Dnes je 11. 07. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1178594
Júl5797
Dnes199

Bohinj – So?a – Arco – Benátky, alebo ako bolo na letnej dovolenke
Zverejnené 20. 10. 2014 (2385 × prečítané)

Za?iatkom leta rozmýš?ame kedy a kam pôjdeme na dovolenku. Jachta tento rok nevyšla a tak sa s Marcelkou rozhodujeme pre Arco – hlavné mesto skalného lezenia v Európe. Na tento cie? nahovárame aj Mareka. Spolu vymýš?ame plán a snažíme sa nahovori? ešte niekoho. Arco je predsa len dos? ?aleko a tak si cestu plánujeme rozdeli?. Nachádzame zaujímavé skalky v Slovinsku a už dávnejšie sme chceli ís? na rafty na So?u. Aby sme len neliezli a trochu si aj oddýchli, vymýš?ame cestou naspä? zastávku v Benátkach a kúpanie v mori.

Týžde? pred odchodom Marek nedostáva dovolenku a tak na dovolenku budeme vyráža? len vo dvojici.


Štvrtok 28.8.

Štvrtok 15.30, kone?ne vyrážame smer Arco (s nieko?kými zastávkami).  Cesta je pohodová, a tak rýchlo zabúdame na pracovné povinnosti a všetko, ?o sme nestihli spravi?. Ve?er prichádzame do Bohinjskej Bystrice v Slovinsku a ubytovávame sa v kempe Danica na luxusne upravenom zelenom trávniku . Za noc zaplatíme 11e/os a nesta?íme sa divi?, ?o všetko kemp ponúka (teplá voda, ?isté WC a  sprchy na každom kroku, suši?e vlasov aj v pánskych sprchách, prá?ov?a, špeciálne priestory na umývanie riadu, pekáre?, rybí a potravinový trh, tenisové kurty, športoviská……).Piatok 29.8.

Ráno nás ohromí poh?ad na ?istú rieku te?úcu pár metrov od nás a vychutnávame si ra?ajky. Berieme sprievodcu, lezecký materiál a snažíme sa nájs? oblas? Bohinj. Za parkovné treba plati? 1,50e/hod, ?o nám skriví úsmevy na tvári. Po 10 min chôdze nachádzame prvý sektor aj s malým parkoviskom, o ktorom zjavne vedia len miestni lezci (isti? sa dá priamo z auta). Na zoznámenie sa so skalou vyberáme cestu za 4c s hrdzavou karabínou namiesto prasa?a. Postupne „zvyšujeme” náro?nos? a lezieme krásne 5c platne. Skaly sú oto?ené na JV, a tak nás slnko vyhá?a na iný sektor. Naliezame do prvej cesty, ale po nieko?kých nechcených sp?škach s vodou z chytov je nám jasné, že sme doliezli. Balíme a presúvame sa do kempu Zlatorog. Zaplatíme síce o 1,5 e/os viac, ale komfort nie je ani z?aleka taký ako v Danici. Teplá voda nie je samozrejmos?ou a ani rovinku na stanovanie nie je až také ?ahké nájs?. Úžasný je však výh?ad na hory, tiahnuce sa popri jazere Bohinj, priamo zo stanu.Sobota 30.8.

Budíme sa do pekného slne?ného rána a tešíme sa na ?alšiu lezeckú oblas? pri Bohinjskom jazere – Pe?. Po skúsenosti z predošlého d?a ignorujeme sprievodcu a namiesto parkovania pri kostole sa snažíme zájs? ?o najbližšie k skale. Parkujeme (na hulváta) pri turistickej zna?ke Pe? a ?alej pokra?ujeme peši. Po pol hodine sa zhodujeme, že ideme zle a vraciame sa k autu. Zhodnotíme možnosti a parkujeme pri penzióne Bohinj, asi 200m ?alej. Do 15min sa po cyklochodníku dostávame pod skaly. Skala má úplne iný charakter, je dos? ostrá a po vylezení pár ciest máme pocit že sme hladkali ježka :-)  V tomto sektore sa nachádzajú pekné, dlhé cesty, aj dvojd?žky.

Cestou k So?i doplníme energiu v miestnej ?okoládovni a zastavujeme sa v “the most spectacular and hiden place in Slovenia - Vintgar”. ?i je to most spectatular je na vlastnom uvážení, ale stojí to za pozretie :-)Pokra?ujeme cestou cez sedlo Prelaz Vrši? 1611mnm, pri ktorej sa žiaden ?len posádky nenudí a slabšie žalúdky budú ma? dos? ve?ké problémy s udržaním svojho obsahu :-) Ve?er nocujeme vo vodáckom campe v obci Cezsoca. Žiadna recepcia, kontrola, ni?. Každému je všetko jedno. Ak by sme sa neprihlásili vo ved?ajšom obchode, mohli by sme tam nocova? zadarmo. Kemp je malý, ale príjemný, dobré miesta na stanovanie, vcelku ve?ká kuchynka so sporákom  (predpokladáme, že vždy plná Slovákov). Nevýhodou je studená voda v kuchynke a poplatok za každú sprchu.Nede?a 31.8.

Ráno sa pokúšame zisti?, ?i sú ešte nejaké vo?né miesta v raftoch. Máme š?astie, do pol hod sa vyráža. Fasujeme neoprény, výstroj a okolo 10.00 sedíme v rafte na So?i. Po?asie nám praje.  Je príjemne teplo a So?a má na koniec augusta vcelku vysoký stav, ?o nám umožní splavi? celý stredný úsek (20km).  Na zvýšenie adrenalínu si môžeme sko?i? do vody z 8m skaly. Zaujímavý zážitok. Do lana sa padá lepšie :-) Po 3 hodinách sme na konci splavovaného úseku, odovzdáme ?o sme nafasovali a popri obede sledujeme blížiacu sa búrku. Na raftoch sme boli cez slovenskú cestovku Aqua Adrenalin ?erný, ktorá pôsobí na So?i už 13rokov. Pred nami je dlhá cesta do Arca. Opä? raz nekone?né serpentíny, dlhé tunely a asi prvýkrát zažívame zápchu aj v tuneli.Do “Arca” prichádzame neskoro ve?er, úplne zni?ení, v daždi a silnom vetre. Pre istotu ostávame v campe Paolino  pár km pred Arcom. Kemp je malý ,útulný. Je tam kuchynka, teplá voda, sprcha, wifi….. Vítajú nás basejumperi s otázkou, ?í nie sme hladní. Tu sa nám bude ur?ite pá?i?.

Pondelok 1.9.

Budíme sa do ufu?aného rána a je nám jasné, že dnes na skaly nepôjdeme. Kone?ne dorazíme do vysnívaného Arca a v campe ZOO od nás pýtajú 27e/noc/2os. Pokr?íme ramenami a h?adáme ideálne miesto na spanie. Pri preparkovávaní si Miško nevšimne st?p uprostred parkoviska a dá svojmu Mondeu nový dizajn. De? preflákame v Arcu a dúfame, že nový de? prinesie krajšie po?asie. Kemp ZOO má nieko?ko výhod, ale našli sme aj nejaké mínusy. V kempe je erárny plavecký bazén (studenšia voda), blízko do mesta (cca 10-15min), elektrika a voda pri každom mieste na stanovanie (treba redukciu), ráno ?erstvé pe?ivo (ale až od 8:00). ?o sa týka mínusov kemp je dos? ve?ký a preto aj hlu?nejší. ?o nás najviac sklamalo, boli mizerné sociálne zariadenia (záchody bez dosky – sedie? na porceláne alebo na šlapákoch), sprchy boli dos? špinavé a cena tiež nie najnižšia.Utorok 2.9.

Po chutných ra?ajkách (?erstvé pe?ivo urobí aj z tuniaka z konzervy pochú?ku) ideme kone?ne na skalu. Vybrali sme cesty blízko kempu v oblasti Parete di San Paolo, na nástupe sme po cca 25min (ke? viete kam ís? je to 15min). Do cesty La cengia rossa nalieza iná dvojica a tak ako prvú lezieme Caldo inverno. Cesta je pod?a sprievodcu za 5c/S1. Zo Slovinska sme boli vcelku rozlezení a tak sme za 2,5hodiny preliezli 180m/ 7 d?žok. Spokojní, ako nám to dobre abez vä?ších problémov išlo, schádzame dole. Najskôr netrafíme správny chodník a musíme sa vraca?, ale do 40min sme opä? na nástupe. Prelievame vodu z 1,5l plastovej f?aše do hliníkových a dop??ame energiu banánom (vodu aj banány sme si tu nechali ráno). Cesty sú hne? ved?a seba cca 20m. La ceniga rossa 5c/S1 má by? pod?a hviezdi?iek zo sprievodcu krajšia a tak sa hne? púš?ame do lezenia. Prvé 2 d?žky preliezame vcelku rýchlo, ale v 3 d?žke asi 5m nad štandom je miesto kde to Marcelka bohužia? neprelieza na OS a po nieko?kých pokusoch si sadá. Po chví?ke oddychu to prelieza. Tesne pred tým ako dolieza k štandu nás dobiehajú Rakúšania, ktorí sú dos? otravní a miesta na štandoch nie je moc ve?a. Nasledujúce dve d?žky Mišo spája, aj ke? štanduje asi 3m pod štandom. Posledné 2 d?žky sú už ?ahké a pekné. Obe cesty mali by? rovnako náro?né, ale obaja sme sa zhodli že La ceniga rossa bola ove?a ?ažšia ako Caldo Inverno. Odistené boli obe super, takže hodnotenie S1 bolo zodpovedajúce. Rovnakou cestou dole berieme z nástupu naše smeti a tak sme vcelku rýchlo v kempe. V kempe sa okúpeme v bazéne a presúvame sa pod Plache zebrate do kempu Agricamping Paolino, kde sme už boli noc predtým. V kempe prvýkrát za dovolenku staviame stan (doteraz sme stále spali v aute), varíme ve?eru a pri pivku debatujeme s basejupermi, ktorí nám púš?ajú ich videá zo skákania(padania).Streda 3.9.

V noci a ráno opä? prší. Platne už pri poh?ade z kempu nevyzerajú sucho a utvrdzujeme sa o tom aj pod skalou. Dúfame, že v informa?nom stredisku v ne?alekom meste?ku Riva di Garda nám poradia, ?o sa tu dá robi? aj v takomto horšom po?así. Žia?, poradia nám len atrakcie, o ktorých sme už vedeli a tak sa po prechádzke po meste presúvame na feratu Rio Sallagoni, ktorú nám de? predtým odporu?il Mišov brat. Pod?a jeho informácii má by? ferata v rokline a mala by sa da? prejs? aj ke? prší. Parkovisko pod nástupom nachádzame bez problémov a cez vinice plné sladkého hrozna krá?ame na nástup. Ferata je primitívna, priam detská, istenie zdržuje. Predbiehame rodinu s de?mi a za krátkym lanovým mostom ?alších ?udí. Dosia? ?ahká ferata pokra?uje prechodom cez koryto potoka, ktorého hladina je v?aka daž?u dos? vysoká. Miestami nevieme kadia? pokra?ova?, inde si zasa musíme navzájom pomáha?, aby sme si nenamo?ili naše nízke topánky a nešmykli sa na mokrých skalách. Po hodine a pol sme na konci feraty, degustujeme nedozreté kyslé kiwi a kupujeme si za 2€ lístok na prehliadku zrúcaniny hradu. Z veže hradu fotíme Plache Zebrata a kocháme sa výh?adom. Cestou k autu „kradneme“ pár strapcov hrozna a zvyšok d?a opä? shoppingujeme v Arcu. Navštevujeme lezecký secondhand (hne? ved?a obchodu Red Point), ktorý nám odporu?il basejumper.Štvrtok 4.9.

Cez noc a ráno opä? prší, ale predsa sme sa odhodlali ís? liez?. Vyberáme len trojd?žkovú cestu Giusy 5b/A0/S1/3*. Nástup je dos? mokrý a istenie každý druhý meter v nás vyvoláva pocit blaženosti. V druhej d?žke nám aj mierne zaprší a tak lezieme hlavne opatrne. Doliezame tretiu d?žku a zis?ujeme, že dole sa dá ís? aj cho?ákom. Ke?že Marcelka nechala topánky na nástupe, dole musíme zla?ova?. Z nástupu berieme veci a rozhodujeme sa, že dnes vylezieme ešte jednu cestu. Vyberáme cestu Spinelo 6a/S1/4* blízko kempu.  Mišo odbieha odfoti? cestu zo sprievodcu a doplni? vodu do f?ašky. Cesta je rôznorodá. Od škrabiek, cez madlá, klesajúci traverz, až po platne so zvislými rínami. Poslednú d?žku za 6a Marcelka prelieza s nadšením zo super lezenia a po vrcholovej fotke sa zapisujeme do vrcholovej knihy. Cestu zlaníme na 4krát. Posledné zlanenie (Mišo spojil 2 d?žky) je tesné, ale s trochou akrobacie zla?ujeme až na nástup. Balíme laná a do 10min sme v kempe.
Ve?er sa v kempe opä? schádza komunita basejumperov pri ve?kom stole a ve?eri. Vyberáme cestu na ?alší de? a dúfame, že už nebude upršaný.Piatok 5.9.

Ráno nám kone?ne neprší, a tak sa po rýchlych ra?ajkách presúvame na nástup cesty Fantatitoli 6a 2xA0/S2/4*. Po krátkom h?adaní nástupu naliezame do cesty a užívame si super lezenie vo vyvážených d?žkach. Prvé hákovacie miesto je hladká (zrkadlo) asi 3m plat?a, ale druhé miesto preliezame ?isto. Na vrchole cesty sme nadšení zo super lezenia, ale zárove? aj smutní, lebo musíme odís?. Zla?ujeme na 3 krát a poslednýkrát na tejto dovolenke kufrujeme laná. V kempe balíme stan a cez rýchly nákup v Arcu odchádzame smer Benátky. Ideme opä? mimo dia?nic a kocháme sa okolím. V jednej dedinke/meste?ku sa zastavujeme na ve?eri. Talianska kuchy?a je skvelá  Pred 10 ve?er prichádzame po troche blúdenia do kempu Villággio Turistico Adriático. Ideme si omo?i? nohy do mora a unavení zaspávame pri hudbe z ne?alekej diskotéky.Sobota 6.9.

Budíme sa do slne?ného rána a presúvame sa autom do dediny Punta Sabbioni na konci polostrova litorale del Cavallino, odkia? premávajú lode do Benátok a na okolité ostrovy. Kupujeme si 24h lístok na MHD a nastupujeme na lo? smer ostrov Burano. Tento ostrov je špecifický pestrofarebnými dom?ekmi a šikmou vežou. Po hodine túlania sa po ostrove nastupujeme opä? na lo?, smer ostrov Murano. Tento ostrov je známy výrobou Muranskeho skla. Všetky sklenené výrobky, ktoré sa dajú kúpi? v Benátkach, pochádzajú z fabrík z tohto ostrova. Navštevujeme takúto fabriku a za 2€ poplatok sledujeme asi 5min ukážku výroby vázy a skleneného ko?a. Prechádzame sa po meste a uvažujeme, z ktorej zastávky lodí asi plávajú lode do Benátok. Okolo obeda prichádzame do Benátok. Pozrieme si všetky známe pamiatky a sme mierne znechutení z toho, ako sa tu zarába na úplne všetkom. Z tepla a chodenia sme dos? unavení. Využívame miestnu MHD (lode) a vychutnávame si poh?ady na mesto, ktoré sú z lode úplne iné ako z prepchatých uli?iek. Po celodennom chodení sa nám už ve?er ani nechce ís? k moru (asi 200m) a tak po ve?eri (dojedenie posledných zásob) a dobrom talianskom vínku ideme spa?.Nede?a 7.9.

Ráno je trochu pod mrakom a dos? fúka. To nás ale neodrádza a kúpeme sa v mori. Poprechádzame sa trochu po pláži a uvedomujeme si, že dovolenka skon?ila. Pred sebou máme už iba 8 hodinovú cestu do Bratislavy. Okolo 11.00 vyrážame. Do Bratislavy prichádzame okolo ôsmej ve?er síce fyzicky unavení ale psychicky oddýchnutí.?o sa nezmestilo do jednotlivých dní:

Somár zožerie aj ?ervený melón, ale iba z ruky a po malých kúskoch ktoré nemusí odkusova?.

MK: Haha, takú sprchu som dostala :) leziem si leziem a ako siahnem do jednej diery, plná vody. Pusti? sa nemôžeš, tak držíš a po ruke ti te?ie prúd vody :):);):):) tak sme doliezli.

Len tak na okraj.....by ste neverili v ?om ?udia spávajú ke? kempujú. Saténové pyžamo, chlapík v no?nej košeli, zo sp?ch idú v županoch (aj chlapi) ..... noo, kade?o sa nájde. A ved?a nás nejakí Angli?ania v stane, na nohách mokasíny, oble?ení v slušných košie?kach Tommy Hilfiger :)

Arco je malinké mesto plne obchodíkov, samozrejme športových. To?ko lezeckého materiálu nemá celé Slovensko ko?ko tuto v jednom meste?ku.

... aj ke? musím poveda? že ma celkom nasrali, ke? istenie dali aj na lesný chodní?ek. Slovenský raj by zavreli, lebo by sa im zdal nebezpe?ný :)

... Aj keby chceli, tak sa tam neutopia :)

Sumár:

Za 11 dní sme najazdili 1975km. Vyliezli sme 17 ciest + 1 feratu a 1270 výškových metrov. Splavili sme cca 20km divokej rieky. Prespali sme v 6 rôznych kempoch.

Odporú?aný sprievodcovia:

Slovinské skalky: SLOVENIA SPORT CLIMBING GUIDE
Arco – viac-d?žky: ARCO WALLS
Arco – skalky: ARCO Rock

Na záver ?akujeme Tomašovi Chlupíkovi za zapoži?anie sprievodcov Arca (máš u nás pivo).


[Aktuálna známka: 1,00]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: Michal Ferianc | Počet komentárov: 2 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS