Dnes je 23. 10. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1226658
Október2587
Dnes42

Leto 2014 s nová?ikmi
Zverejnené 24. 10. 2014 (2395 × prečítané)

Zhrnutie lezeckého leta 2014 s omladinou.

Na jar po?asie neprialo, ale na tretí pokus sa nám podarilo vyrazi? do Hollenthalu. Zostava bola v zložení ?ažárová Eva, Molnárová Monika, Michalák Majo za nová?ikov a v úlohe statných ošetrovate?ov Gazdík Martin a ja. Popri zasväcovaní do viacd?žkového lezenia sme rovno preskúmavali nám menej známu ?as? hollenthalského údolia - Vordere Stadlwand.
Prístup od auta je do 20 minút, výška steny okolo 150 až 250 metrov, cesty rôznych obtiažností, zostup tiež jednoduchý do 20 min. Vybral som dve z naj?ahších prevažne vyrovnaných ciest Altspatzenweg (IV) a Peternpfad (V-). Charakter je typický hollenthalsky – minimálne jedna d?žka trávi?kovo-cho?áková a typické pre Vordere Stadlwand je mnoho stromov v ceste, ?o je aj výhodou pre istenie.
 • EVA: Výborne vybraté cesty pre nová?ikov!!! Všetko v kurze pre m?a bolo nové, v praxi som si to nevedela vôbec predstavi?. Ke?že cesty boli ?ahké na lezenie mohla som viac pozornosti venova? obzeraniu sa po spôsoboch istenia, ?o všetko a ako sa dá použi?. Ve?mi si cením, že som mala možnos? aj si natiahnu? nejakú tú d?žku, spravi? štand a isti? v ?om druholezca.  * * *

  Tradi?ný Sú?ov na za?iatku júla sa niesol viac v znamení upev?ovania družby ako lezenia, ale aj na skalu sa dostali a poriadne poobliezali dobre známu Tabu?u.
 • EVA: Úplne iné skaly, než na aké som zvyknutá z Pajštúna. Priznám sa, trvalo mi hodnú chví?u, kým som prišla na to, ako liez? na inom povrchu. Skvelé bolo, že sa vždy našiel nejaký isti?, ktorý bol ochotný isti? aj jemu úplne cudzieho ?loveka z klubu.

  * * *

  Koncom júla sme dvakrát vyrazili na Pajštún. Najprv v dvojke s Majom Michalákom, ke? sa blysol OS prelezmi Pivného bruška (V+), Knihy (V+) a Flashov Sokolikov (V+) a Ferovho komína (VI). A potom o týžde? v po?etnejšej zostave, kedy hviezdila Eva ?ažárová, ke? s prevahou preliezla Dunivé previsy (VI) štýlom Flash.


  * * *

  V auguste sme vyrazili objavova? ?alšie oblasti. Najprv sme navštívili Sitno. Krásne andezitové lezenie. Bývali sme v kempe pri Po?úvadle odkia? nástup je do 45 minút do severných aj južných sektorov. Ob?iažnosti ciest sa za?ínajú pri ?ísle V a ?ahšie cesty za III-IV tam majú ve?mi riedke zastúpenie.


  * * *

  Potom nasledoval Manín. Kde sme popoliezali v dvoch ?ahších sektoroch - Spodná stena Gotická a Stena ?ernok?ažníkov. Spodná stena Gotická je jeden z najnovších sektorov, ktorý pripravil Dušan Zajac pre kurzové ú?ely, takže tam nájdete aj cesty, ktoré si treba odis?ova?. Tu si Monika Molnárová vyliezla jednu so svojich najhodnotnejších ciest s názvom Asi za pä? (IV+/V-) štýlom OS. Eva s Majom si pozbierali pár hodnotných prielezov aj v stupni V.
 • EVA: Prekrásna príroda, rôznorodé cesty. Vyskúšala som si zakladanie ?okov a abalakov priamo pri lezení ... a to som si kedysi hovorila, že to nie je ni? pre m?a ;-D Nikdy nehovor nikdy!!!


  * * *

  Po úspešnom vydaní štvrtého ?ísla Jamesáka, ktorý obsahoval nového sprievodcu Blasensteinu, sa vyrojilo lezcov ako vinných mušiek na vinobraní a my medzi nimi. Vyliezli sme Ma?acie lávky V+, pod?a sprievodcu na tri d?žky. Eva a Majo si to dali na jednu d?žku štýlom OS a vyskúšali si predlžovanie expresov slu?kami. Cesta vyjde na 40 metrov, je ve?mi rozmanitá a hore nádherne vzdušná, vrelo odporú?am. Zlani? sa dá na jedno zlanenie tak 25-27m, ale k tomu je potrebný par?ák, ktorý za vami vylezie ako druholezec a povyberá materiál. Potom sme s Evou skúšali skvost na Malej javorovej veži s názvom Superman (VI-). Kratu?ká cesta, ale s krásnym boulderovým problémom. Aj ke? Eva poctivo zabojovala bol z toho len AF prelez, sná? nabudúce.
 • EVA: Ma?acie lávky boli vtedy pre m?a to naj?ažšie ?o som kedy vyliezla. Úseky s rôznymi spôsobmi lezenia. Dobrý test na kondi?ku, ak to leziete ako jednu d?žku. Ke?že cesta sa k?ukatí, vzniká celkom slušné trenie a pri ?ahaní lana aj pri istení druholezca sa celkom slušne namakáte.
  Odkaz pre môjho isti?a a druholezca Matúša: Sorry, že som ti skoro pokazila tvoj bale?ácky výkon na lávke ;-D. Škoda, že som ho nevidela!!! A ?o doda? k Supermanovi (VI-)? Tiež sa dám nahovori? na každú hlúpos? ;-D


  * * *

  Posledný letný víkend sme vyrazili do Hollenthalu v zložení tri grácie: ?ažárová Eva, Ben?úrová Katka a Molnárová Monika a moja mali?kos?. Prvú cestu sme si vybrali Weg der Zuversicht VI- (IV+A0), ktorú som liezol pred šiestimi rokmi. Druhý de? som nahnal Evu ?aha? Nix fur Suderer (VI) a hne? v prvej d?žke ukázala Eva ?o sa v nej skrýva, ?ahkými pohybmi precupotala bouldrik (VI). V druhej chrumkavej d?žke za V+ sa jej tiež podaril OS. Po dolezení tretej nás trošku spláchlo, tak sme radšej usúdili, že zlaníme pre prípad, že niekto oto?í kohútikom na vyššie obrátky. Ni? to, sná? si Eva ?o najskôr zvesí ten „pyte?“, ?o sme tam nechali.
 • EVA: Ke? sme na jar boli v Hollenthale, Lukáš nám ukázal údolie obohnané pre m?a vysokými skalami ( ktoré mimochodom stále neviem, ako sa volá ... vždy to zabudnem, asi vplyvom dojmov ). Vtedy som si opä? povedala, že to nie je ni? pre m?a ;-D
  A už to tu bolo znova: NIKDY NEHOVOR NIKDY!!!... liezlo sa mi výborne, možno preto, že som nevedela, ?o ma ?aká.
  Daž?u ni? nezazlievam, práve naopak. Oce?ujem skúsenos? s útekom zo steny kvôli po?asiu. Chcela som si niekedy vyskúša? zla?ovanie viacd?žky a ke? už sme museli uteka? zo steny, tak som si to aspo? skúsila rovno naostro.  * * *

  Prvý oktobrový víkend sme opä? stáli na nástupe Suderera. Žia? už tam boli nalezení a ?alší ?akali. Tak sme sa s Evou rozhodli naliez? do Gaisbauer-Jug Weg. Pospájali sme d?žky na celkovo štyri, pri?om Eva ?ahala tie k?ú?ové. Hore sme boli nie?o cez dve hodiny a ke?že nám ostával ?as, tak sme chytro zbehli na nástup a šup ho do Suderera. Prvú d?žku a druhú s tre?ou som ?ahal ja. Potom sa Eva pustila do k?ú?ových d?žok. Traverz a špáru preliezla krásnym štýlom, následné sa rozhodla spoji? k?ú?ového sokolíka. Žia? si nedobre nastúpala a tak musela odsadnú?, ale hne? plynulo pokra?ovala ?alej. A aby toho nebolo malo po pár metroch hodila takého tigra, za ktorého by sa nemusel hanbi? žiaden Fallschirmjäger. Závere?nú d?žku som ?ahal ja a potom sme už oslavovali parádny de?.
 • EVA: Gaisbauer-Jug Weg: Prekrásna cesta, skvele som si ju vychutnala!!! Nová skúsenos?: na jednom úseku mokrá stena, takmer slizká, potom sa postavíte aj na to, ?o pod?a vás ani nie je použite?né ako stup ... a to že som si znova zatrepotala noži?kami vo vzduchu, už sa u m?a stáva pomaly ale iste zvykom ...
  Nix für Suderer – samostatná kapitola!!! Hne? na za?iatok som zistila, že aj to ?o som už sama natiahla bez vä?ších problémov, dokonca hne? na prvý-krát, môže by? zrazu problém aj v úlohe druholezca. Lukáš mi to pekne vysvetlil: „Nevieš liez? Top Rope!“ Neviem, ?i ma to viac pobavilo alebo povzbudilo ;-D Štvrtá d?žka ( traverz a špára ) prekrásna, pre m?a riadny „morál“, okolo m?a kvantá ?istého vzduchu ... dala mi zabra?, ale necítila som nevyhnutnú potrebu oddýchnu? si a pokra?ovala som do piatej d?žky. Tá rozhodne stála za to!!! Za?iatok vcelku v pohode, ale ke? som naliezla do sokolíka, za?ala sa zábava. Poriadne som sa vytrápila, odsadla som, aby som si vytriasla ruky a poriadne som sa poobzerala. Zrazu to šlo!!! Preliezla som ?alšie tri metre, chýbalo mi tak 2,5 – 3 m po ?alší borhák, ke? mi zrazu došli sily a rozhodla som sa, že druhý krát odsadnem. Presved?ená o tom, že mám posledný expres cvaknutý niekde pri páse som s pokojným svedomím zakri?ala Lukášovi, nech doberie. Ruky povolili a už som letela. Ten expres bol tak meter podo mnou a ja som si zalietala... Mal š?astie, že nepovolil a vydržal ... lebo to už by som si s ním fakt vybavila ru?ne-stru?ne ... no a odznova som mohla liez? celu ?as? nad sokolíkom. Zjavne platí, že opakovanie je matka múdrosti a tentokrát som si to poriadne nastúpala. Ten pocit, ke? som doliezla na štand a cvakla sa do? stál fakt za to!!! Bola som rada, že som už v ten de? nemusela ni? ?aha?. Moja prvá lezecká sezóna rozhodne stála za to!!! Odkaz pre Lukáša: ?akujem, že si mi dal možnos? pocíti?, ako chutí lezenie!!!

  [Aktuálna známka: 2,75]
  hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

  ( Celý článok | Autor: Lukas Messner Gubani | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
 • Web site powered by phpRS