Dnes je 23. 10. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1226659
Oktber2588
Dnes43

KOKOSOBRANIE 2009
Zverejnené 14. 12. 2009 (2617 × prečítané)

V sobotu 19. 12. 2008 nm dozreje do krsy 8.ro?nku ob?benej odrody no?nho pochodu "Kokosy na snehu", tradi?ne s prvlastkom "neskor zber".
Vylo vm v horoskope na tento vkend doporu?enie strvi? ho vo wellness centre, s masou, saunou ?i vrivkou a ve?erou pri svie?kach? Ak svie?ky nahradte ?elovkou, na to ostan viac-menej na trase Zochova chata Bratislava zaru?ene niekde narazte.
Do skokosnenia v sobotnej bu?ine!

?ako poveda? nie?o konkrtnejie k tohtoro?nm prognzam k podmienkam na trase (a po?ul som, e u ani I?ko nie je ?o bval). T, ?o po dlhom pste zaili minuloro?n sneh po kolen vedia, e nhody vskutku praj pripravenm, motivovanm a tak trochu zdravo nekompletnm. Membrny nesklam a pitn reim, ako doteraz bez vnimky zakadm, prjemne prekvap, podr.

No?n Wellness centrum Mal Karpaty je tu pre vs.

BU? JE TO OSUD... ALEBO O PLOT.

Oznam pre dezertrov:
Klub znovu vydva povolvac rozkaz pre Mia za ?elom presnho zmerania kilometre i profilu trasy tm onm s GPS, ?o vyzer ako nramkov nosi? detek?nch trubi?iek na indikciu tyroch typov otravnch ltok (Maro ako chemik odmorova? v zlohe zodpovie prpadn otzky).


Mapa trasy.


Ven klubov i irok odborn verejnos?, stretneme sa v poslednom ve?ernom autobuse na osudnom smere. M len jeden pokus, 19:40 vyra z AS Mlynsk Nivy bus (viac tu). Zraz ?astnkov v hale nad aktulnym nstupiskom spoja. Istotu, e sa do autobusu dostanete mte len tu! Oby?ajne na zastvkach Kras?any, ?i Ra?a bva u slune nalapan.

TRVALE PLATN UPOZORNENIE ur?ite si nezabudnite protisnehov nvleky a rezervn fusakle, v prpade fakt obstojnho hum?u mu prs? fakt vhod.

TRVALE PLATN VSTRAHA NIKDY NEJEDZ LT SNEH!

PRISTAVENIE PRVEJ RANNEJ ELEKTRI?KY NA ZASTVKU ZDARMA!trky z Jaterovho zpisnka o ro?nku minulom

Mlo povolanch, o to viac vyvolench, ?i ako to je. Na nohch ponoky spl?ajce tie najprsnejie nehygienick normy, vchdzame so Zuzkou do straidelne zastaralej retaurcie autobusku na Mlynskch Nivch. S Tomom sksene udrieme do chme?u. Nad pisormi bola vyvesen reklama k odevom Urban Style, ale nenechal som sa ?ou ovplyvni?. Kr?mr: My vm to pivo len poi?iavame... To?ko kecov nad spracovanm jednho piva. Kto to vymyslel. Reklamy na WC. Urban Style, to je produkt. Mlynsk Nivy, to je stanica. Produkt je produkt.
Vidm fungl nov gor?ovky i zimn boty. Neobvykl mnostvo ?astnkov pochodu potiahlo Jeikovi dar?eky praktickho charakteru ete pred aktom ich premiestnenia pod strom?ek. Pardon, zapoi?alo si. Tak d sa.. pach jednorazovho uvania ete hravo prekryje u stola zvan odru vysmanho kapra. Pozoruhodn, kad rok je na tarte viac novch ?astnkov ako starch...
Ma?o von Podhubie naklpa hrdlo f?ae s domcim vaje?nm ko?akom, zatia? sme sa nepohli. ?o ete bude? Me by? ojedinele.

Ech, sucho v topnkach je prece?ovan zleitos?. O desa? kilometrov ?alej u aj preml?an. Po troch rokoch je op? nasneen a ja mm vodu v podpalub johoho. e vm netesnia kedysi drah topnky je zaujmav zisti? u pr sto metrov po tarte. Osem rokov gor? na rozdiel od koe teda nevydr. Jednm slovom na ho..johoho. Trochu mi to pripomenulo vodcke ?asy. Voda bola v ?lne, v chlebe, v uchu. V podstate sme vlu?ne pili pivo.Voda bola vadeprtomn. Voda pieskovejia ne piesok na pti. iaden z mtonch metafyzikov by ju nespochybnil ako poloku kategrie objektvna realita. Zd sa, e tento ro?nk Kokosov splavm. Nie vdy m toho ?lovek pln trenky, niekedy je toho aj za pln ponoky (tieto situa?n prirovnania k jednotlivm s?iastkam garderby s priliehavejie ne by sa ?lovek nazdal). Raz sme u boli domestifikovan a teraz sme op? zdiveli. SVORKA. To s tie tajomstv vvoja ?udskho druhu. Such ponoky, to ti ned ni? do ivota.
Krtke zdenie z trasy za ?ermkovou lkou. V navigcii never nikomu od jednho do sto rokov. To vedia vetci pirti, ktorm sedem mor rozvrtilo chrup. Ej no, zahovorili sme sa vpredu a minuli odbo?ku. Rutina. Zozadu prikoloval Fernet. Okrem toho, e aj mui maj svoje dni, poniektor maj zjavne aj svoje noci. V klesan z ?ertovho kopca do sedla javorovieho sa dostvame do nrazovho vetra, s da?om a odmkom. Luk zozadu na m?a vol: Ty by si mohol vodi? slepcov!!! ?o je jeho adekvtna reakcia na moje splodiny trvenia kvalitnej kalorickej prpravy na dnen fyzick, miestami tie umeleck vkon. Stopy sa prepadvaj. V sedle od?ah?ujeme nesen zsoby. Mme mierny nbeh na pozitvne pe?e?ov testy. Prieskum VARENEJ mienky ukzal, e viano?n trhy natrbuj u ctenej odbornej verejnosti dveru k varenm vnam a v mojej termoske sa nachdza jedin!!! Katastrofa...
A teraz vidme kompletn PRD. Hmla je rev nemch mot?ov. Veternom sa za?ali otvra? star rany. V hmle nevidie? Orion, o ktorho hviezdy si meme pli? i oprie? krdla. Rbanisk na trase s no?nou morou no?nch pochodov. Sneh je po kolen, vidite?nos? s ?elovkou tri metre, ide to pomaly, plva kapor v mede a hovor: Hust.... Zle sa tipuj chodn?ky a h?adaj zna?ky na osrienench kme?och stromov. Tak, preto sme tu.
V ?adovej ?iernej kve s mliekom sa zrazu trhavo zjav majk ?ervenho bodu svetla. Prvo?astnkov pochodu ohrom zdanliv nevysvetlite?nos? tohoto kazu na danom mieste. No.. to je tu u od po?iatku vekov a pochodov. Proste prvotn ?erven svetlo. Prapr?ina vetkch ?ervench svetiel, predpokladm. In skryt vznam dosiahli sme prve vrchol prekliateho kopca ?me?ok. A teraz v tej biede trafi? smer do sedla Baby. Strelka buzoly sa chveje v zchvevoch magnetickej extzy, vet, kne sa ako Pthia na trojnoke so stabilitou obmedzenou vparmi omamnch byliniek. Chce to dos? presn meranie na hrub orientovan smer. A vysla? na tri strany tykadl njs? prpadne zna?ku. Ete bonus mapa trhan vetrom a meme kriova? hmlou azimutom na divoko. K dispozcii mme aj dva GPS vercajgy, jeden v mobile, druh v originl katuli. Neprestva ma udivova?, ?omu vetkmu s nadenci schopn zveri? svoj osud.
Baba. primnou silou vrhnut kokos narazil do bilboardu, rozpadol sa na dva kusy a pochodov druina oksila ako chut kokosov duina. Bda tich, bda tmav, tentoraz nm pe?en prasa nevynes. Ve?k pauza na polno?n ra?ajky je posunut k druhej hodine. Tajomstvo vytrvalostnch podnikov tkvie v soli. Nie v ?okolde. Niekedy v soli a v rume. Zail som, ke? deklasovan ob?ania po upe z rumu za?ali nov ivot. Na pochode, i v osobnom ivote. Resuscitcia mozgu. Tak si to vysvet?ujem. Odtia?to je to na kone?n u malina.
Tma s ?avou redne v ryavej ofine dchavi?nho svitania. Svetlo kr?a do strmch schodov. Schdzame do Ra?e a tentoraz nevieme, povedan re?ou televznou, kto nm tento program prina. Ale je sksnute?n. Ha, zavret podnik Tri zajace postpil do kategrie saloon. Kovboji vyspvaj. Zato legendrna ra?ianska Viecha je to prav miesto, kam sa d zrna zadrie? ako trieska pod neche? a pookria?. Hur.
Kone?ne nm po rokoch kr?mr lakonicky prezrdza, pre?o vo Vieche odmieta podva? kvu, ?aj pred deviatou: Kuchy?a je zavret...
Boemj pravdu m.. ve? voda sa var!
Jeden krt ro?ne pijem rum, tto nede?u a mesiac, na tomto mieste, v takmer rovnak ?as. Tu, na konci cesty. Vlastne dva rumy. No tak dobre.. tyri. Tvrdo sme dopadli na zadky u stola s cedu?kou Reserv 10:00.
Vetci sme sa vrtili domov iv, poniektor aj zdrav. I ke?, niektorm sa mohlo zda?, e s skr zdrav ne iv.
Poznmka - stalo sa mi po nvrate: v spnku som siahol na stl, vzal mobil a zahryzol do neho. ???


Ma?o Ki?o zadelil spomienky:

?tam e: ,,Sex na poiadanie 24 hodn denne, sedem dn v tdni. Klti?ka s robotmi. Vvoj ?udskch a robotickch vz?ahov. O nieko?ko rokov bude manelstvo s robotmi ben. Diev?at vyroben s kvalitnho chirurgickho siliknu a epoxidovej ivice. Bude neuverite?ne jednoduch zamilova? sa do robota. Fha, vystraen kr?am na autobudsov stanicu v obavch, ?i ma nhodou ne?ak posledn pochod Kokosy na snehu v tle starch ?asov. Veru nerd by som si nechal ujs? pohodov atmosfru tohoto pochodu ako ju poznm z minulosti. Raz darmo je, z podvedomia uto?ia schizofrenick obavy, e budci rok by sme u mohli by? odsden na virtulny pochod na facebooku alebo inej socilnej sieti a tak si vravm, e ke?e vvoj nezastav, pochodu sa radej z?astnm, km je to ete star dobr divo?ina. ?as?ou dosahujem kritick hranicu absolvovanch pochodov, toti tretiu v porad. Hoci ?akm najskr sm, onedlho u sedm v podpalub korbu slovak lines smer Zochova chata, kde ako tak komty s vonnm chvostom objehaj najrznejie varen npoje. To na fejsbku nezaije. Tento prjemn predviano?n ve?er za?na naozaj mnostvom hrejivch pocitov, organiztori na samotnej ceste na Zochovu chatu u tradi?ne pripravili ?astnkom ve?a zbavy.

Kone?n na Zochovej prezrdza, e by hdam aj posneen mohlo by?. Veru poriadne brodenie, ako ho opisovali kokosov klasici, som ete nezail. Mono, e je to aj dobre, ale km to nesksim, nebude to ono.

?tam e: ,,Tento outfit Marcele Molnrovej nevyiel. Ur?ite ju zahreje, ale vlet na sneh mohla po?a? viac tlovo. Bunda je trocha out a vyvolva chaos. Antonio Banderas asi chcel splyn? s davom, no zjavne mu to nevylo. Jeho oble?enie psob fdne, iaden vrazn prvok. Nudn, ale nekodn. Predtm ako vyraz Mariah Carey na svah, vetko konzultuje so svojimi stylistami. Zbyto?ne. Psob lacno a vulgrne, napriek honosnm perkom. Andrea Vereov miluje luxus. Kouina psob luxusne a je praktick, db na kad mali?kos?.

No...ke? sa spolo?nos?, ?o m pohorky uit z koe tlavch psov, vytrepe z autobusu, mono si lepie obhliadnu? t najrznejie zaodet pak. Naprklad tak Luk je mierne mimo mdne storo?ie a rozhodne mu vylo nesplyn? s davom. Jeho ov?ky a flanelka jednozna?ne potvrdzuj, e na svojich dvornch stylistov z vysoka sral. Jeho pochodov kokos-outfit mono iba s?aka nazva? luxusom.

?tam e: ,,Britney Spears ver svojmu frenologickmu guru, ktor jej pod?a tvaru lebky vet budcnos?, Slvka Hal?kov dveruje kame?om, kartm, kryt?om, ?i ezoterike, ned vak dopusti? na silu prrody. Tak a to mme spolo?n. Dfam, e prroda tentokrt nesklame a nadel riadne snehu. Cibu?a v pajzi sa toti hodne zabalila polm, tak hdam aj t zima a sneh bude. Prianie sa splnilo. Karpaty s hojne a bosky zasneen a ja si pochod vychutnvam ako kedysi polrkov sneh drevenou pali?kou. A ob?as je toho snehu to?ko, a pobldime. Drme sa tesne pri sebe, stopa, ?o po ns zostva je dokonal. Ani zima nie je. Ve?mi pekn a prjemn. Je to lepie ako ?aha?kov scna, ktor preslvila v jednom novom ?eskom filme jednu nau doteraz neznmu here?ku.

?tam e:,, Dara to nezvlda, vraj chlast litre alkoholu a rozbila auto. A tu na kokosoch tie. Ke? niekto rozdval sra?ky a prsery na Luka zjavne prevrhol cel vedro. U od stpania na Skalnat som si vimol, e sa akosi nezdravo navauje na pali?ky. ?oskoro vol domov s prosbou o vyzdvihnutie na Babe. Nakoniec vysvitlo, e si dajne obaril aldok kapustnicou ve?er pred pochodom. Nu to bola ale drma. Na?astie Luk bol u rno v poriadku. Raz darmo je, Mal Karpaty zlomili nejednho tvrdho borca a okolie chodnkov tu je posiate hrobmi neznmych bojovnkov. Bez srandy. Cestou ete prdeme o ?alieho odvlivca, ktorho ktosi dos? ne?astne nalkal na bezva vlet do zimnch hr. Nu na takchto akcich treba po?ta? aj s obe?ou a stratou. Napriek tomu sa mi pochod p?il najviac so vetkch absolvovanch ro?nkov. Bezva noc, pekne posneen, tradi?n popojedanie predviano?nch lakociniek, popjanie zzra?nch lektvarov a aj siln vkon.

Rno v Ra?i ma u zastihne nepripravenho na vcanie rumu medzi mandle, hoci poniektor zvldnu ete aj balentajnsku zarva? do azbestovho ggora. Utekm radej na elektri?ku a podobne ako Cate Blanchet, ?o sa te na to, e bude vyobrazen na potovej znmke a e ju bud oblizova? miliny Austrl?anov aj ja sa tem na ?al ro?nk kokosov na snehu.


Súvisiace články:
Kokosy 2013 (09.12.2013)
Kokosy 2012 (11.12.2012)
Kokosy 2011 (12.12.2011)
VSETKO JE DALEKO, LEN KOKOSY SU NA SNEHU (13.12.2010)
EJ, SKOKOSNIEVA SA V BU?INE (09.12.2008)
OPADALO LSTIE, ZAKVITLI KOKOSY (04.12.2007)
Kokosy a Kokosky, nstup! (06.12.2006)
Kokosy na snehu "Snow Paradise" (20.12.2005)
Kokosy na snehu - 3. ro?nk (16.12.2004)

( Celý oznam | Počet komentárov: 15 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť oznam )

Web site powered by phpRS