Dnes je 14. 08. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1204925
August11007
Dnes517

Karbunkuuuulo
Zverejnené 24. 05. 2007 (3434 × prečítané)

Minuloro?n traktory sa nm tak zap?ili, e tento rok sme si Ve?k noc nevedeli inde predstavi? ako v okol Zelenho plesa. Pln na tento rok bol jednoduch, oslvi? dstojne ve?k noc a polyova? si v tejto lanovkami husto posiatej oblasti dostosti.

Sobotn prchod o tretej poobede nm u nedval ve?k priestor na dlhiu tru. Dostali sme tie najlepie fleky v podkrov o ktor sme sa delili s ma?arskmi horalmi, take tich domcnos? v podkrov. Narchlo ete naskakujeme na lye - smer Kopsk sedlo, kde sa nm odokrva pekn str? Hlpeho, na vrchol to ale nelo, postavili sa nm do cesty ternkozy, ktor sme nechceli rui? v poieran zmrzlej trvy a to?me to na chatu.


Obr. Duko lap po dychu; Duko s Michalom; Autor ?lnku v Beliankach.

Pri ve?eri zis?ujeme kto vlastne na chate je. Pri po?te dvoch ?lenov sa asi o klubovej akcii hovori? ned, ale aj tak ma ve?mi prekvap ke? sa v jedlni objavila Betka. Pri pozeran novho ?eskho filmu Ako skroti? krokodla Pe?o vyslov zhadn vetu: Viete pod?a ?oho je nazvan Karbunkulov hrebe?? Nielen e ten nzov hrebe?a ani v najpodrobnejej dostupnej mape nememe njs?, ale vysvetlenie pojmu od starho tatranskho vlka sa nm zd by? smiene. Vraj J#b*k a odvtedy veci v naich konverzcich dostvaj prvlastky karbunkulov. ?al vvoj ve?era, ke? sa k nm primieaj dvaja Litovci ale nenasved?uje, e ?al de? podme karbunkulov vkon. Na polnoc je naplnovan vstup flakou. Vrcholovmu troj?lennmu drustvu ale po dokon?en vstupu odchdza aj jedin ?elovka. Zjazd je bolestiv, ak si ?lovek predstav tmu, zmrznut firn a zabudne na nhodne rozmiestnen karbunkuly v podobe mench strom?ekov v okol plesa. Rno je zbavn sledova? stopy ly vedce priamo ku strom?eku, jeho polman vetvi?ky a zrezy, o dva metre ve?k jamu v snehu a Michalov stigmata po celom tele. Duanovi sa podarilo strom?ek prekro?i? o svojej bolesti ale ml?.


Obr. Michal potuen; Duko simuluje prechod strom?eka; Zkern strom?ek ?.2.

Plny o Kolovom tte a malej zmrzlej doline kon?ia zavretm toffanovej prru?ky a vyberme sa na osved?en cestu do Baranieho sedla. Hory op? prekvapuj a na oblohe ani jeden Karbunkulo. Slnko ale ete nestihlo nalomi? tvrd povrch ?abu, take cesta na trynku je ako po rajba?ke. Po hodinkovom opa?ovan sa pred chatou sa spytujeme samch seba, pre?o sme to neoto?ili nasp? u v sedle a n vstup pripomna vojakov vracajcich sa z frontu. Jasn, e za to me to siln slnko karbunkulo. Zjazd nasp? k Brn?lke je v?aka nafkanemu snehu perfektn.


Obr. Rann set-up; Posledn metre do Baranieho sedla; Vrcholovka na Teryne.


Obr. V Bara?om sedle (v pozad prostredn hrot); Nad Baranm, V?azn drustvo (v pozad Ve?k zmrzl dolina).

Ve?er dochdzaj ?alie posily a chvlabohu litovci sa niekde vytratili. No?n vstup s Viktorom k flake v?aka funk?nm ?elovkam u tentoraz nie je bolestn. Po nvrate zis?ujeme, e z no?nej oblieva?ky, na ktor sa vetci teili u ni? nebude, kede vetci s u vytuhnut. Ur?ite s zni?en z pokusov zdola? 20 DRU ty?iniek do minty bez zapitia o ?o sa snaili po ve?eri.
Pondelkov rno bud?ek zabezpe? krik enskch. Robota mus by? uroben. Kuchynsk drez nenechva ensk suchmi a veru ani Betku. Len nechpem, pre?o odmietaj nae posledn kroky v strety, ke? im dvame priestor aby sa vyzliekli do toho najnevyhnutnejieho, vraj my to aj tak nespravme....A tak s vetky mon suiaky ovean mokrmi vecami. Ke? sme u pre?esali vetky mon izby a rozmlali sme nad druhm kolom pre u schnce diev?iny prila ns pozrie? Sisa. Nechpala od bokomstojacho Mia privtanie Prila si nevhod a u sa viezla. Ako zdvoril mldenci sme jej museli poskytn? nhradn oble?ko. Ete stle to ale nebolo ono a spokojn sme boli a ke? Sisa v nach veciach pristla na hladine tatralandie. To bolo Karbonkuulo. Zasa sme sa museli zloi? na oble?nie. ensk v Pe?ovch ve?kch ryby?kovch boxerach vyzer jednoducho super.


Obr. Aj Betka bude zdrava a krasna po cely nasledujuci rok; Popravisko; Sisa.

Ak by to bol Karbonkulov vkend bez zjazdu Karbonkulovho hrebe?a a hor sa cez ?erven dolinu ku Belasej vei?ke. Lyba bola vynikajca, karbonkulo na ns op? vypekal. Nechpal som pre?o ale vynikajci lyiar Mirec robil zastvky tlom rozhodenia ly, vraj voiel do hlbokho snehu (v labe to isto).Obr. Marus sa dostal do slepej uli?ky; Mirec so Sisou (v pozad Jah?ac), Vstup a zjazd z pod Belasej vei?ky.

Neviem, ?i to bolo tm slnkom, alebo poslednou flachou becherovky, ktor nm bolo ?to bra? nasp?, ale chalani sa rozhodli, e pre m?a bude najlepie osvieenie vo vodch tatralandie. Vedel som e nemm ancu, a preto sa vyzliekam do nevyhnutnho. Po?as letu ete stham ako potpajci sa titanic stiahnu? so sebou vyobliekanho Michala. Fleeceove bundy schn dlho :-) . Karbonkulovia ale videli e vody tatralandie s dobr a z kamartstva sko?ili za mnou.


Obr. Tatralandia.

Takto sme si darovali ozdravovaciu a omladzovaciu kru na nsledujci rok. ?akujem Brn?a, bola si opt squel, tem sa aj o rok.


Pozn.
Neoplat sa snai? pi? zarovno chlapov z Litvy (maj predsa rusk vchovu) tam, kde Slovci kon?ia, oni ovaj.
Po prchode domov som skuto?ne karbunkulov hrebe? naiel a Pe?ovi vzdvam ve?k obdiv nad jeho znalos?ami miestopisu Tatier (po vye 140 vylezench cestch m na to aj nrok)


Obr. Game-over.


Carbuncle
A Staphylococcal skin infection which involves a hair follicle, often referred to as a boil or a furuncle. A group of boils is known as a carbuncle. Symptoms and findings include a tender pea-sized (or larger), red nodule, may ooze pus or weep. Treatment includes warm, wet compresses several times a day. Oral or topical antibiotics may be indicated in some cases. /zdroj: Internet/[Aktuálna známka: 1,36]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: Peter Hanuliak | Počet komentárov: 7 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS