Dnes je 27. 10. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1227051
Október2980
Dnes46

2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotíva Bratislava
Zverejnené 23. 02. 2015 (1667 × prečítané)

Chceli by sme da? do pozornosti všetkým našim ?lenom, priate?om a sympatizantom skuto?nos?, že Ob?ianske združenie Alpin Club Lokomotíva Bratislava je v roku 2015 aj na?alej príjemcom 2% (3%) dane.

Preto ke? ktoko?vek z vás bude zvažova?, koho priamo podpori? ?as?ou svojich daní, tu sa naskytá možnos? podpori? klub ktorý sa zameriava hlavne na prácu s mládežou a venuje sa výcviku horolezeckého športu. Aby sa horolezectvo stalo bezpe?ným športom.
Alpin Club Lokomotíva je do zna?nej miery závislý od podpory práve formou príspevkov 2% (3%) z daní z príjmov.

Priamo tu si môžeš stiahnu? už predvyplnené tla?ivo vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z tvojich daní pre o.z. Alpin Club Lokomotíva Bratislava. Toto tla?ivo môže použi? len ten komu bude ro?né vysporiadanie daní robi? jeho zamestnávate?. Sú?as?ou vyhlásenia je priložené tla?ivo potvrdenia o zaplatení dane.

Ten kto bude podáva? da?ové priznanie má možnos? uvies? prijímate?a 2% (3%) z dani z príjmov priamo vo svojom da?ovom priznaní (pozri informácie na webe http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ ).

Potrebné údaje:
  Obchodné meno: Alpin Club Lokomotíva Bratislava
  I?O: 31786626
  Právna forma: Ob?ianske združenie
  Ulica: Tematínska
  ?íslo: 4
  PS?: 851 05
  Obec: Bratislava

Predpripravené tla?ivá:

  Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
  vyhlasenie o poukazani 2%
  vyhlasenie o poukazani 2%

  Potvrdenie o zaplatení dane
  potvrdenie o zaplateni dane

  Pou?enie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane
  potvrdenie o zaplateni dane

  Žiados? o vykonanie ro?ného zú?tovania preddavkov na da? z príjmov zo závislej ?innosti
  potvrdenie o zaplateni dane


Na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ nájdete všetky informácie potrebné na správne poukázanie 2% z dane vrátane informácií o ?asových lehotách na poukázanie 2% z dane:
(31.03.2015 - posledný termín na podanie da?ového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú da?ové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane).

?akujeme Ti za Tvoju podporu.


[Aktuálna známka: 2,00]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS