky ln s mylienkou dokon?i? cestu.Medzi ?asom som poprosil Ma?a Ki?a, ?i by mi vyzistil u Rakanov info o monostiach prvovstupu. Po?asie sa zhorilo a tak sme sa Krisom dohodli, e hne? ako sa zlep dokon?me cestu. Vybavil som si dovolenku a tudoval strnku miestneho lezca s jeho lniami (http://www.thamer.at/gallerie/v/Alpin/niederoesterreich/). Preklikal som sa vetkmi a presne t posledn ktor som otvoril bola ako cez koprak so zakreslenou lniou v mojej fotke. Rakania ju vyliezli iba rok pred nami. Dokonca som aj hodnotenie d?ok dobre odhadol. Klamal by som tvrdenm, e som nepoctil sklamanie, ale rovnako som poctil aj motivciu. Pretoe som v sebe objavil zmysel pre smer, ktor je jeden z hlavnch predpokladov pre prvovstup.
Nevzdali sme to a op? sme sa potulovali po Schneebergu. O?i sme sstredili na druh stranu Krisovho ob?benho Brajt Rajs ? (anglick vslovnos? Breite Ries). Chv?ku sme sa motali, a som na?abil na jednu na prv poh?ad nevrazn lniu. Nachdza sa v ?avej ?asti pribline 100 vkovch metrov nad vraznm komnom, ktor si ur?ite vimol kad, kto bol v Breite Ries, za prvou markantnou stenou, ktor obdete a nstup je prirodzene ozna?en ?ervenm f?akom rozlmanej skaly. Nastpite sprava a postupujete priamo menej vraznm rebrom po trvach a skalami. Prv tand som robil po 50 metroch na zube a v?kovej skobe v trve. Nasledujete op? priamo. Po 55 metroch doleziete k prvm vraznejm skalm. Odtia? diagonlne doprava do k??ovho miesta, ktor je mono o nie?o ?aie ako M3. Potom mierne do?ava a priamo hore po policiach na v?iu ploinu s ve?km skalnm zubom, kde je tret tand. Od druhho tandu to logicky zvdza priamo cez dva kty, lene sa tam nachdzaj vo?n bloky. tvrt d?ka vedie priamo zkym liabkom, nasleduje mal hrebienok po zaviatej kosodrevine, vpravo po skalch k poslednej vei?ke, tvrt tand. Odtia? obdete vei?ku z?ava a po pr metroch travi?kami vpravo hore za vei?ku na meniu pl?. Potom smerom na vrchol pomedzi skaly na jun svahy Schneebergu a hore pribline 45 min. In varianty zostupu sme neh?adali. Cesta m 220 metrov a pod?a Floriana Thamera zrejme lezen u skr. Je vhodn pre za?iato?nkov v mixovom lezen, odpor?am vak sksenejieho spolulezca pre obmedzen monosti istenia. Zili by sa aj trvov skoby.

Bsnik by napsal bse?,
maliar by nama?oval obraz,
skladate? by zloil piese?,
ja som Ti vyliezol cestu.

Cesta pre Moniku M3
[Aktuálna známka: 1,00]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: Lukas Messner Gubani | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS