Dnes je 14. 08. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1204924
August11006
Dnes516

?adová dolinka, júl 2007
Zverejnené 28. 08. 2007 (8557 × prečítané)

?adová dolinka. Kto by ju h?adal na mape Vysokých Tatier, je schovaná zo severu za Zadným ?adovým a Snehovým štítom, je to jedna z vetiev Javorovej doliny. Patrí k najdivokejším v Tatrách.

.
?adová dolinka - cesta
Ke? sme pred ?asom liezli (myslím v roku 1989) s Vladom Lysým cez Jamesácky týžde? na Malý ?adový „Cestu k slnku“,  zostupovali sme dlhšou cestou cez ?adovú priehybu. Z priehyby som vtedy vyšiel zopár metrov na Zadný ?adový a nakukol do ?adovej dolinky. Bolo dramatické po?asie pod mrakom a dolinka naozaj vyzerala divoko, zaradil som ju hne? do zoznamu lákavých cie?ov. Prednos? dostali iné výstupy, na dolinku som zabudol, až pred nieko?kými mesiacmi mi ju pripomenula správa na stránke Horskej záchrannej služby, ke? v nej niekoho zachra?ovali.

.
Prostredný kotol - ?ierna Javorová dolina
Hne? to bolo jasné, ani Jano Lan?ari? nemal ni? proti. Najvhodnejší termín na prechod dolinky je na jar v apríli – máji, pod?a podmienok, ke? je ešte dos? snehu a už je dlhší de?. Nám to vyšlo na koniec júla.

.
?ierne Javorové pleso
?adová dolinka - to je 800 metrov prevýšenia, treba prekona? tri prahy a tri kotly a na záver ?as? severnej steny Snehového štítu s traverzom do Vyšného ?adového sedla. My sme ju našli po rekordných horú?avách bez snehu, iba v hornom kotli boli malé polia, ktoré sa dali obís?. Pôvodne sme mali v batohu aj ma?ky, ale ke? sme na nástupe zbadali situáciu, nechali sme ich m?auka? dole. Spodné dva prahy sú strmšie s vodopádmi, prah do tretieho kotla tvoria položené vymyté platne.

.
Nástup
V letných podmienkach tu nájdete nieko?ko lezeckých trojkových d?žok v spodnom a prostrednom prahu a v severnej stene Snehového štítu. Zvyšok sa dá prejs? bez lana alebo sú?asným postupom s lanom. Cesta je vhodná pre toho, kto má chu? si vyskúša? tatranskú orientáciu, lezenie a istenie v bu? príliš kompaktnej alebo rozbitej skale a k tomu krásnu divokú scenériu.

.
Nástup
My sme si prechod spestrili ?ažšími batohmi, pretože sme chceli pokra?ova? po hlavnom hrebeni smerom na ?adový štít a Širokú vežu s bivakom, no skon?ili sme na Zadnom ?adovom kde sa dostavili prvé nepatrné náznaky únavy a tušili sme, že v noci bude prša?.

.
Dolný prah
Nato?ili sme krátke video, takže pri vhodnej príležitosti, napríklad na poslednom zlanení sa môžeme stretnú? pri ?adovej dolinke.

Juro Geleneky


Ešte pripájam popis cesty (A. Puškáš, II. diel, cesta 62): Vyšné ?adové sedlo z ?iernej Javorovej doliny.
Na severozápad spadá toto sedlo mohutnými stenami do divokej ?adovej dolinky.
.
Dolný kotol - roklina
Táto typicky schodovitá dolinka sa skladá z troch kotlov, a to z Dolného, Prostredného a Horného, ktoré sú od seba oddelené zráznymi schodmi.  Dolný kotol spadá do ?iernej Javorovej doliny schodom, cez ktorý preteká vodopád. Iba v nižšej ?asti ho pokrývajú mierne trávniky, kým vyššie prechádza v úzky ka?on, oby?ajne vyplnený snehom a prie?nymi trhlinami.
.
Prostredný kotol - záver
Ka?on sa kon?í malým kotlom, do ktorého steká vodopád z prostredného kotla. V?avo, asi sto metrov nad ka?onom sa rozprestierajú na úpätí Malej a Prostrednej Snehovej veže trávniky, ktoré sa spájajú v terasy a prechádzajú do prostredného kotla. Tento je dos? plochý, vyložený málo naklonenými hladkými plat?ami, pre?atými puklinami.  Na východnom okraji Prostredného kotla sa tiahne pozd?ž spodných zrázov severozápadných stien Snehového štítu sutinový pás, ktorý sa za?ína pri Zadnej Snehovej štrbine. Z horného kotla steká sem „potok“ v kaskádach. Horný kotol je pokrytý ve?ným snehom a spadá k nemu mohutná stena Zadného ?adového štítu.
.
Horný kotol
Do dolného kotla ?adovej dolinky sa dostaneme napravo od vodopádu, na stene schodu priamo hore, sprvu ve?mi strmými, trávami porastenými skalami a stup?ami, neskoršie zas cez hladké platne. ?oraz viac sa s?ažujúci terén nás núti do traverzu šikmo vpravo a hore do strmej rímsy, ktorá vyús?uje po nieko?kých metroch na ve?ký trávnik už nad schodom. ?alej vystupujeme ka?onom až do malého kotla pod vodopádom. Tu v smere ustupujúcich ?avých stien po popukaných stup?och k strmej hladkej trhline, ktorá vyššie prechádza v ž?ab. Ž?abom šikmo do?ava hore na zrázne trávniky a na terasy, po ktorých potom doprava do Prostredného kotla. ?ažkosti závisia od stavu snehu. Tento smer je výhodný, ak je v ka?one súvislý sneh alebo ak je celkom bez snehu.  Ak sú v ?om prie?ne snehové trhliny, je lepšie ka?on obís?.
.
Snehový štít - severná stena
Do Horného kotla vystupujeme najprv po sutine v?avo od platní horného schodu a potom v serpentínach plat?ami stále v?avo od „potô?ka“. Odtia? po snehu, potom po dobre vrstvených, do kotla vysunutých skalách severozápadnej steny Snehového štítu v serpentínach šikmo do?ava a tam, kde skaly ?nejú strmo do výšky, sutinovým pásom doprava, na chrbát, ktorý ohrani?uje z?ava roklinku, vybiehajúcu z kotla steny Snehového štítu. Chrbátom, potom dnom roklinky hore. Táto sa zanedlho rozvetvuje, z?ava prichádza sutina, nevysokými schodmi prerušený ž?ab, kým hlavná vetva sa skrúca oblúkom doprava k nášmu sedlu.
.
Zadný ?adový štít, ?adová dolinka
?avým ž?abom hore na sedielko v jeho ?avom rebre. Tu sa ž?ab stráca, odtia? pätnás? metrov po sutine šikmo doprava, potom po vodorovných lávkach a skalách doprava do ve?mi strmého ž?abu.  Pravým okrajom ž?abu hore k prvému schodu. Obídeme ho najprv vpravo, potom po ve?mi zráznych platniach traverz na ?avý okraj ž?abu a doprava nazad do ž?abu. Kúsok vyššie pod druhým schodom, uzavretým hore obrovským balvanom, prejdeme ved?ajším lámavým žliabkom na pravé rebro a ním ve?mi strmo po hladkých skalách nieko?ko metrov priamo hore. Potom traverz znova do?ava pod balvan, ktorý obídeme ?avou stienkou. Nad balvanom sa ž?ab rozširuje v sutinovú kotlinku. Tu steny nad kotlinkou pretína nieko?ko trhlín. Na sedlo vystúpime trhlinou, ktorá je úplne vpravo, idúc ?ou stále hore až pod lávku, bežiacu do?ava. Na ?u a ?ou pohodlne na Vyšne ?adové sedlo. 5-7 hod. II-III.


Poh?ad na akciu „z druhého konca lana“:

.
Zadný ?adový štít, ?adová dolinka 2
Niekedy koncom zimy ma Juraj oslovil - ?o by som povedal na prechod ?adovej dolinky. Hoci som presne nevedel kde sa nachádza neváhal som ani mikrosekundu. Termín bol stanovený niekedy na koniec júla.
Vyrazili sme v piatok ráno vlakom do Popradu, odtia? autobusom do Tatranskej Javoriny, kde sme sa okolo obeda aj ubytovali. Do ve?era bolo ešte ?aleko. Ke?že ani jeden z nás nepoznal presný prístup do dolinky, ešte v ten de? sme sa vybrali na prieskum. Do batohov sme si nabalili lezecký materiál, ktorý sme chceli necha? hore pod nástupom. Pobrali sme sa hore Javorovou dolinou a h?adali potok, kde mala by? odbo?ka do tej "našej" dolinky. Nakoniec sme to našli a dostali sa až pod nástup. Trochu sme sa tu poobzerali, lezecký materiál uložili pod kame? a stanovili si plán na zajtrajší de?.
V sobotu ráno bol budí?ek o 3:45, o 4:15 ešte za tmy šliapeme hore dolinou. Po no?nom daždi je mokro, ale pofukuje vetrík. Dúfame, že vysuší aj skalu. Okolo siedmej sme pod nástupom. Dávame si na seba úväzy a materiál. Lano zatia? ostáva v ruksaku. Pred nami je dolný kotol. Vystupujeme vpravo od vodopádu pokia? sa dá ešte bez lana. Nakoniec lano radšej vyberáme a je z toho jedna d?žka. Sme v dolnom kotly. Do prostredného kotla nás spo?iatku vedú nepríjemné šikmé trávy - po daždi sú mokré a šmýkajú sa. Potom prechádzame cez potok, ?alej roklinou na dne ktorej je ešte starý sneh. Naviazaní sú?asne stúpame po jej ?avej strane až k ?alšiemu vodopádu, popod ktorý opä? prechádzame na druhú stranu potoka. Tu opä? lezieme. Po troch d?žkach sme v prostrednom kotly. Medzi prostredným a horným kotlom sú ve?ké šikmé platne, na niektorých miestach sa to šmýka.
.
Zadný ?adový štít
Ostávame naviazaní a postupujeme sú?asne. Po platniach sa dostávame do horného kotla. Pod?a sprievodcu je v hornom kotly "ve?ný sneh", avšak my sme tu našli len malé snehové polia. Tu je aj posledná možnos? nabra? pitnú vodu. Ostáva posledná ?as? výstupu - z horného kotla postupujeme dnom roklinky smerom na Snehový štít až narážame na ž?ab, ktorý nás vedie šikmo do severnej steny Zadného ?adového štítu. Z tohto ž?abu traverzujeme do?ava do Vyšného ?adového sedla a po pár metroch sme hore na hlavnom hrebeni. Trochu sa pokocháme výh?admi na Malú studenú dolinu a pokra?ujeme hrebe?om na Zadný ?adový štít, kde sme okolo 16:00. Všímame si, že sa akosi kazí po?asie. Pôvodne sme chceli dorazi? až na Malý ?adový štít, kde sme chceli prebivakova?. Ale nakoniec sme sa rozhodli, že radšej zostúpime. Cez ?adovú priehybu a z nej vedúcu rampu zostupujeme na Téryho chatu. Ve?er za?alo prša?. Na druhý de? je opä? slne?no. Ráno vyrážame cez Sedielko naspä? do Tatranskej Javoriny. Odtia? cez Poprad do Bratislavy.
?o k tomu doda?. ?adová dolinka je orientovaná smerom na sever - skala je dos? rozlámaná, treba sa pohybova? opatrne. Kompaktnejšie sú iba platne medzi prostredným a horným kotlom. Zvy?ajne sa táto cesta chodí v zimných podmienkach. Ke? sú dobré snehové podmienky môže to by? ve?mi pekná túra, ale to je už budúcnos? ...

Jano Lan?ari?[Aktuálna známka: 1,75]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: Juro Geleneky, Jano Lan?ari? | Počet komentárov: 9 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Juro Geleneky, Jano Lan?ari? )

Web site powered by phpRS