Dnes je 23. 10. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1226660
Oktber2589
Dnes44

KITTSEE PREGLEJKA CUP 2010
Zverejnené 10. 06. 2010 (2859 × prečítané)

19. 6. 2010 (sobota), prebehne v Kittsee (Raksko), druh ro?nk klubovej akcie KITTSEE PREGLEJKA CUP. Po spench predolch dvoch ro?nkoch sme sa rozhodli zachova? osved?en scenr. S?as?ou podujatia bude pochopite?ne aj spolo?ensk ?as? a premietneme si nejak obrzky na pltno popri kulinrskych vtrnostiach.

Klubov verejnos? i frekventanti zkladnho skalolezeckho kurzu, stretneme sa v Kittsee!

Miesto konania:

  umel stienka u tefana Ballka, Berger Strasse 2, Kittsee, Raksko


Ako tam trafi?:

  Kittsee je cca 7km za hranicou, optimlne miesta prechodu s hrani?n prechody Berg, alebo Jarovce.

  Doporu?ujeme orientova? sa na vzletn tradcie i vkony mexickej jazdy a osedla? bicky.
  ?o sa tka colnch predpisov vo veci prevania istch dleitch npojovch komodt, v tomto smere naa osobn spotreba nedoke previ? dan limit za jedin de?, bez obv. Limit je pre nrody zdruen v EU pozoruhodne ve?korys.


Prezentcia:
  11:00 hod

tartovn:
  klobsky, zelenina, nakladan msko, kuriatko, rybky na gril (pod?a individulnej chuti a vberu). ?o si kto prinesie, to si aj zje, alebo nazad odnesie.

Kategrie:

  verme, e aj tento ro?nk bude pocten silnou ?as?ou diev, aby vydalo na osve kategriu pre vsetky disciplny. V opa?nom prpade zostaneme u genderovej rovnoprvnosti v kadej disciplne.

Program:

  1. Otvorenie, s?a kol?ikov.
  2. Pu?enie chytov na obtianos? (tri s?an bouldre)
  3. Chyta?ka na rchlos?
  4. pecilna disciplna (tajomstvo usporiadate?a, o?akvajte zmenu oproti minulmu ro?nku)
  5. Spolo?ensk posedenie s kulinriou a prezentciou obrzkov


Poznmka:
  podujatie je OPEN v zmysle program je stle otvoren, novm npadom a vylepeniam sa organiza?n vbor nebrni! Po pre?tan si tristnch spomienok profesionlov na nev?dne separa?ky pri zvodoch svetovho pohra, rozhodli sme sa nau separa?ku po?udti? funk?nm grilom, zodpovedajcim npojovm lstkom a s?aou kol?ikov. Tmto oslovujeme devy (nie je podmienkou... mu sa prida? aj junci), aby prinesenmi kol?ikmi zabojovali aj v tejto disciplne. Ve?k kolektvna v?aka!

Ubytovanie:
  so sebou spack a karimatku, okrem zhrady s tie?om orechov je k dispozcii tie zzemie pod vysutou strechou pre prpad nepriazne po?asia.

Informcie zvltneho zrete?a:
  pivo, minerlka, kofola s zabezpe?en sponzorsky. Vetko ?o obsahuje nad 5% objemovch jednotiek, si prineste vlastn. Nezabudnite si tie vzia? sedky a isttka.

Teme sa na vs a do stretnutia!


Súvisiace články:
KITTSEE PREGLEJKA CUP 2009 (14.06.2009)
KITTSEE PREGLEJKA CUP 2008 (13.08.2008)

( Celý oznam | Počet komentárov: 3 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť oznam )

Web site powered by phpRS