Dnes je 14. 08. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1204897
August10979
Dnes489

Arco, 1.-9. júla 2005
Zverejnené 22. 10. 2005 (8284 × prečítané)

Predohra
Jašter
Stred leta sa pomaly, ale iste dostával do bodu kedy dni, v ktorých sa vylepovali na steny malého Ve?kého mesta plagáty

"Združenie metalových koledníkov uvádza: KRUTÁ ZIMA 2004
Vstup: vašich posledných 60,- Sk"

sa mi s odstupom ?asu zazdali by? celkom uchádzajúce i stratené zárove?. Sedeli sme pri pár dobre vychladených a riešili tie veci okolo na?asovania odjazdu, ke? sme sa už dohodli že sa dohodneme. Vo vzduchu visela zásadná otázka pitného režimu. Zakopávali sme o ?u podvedome. Sever Talianska sa pod?a posledných agentúrnych správ tešil tuhému 40 stup?ovému výpeku.
"Tak mi povedzte ko?ko si mám zobra? piva", domáhal sa poznania Bra?o.
Pavúk sa tváril, že sa mu to zaiste iba zdá. Že sa to skrz - naskrz zvrháva. Tváril sa, ako keby mýtus "LACNÉ KRABICOVÉ VÍNO" bol nezlu?ite?ný so základnými duševnými funkciami lezca. ?o bol zase môj úprimný vklad do diskusie. No ale takéto leto...

V Baumaxe zatia? pohotovo vyhlásili 35% z?avu na záhradné grily.

Ú?astníci zájazdu: Bra?o, Jašter, maro, Pa?o, Ras?o

Ras?o
Ako to vlastne za?alo? No v podstate sme sa bavili o ceste do Paklenice a v tom prišiel Pa?o s ideou Arca - miesta kde si zalezie každý - aj za?iato?ník aj borec, jednod?žkové cesty aj big-wall, perfektne odistené cesty. Jediný nadškrtnutý problém teploty vraj nie je príliš opodstatnený, kedže sa dajú nájs? oblasti v tieni. Z pôvodných 8 nadšencov nakoniec zostalo len 5. Termín - prvý júlový týžde? s predstavou až 8 lezeckých dní za cenu 4 dní dovolenky. Už len ako sa tam dopravi?. Nakoniec sme sa dohodli na prenájme auta z poži?ovne. To zabezpe?il Maro.

maro
Jedného pekného júnového d?a mi prišiel mail s informáciou: "na prvý júlový víkend som zarezervovala jamesácku chatu v Jelenci pri Nitre". To Eva nezabudla na našu pravidelnú letnú akciu aj napriek tomu, že momentálne nie je ?lenkou nášho klubu. Mail som rozoslal všetkým ?u?om v klube. Spomienky na každoro?ný ?ažký víkend sa pomaly zhromaž?ovali v mysli, ktorá sa na ne márne snažila zabudnú?. Potom však prišla klubová schôdza a s ?ou aj iné poh?ady na vec. Pre?o ís? na víkend do Jelenca, ke? v utorok po víkende je sviatok a pre pracujúcich je tu šanca ma? pri štyroch d?och dovolenky devä? dní vo?na. A to už za?ínalo by? zaujímavé. No v podstate sme sa bavili o ceste do Paklenice a v tom prišiel Pa?o s ideou "po?me do Arca". Tak ho vychva?oval, že sme za?ali ma? pocit, že je platený oblastnou turistickou centrálou v Arcu (ale pravdepodobne bol len agentom nemenovaného kempu...). Jediný nadškrtnutý problém teploty bol zmetený Jašterom, lebo v júli (vraj!) Európe ?ažko nájs? lezeckú oblas? so stabilnou 22 stup?ovou teplotou. A ke?že aj v Taliansku majú svetové strany, je to len otázka manažmentu, aby sa liezlo v tieni a tým pádom aj v pohode. Odozva bola obrovská. Po nadšených reakciách lokomotivákov som za?al seriózne zhá?a? mikrobusovú dopravu, ktorá by nás tam odviezla všetkých. No nastali dve vytriezvenia. Prvé - mikrobus by bol nehorázne drahý. Druhé a podstatnejšie bolo, že ako sa krátil ?as, postupne ubúdalo záujemcov. Postupne sa vykryštalizovala zostava ôsmich nadšencov a nakoniec nás zostalo len pä?. Tým sa však vyriešila otázka dopravy. Nako?ko nikto z nás nemá auto, to sme poži?ali z autopoži?ovne a ke?že nás bolo 5, zvolil som Octávku.
V štvrtok vraciam do poži?ovne iné auto, ktoré mala poži?ané priate?ka a v poži?ovni mi vnucujú zarezervovanú Octáviu, nech si ju vezmem o de? skôr. Moje námietky, že ju potrebujem až zajtra zabijú v lufte hláškou, že ten de? naviac je grátis. Po búrlivej hádke volím kompromis, ustupujem a odchádzam s vnútenou Octávkou pomachrovat sa na klubovú schôdzu. Ja viem ale zariadi? veci!


1. 7. 2005 piatok
Jašter
Že nie sme až tak vymastené hlavy sa preukázalo, a to jednozna?ne, pri probléme komprimovania našej hojnej bagáže s proviantom do limitovaného kufra auta. Myslím, že sme nadaní týpkovia. Predstavte si hlavolam sudoku v 3D verzii - ak si rozdelíme batožinový priestor na 3 x 3 štvorcov po 9 polí?ok, za predpokladu, že v každom riadku, st?pci a štvorci sa daný predmet bude nachádza? len raz, donútite hmotu skloni? sa pred duchom. A navyše zdarma získate pocit inžiniera. V takejto eufórii sme už ani neriešili ktorý zúfalý alkoholik nenápadne prebodol plechovku Corgo?a desiny. Bola vylovená z kufra a zakolovala.
Je 22:50 hod a naša kraks?a akoby krívajúc na jedno koleso vyráža na juh.
Vzdávam sa dobrovo?ne vedomia, pripútaný slinou z kútika úst k batohu medzi nohami prespím ur?ite krásne momenty no?nej jazdy. Som ignorant.

 

Ras?o
Zraz 19:30. Vyzdvihne ma Maro s Jašterom. S nedôverou pozerám na Oktávku, kedže už teraz nemám kam da? batoh a ešte má prís? Bra?o a Pa?o. Na Vazovovej sa však dejú zázraky na po?kanie a my sa tam vážne narveme. Naše auto nevdojak porovnávame s Citroenom prípadne aj s Lamborgini sa dá - na ceste sedíme až moc. Nasleduje "no?ní jízda sardinek v plechovce."

maro
Ráno doma v Šamoríne naložím nevyhnutné minimum do auta a rozmýš?am, kam sa zbalia ostatní. Pre?o má Octávia taký malý kufor?! Ve?er idem z roboty a zastavím sa u rodi?ov v Petržalke. Z plánovaného spánku (ke?že som jeden z 3 plánovaných šoférov) po celom dni v robote a predchádzajúcom no?nom balení je nakoniec slabá 1 hodina podriemavania. Okolo pol desiatej idem vyzdvihnú? Jaštera. Po?as ?akania si vkladám do fotáku poži?anú 1GB kartu ktorá mi vypadáva a zostáva leža? na kanálovej mreži. Zaujímavé. Ideme pre Ras?a. Po 20 minútovej neúspešnej komunikácii, že ho ?akáme 40 metrov od vchodu, prichádza.
Vyhradzujem si miesto za volantom a to z nieko?kých dôvodov. Vybavil som auto, ru?ím za? astronomickou zálohou, som jeden z mála ?o nelikvidoval plechá?e Corgo?a nezmestiace sa do kufra a nalial som už do seba RedBull.
Zakufrujem už v Blave a spolusediaci zúfalo sledujú môj priamy ?ah na Budapeš?. Po vyhodnotení krízovej situácie sa volantu ujíma Pa?o a úspešne navedie auto na Viede?. V šoférovaní sa striedame po cca 300 kilometroch takýmto spôsobom: jemne vodi?a zobudíme aby sa nez?akol a nestrhol volant a požiadame ho o miesto na privilegovanom sedadle. Vodi? má totiž na sebe a pod nohami najmenej vecí. Pokus napcha? zbalený stan pod brzdový pedál a kartón s pivami na plynový, naš?astie neprešiel už pri štarte...


2. 7. 2005 sobota
Jašter
Taliansku hranicu prekra?ujeme 06:30 hod. Presnejšie, z polonevedomia ma vytrháva výkrik z reprákov "Dostali Adama Šangalu!!!" Ach Bože... je nevinný. Svitá. Bolí ma krk. Plynieme popri rieke malebnou zele?ou viníc údolím so všadeprítomnou belos?ou vápenca na jeho svahoch. V mystickom omámení udalos?ami budúcimi sa nechávame zasko?i? ?arom renesan?nej krajiny. "Tu je mrte ciest, tu sa lezie úplne všade!", necháva sa po?u? Pavúk a Maro nám dáva prvú lekciu talian?iny. Zapichol prst do oblohy a povedal: "BRUTALO AZÚRO". Oprel sa do nás nepreložite?ný svinský výpek. Pavúk žul ?osi ako makovník z TESCA: "Ve?er otvoríme sprievodcu a pozrieme nejaké severné záležitosti". Severné záležitosti, o tom to tu asi bude...
(Špeciálna poznámka k štýlu jazdy. Pod?a m?a, chlapci, neviete poriadne šoférova? ani jeden. Bu? je to brzda - plyn, alebo žiaden plyn, alebo žiadna brzda).
V kempe ZOO hojne rástol bambus, ideálna to kulisa k vietnamským polievkam. A pokým z bambusu nepadne dávka, je to aj celkom neškodná rastlina. Pre?o nesie kemp meno ZOO som sa nedovtípil. Ak sme tými exemplármi mali by? my, zabudli nás k?mi?.
Nechávam sa odvliec? k akejsi ve?kej kope vody, je na nej plno plachiet a iného neporiadku. Na jednej strane chápem, že som priamy ú?astník primárneho estetického zážitku, na strane druhej sa mi žiada tie?a, slaniny, spánku a je mi to tri. Pohodím sa teda bez vý?itiek svedomia do krovia. Došlo i na lezenie, priamo nad vodou sa šikmí hladká plat?a podobná štartovacím rampám nemeckých tajných zbraní. Sklon približne 45o, lezenie po rajbasovej balistickej krivke asi tak za tvrdších 5. De? je však až prive?mi sýty na nové podnety. Ve?er ešte vzbudí zaslúženú pozornos? Marova zásoba paprík a Bra?ove "jablko z plastu", ?o sú dva litre pálenky v PE f?aši s pôvodnou etiketou "rafinovaná chu? dospelých". Aj my budeme ma? svoje dni... Je hviezdno, ustielam si pod olivovníkom.

Ras?o
Okolo 9 prichádzame do Arca. To už posledných 50km sledujeme okolité skaly a te?ú nám sliny jak Bernardínovi. Pa?o nás vezie priamo do ZooCampu, kde za 41EUR na 5 osôb + auto na de? budeme nasledujúcich 8 dní. Nájdeme plácek a postavíme stany. Prvé ?o ma napadá je si zdriemnu? do obeda a po obede ešte aj siestu urobi? ale som jediný a tak hurá do mesta. Kukneme pozatvárané shopy (ve? je ?as siesty) a rýchlo k Lago di Garda. Skúšame sa okúpa? v studenej vode, ale najviac to ide Bra?ovi a tak je vybraný ako záchranca troch plechoviek piva, ktoré nám voda odniesla. Úspešnú misiu zapijeme našimi ute?encami a potom sa už otá?ame chrbtom k jazeru aby sme zahájili lezenie - plat?a Corno di Bo (Kuki 4c, Tony il telefonista 5a, Cesira 5c).

maro
Pred príchodom do Arca nás ?aká prebratie z driemot. Nemenovaný šofér sa hrá s kamiónom na ma?ku a myš, ale po spoznaní, že my sme tá myš a za nášho silnejúceho revu z bojiska ustupuje a uznáva že pri spájaní dvoch pruhov má kamión prednos?, hlavne ke? nejaví úmysel pribrzdi? a je v pravom pruhu...
Okolo 9 prichádzame do Arca. To už má volant v hrsti opä? Pa?o a ako miestny znalec nás rutinnou jazdou dovedie do Zoo, teda ZooCampu. Vyberieme si flek a postavíme stany. Vybrané miesto nahlásime na recepcii, nafasujeme karti?ku pre auto a už sme právoplatní ob?ania kempu. Vyrazíme si ozna?kova? kemp. Po kempe sú rozmiestnené kohútiky s pitnou vodou. V jednej budove sú záchody (turecké), sprchy a umyvárka. V druhej je recepcia s malým obchodíkom, kde majú od pe?iva cez jogurty, nanuky, víno, baterky a poh?adnice skoro všetko. A kúsok od recepcie je BAZÉN, v najbližších d?och naše centrum hygieny a trochu aj plávania


3. 7. 2005 nede?a
Jašter
De? búrania mýtov. Pavúk sa vracia z toaliet v exaltovanej nálade: "To som ani netušil, aké sú turecké záchody skvelé!!!" Vyzeral ako ?lovek, ktorý zmenil názor. Priamo nad kempom sa kolmí nádherná, aspo? 300m odrastená stena. Pre južnú expozíciu bude však po celú dobu pobytu pre nás nepoužite?ná. V dvoch prípadoch sme nave?er na nej zaznamenali prítomnos? nejakých zvára?ov (myslím, že v tej osmi?kovej ceste od Mága Manola), ale je jasné, že ani v ?ahších cestách by sme ?as zostávajúci do súmraku na onsight nerozchodili.

PARANORMÁLNY JAV V PORADÍ PRVÝ
Zahu?ali vari?e. Zo stanu sa vymotal Pavúk so zaujímavou predstavou: "Tak ako je to vyriešené s tým spolo?ným varením? Kto nám varí?" Táto myšlienka na m?a hlboko zapôsobila. Odhliadnuc od toho, že sa nenašiel nikto kto by nám varil, v prípade že by sa mu podarilo nak?mi? nás výdatne jedným jedlom z troch krpatých ešusov, bol by to zaujímavý mystický zážitok.

Ke?že sme vstali do horú?avy, odkladáme lezenie na poobedie. Dáme nie?o s chlebom a bazén. Konzerva rybi?iek z Estónska miesto nutri?nej obsahovala vysokú dezinforma?nú hodnotu. To, ?o tam považujú za jedlo sa u nás v podobnej ve?kosti chová v akváriách len tak pre rados?. Plavky som našiel v zimnej ?apici - komandoske. Hm, výsledok niektorých úvah po?as procesu balenia môže by? na mieste ur?enia dos? od veci. V bazéne to spo?iatku nebolo v poriadku s farbami. Farba neba z neho videná bola tmavofialová. Bra?o naše podozrenia vyvracal ?istou vedou: "To nie je tou jab??kovicou chalani... to sa azúrová z vody odráža!"
Takto pou?ení sme si pod?a sprievodcu prekliesnili cestu krovinami ne?aleko od kempu ( ?o by konzervou estónskych rybi?iek dohodil ) k vybranej skalnej oblasti. Tá pozostávala z troch ciest 6 / 6+ na peknom vápne, ostatné boli v skuto?nosti nejaké nelezené haluze v rozklade. Sme v pohode a v nepáre, ?asu je ale dos?, celý týžde?, výh?ad tiež stojí za zmienku, v k?ude sa rozliezame a myslíme skôr na zajtrajšok. A onsight šestky, ktorá má v k?ú?ovom mieste istenie z hnilej pä?ky repky v minihodinách tiež poteší.
Znovu je hviezdno, Ras?o dáva do p?acu pod olivovníkom svetlo svie?ky a balí?ek jemne solenej undergroundovice olejnej, Maro plechovky piva, Bra?o upriamuje pozornos? odbornej verejnosti na jablko v plaste: "To je kúzelný prostriedok... robí z ?udí zvieratá. Ja chcem by? slon!"

Ras?o
Vstávame s americkými sliepkami o 9 SE?. Reálne môžeme akurát tak do kempového bazénu (?o aj ideme) a je ?as obeda My však ideme liez? kúsok od kempu do S.Paolo (II primo spechio 5a, 6a+, 6a a Bella Marisa 4c). Vraciame sa do kempu na obedo-ve?eru. Ešte pred západom slnka lezieme na ne?alekom "šutri". Narýchlo ešte dáme bazén (o 10:00 zatvárajú) a potom už len onsajtujeme Bra?ov Kalvados. Cca do polnoci.


4. 7. 2005 pondelok
Jašter
Kým sa aj poslednému z nás podarí uskuto?ni? všetky tie dramatické úkony od vyliahnutia sa zo spacáku až po nakopnutie matrošu do auta, nad celou scénou je opä? akosi zvysoka slne?no. Pavúk nás vezie do oblasti Muro dell´Asino. Výber oblasti je podriadený pravidlu "zalezie si každý". Kým zazvárame tri cesty, slnko požiera aj v poslednom kúte aspo? zdanie tie?a. Nemám predstavu ko?ko môže by? stup?ov ani za ko?ko môže by? ich obtiažnos?, ale ur?ite dos? na to, aby na olezenej skale nedržalo pod nohami poriadne ni?. Pá?ava nás núti zmeni? plán. Hm... prišli sme okolo obeda pod stenu s juhozápadnou orientáciou. Nakoniec sa približne o šiestej ocitneme v Nagu, kde je síce už lezitelne, ale za?ínam rozumie? tomu pre?o domorodci svätia siestu. A riadne dlho. Severným záležitostiam sa akosi nedarilo. S?ahova? sa stále za nejakým tie?om bola len strata ?asu. Treba zmeni? štýl vecí a to pekne od skorého rána. Ve?mi skorého rána. Debaty, v ktorých sú ú?astníci zasko?ení nutnos?ou ?eli? nejakej problematickej skuto?nosti organizáciou života a skorým vstávaním, sú vždy emotívne. Nakoniec sme sa dohodli. Ke?že sa ani na tretí de? nášho pobytu v Arcu príroda nepodriadila nám, podriadime sa my jej. Od zajtra. Najvyšší ?as.

Ras?o
Opakuje sa predchádzajúci de? - vstávanie o 9, lezenie zasa dajakých kvakov, obed zasa nie je, siesta už vôbec nie a potom ke? prídeme podve?er do Naga nemáme silu liez?. Jašter pochopil, že to takto ?alej nepôjde a pochytil sa s Palom. Nakoniec prišlo k dohode, že na druhý de? vstávame o 6 a hne? pôjdeme do Naga liez? s tým, že cez obed si dáme siestu.


5. 7. 2005 utorok
Jašter
Kone?ne je príjemne a sviežo. Ako aj dos? mokro. Ešte inak povedané - leje celý de?. Zaoberáme sa rôznymi rozhovormi. Tie najzaujímavejšie sa týkali ekológie, lebo Bra?ovi splesnivel chleba a Marovi ešte nie.

PARANORMÁLNY JAV V PORADÍ DRUHÝ
?udujem sa že sme ešte všetci nažive, nie preto ako lezieme, ale z toho ?o jeme. Napríklad taký Marov tmavý chleba z LIDLu... so zárukou trvanlivosti do decembra!!!

"Ako som tam dal salámu, ani si nevšimol že je hliníkový!", za?udovane pokrútil hlavou Ras?o nad Pavúkom, chladnokrvne vyjedajúcim špagety z ešusu. Pavúkova prednáška o vo?ných radikáloch, toxických kovoch a blahodarnosti ekopotravín v nás totiž vzbudila dojem, že by si to všimnú? rozhodne mal.
Osobne sa domnievam, že jeden z vrcholov ekológie bude návrat k lanám z prírodných materiálov. Vrátane certifikátu "TOTO LANO JE VYROBENÉ Z GENETICKY NEUPRAVOVANÉHO KONOPE".

Ras?o
Ráno prší a tak naše plány padajú. V podstate celý de? ?u?íme v kempe.


6. 7. 2005 streda
Jašter
Je organizované ráno a sme v Nagu. Pod?a Pavúka je v tejto oblasti okolo 800 ciest. Je to skuto?ne dlhá stena. Kvalitná skala s dobrým trením, trochu ostré chyty, lezenie po škrabkách. Nie?o, ?o mi vyhovuje. Cesty sú primerane odistené, nájdete tu širokú škálu obtiažností. Nebolo o ?om. Lezieme. A neskuto?ne dlho, pretože slne?nej inkvizícii trvá takmer pol d?a kým objaví miesto našej antigravita?nej herézie a pokúsi sa nás ugrilova? priamo na stene. ?o sa týka osobných cie?ov, môžem by? spokojný. Po vyše ro?nom trápení so zápalom š?achy v lakti je pre m?a sériové onsajtovanie ciest na úrovni 6- až 7 ú?avou i návratom zárove?. Siesta zaberie tak štyri hodiny, kým teplota opadne a môžeme to ?aha? až do zbandaskovania sa. Ke?že "samé lepšie nápady" po?as najvyšších teplôt d?a boli doteraz nerealizovate?né, ani sa nepokúšam nerealizova? ?alší. Zostávam, siestu predriemem po mexicky priamo pod skalou. Tento de? je vydarený!
Pôvodná predstava, pod?a ktorej sa ukážeme v kempe tak raz za 3 - 4 dni kvôli hygiene, vzala rýchlo za svoje. Bazén má na morálku nášho spolku devastujúci ú?inok. I ke? ho v podstate nedokážeme využi? úmerne nákladom za pobyt, jeho existenciou sú rozpty?ované pochybnosti ?i náklady na pobyt sú úmerné. A toto je veta, ktorú niekedy chápem a niekedy ani nie.

PARANORMÁLNY JAV V PORADÍ TRETÍ
Niekto povedal, že nemluv?a sa po slovensky spisovne povie "bezre?ok". Takéto slovo som ešte nikdy nepo?ul.

Ras?o
Budí?ek 6:00 a vyrážame do Naga. Okolo 9 už lezieme. S Branom dávame na rozlez "Good bye stranger" (6a) s vedomím, že je to 5b. Potom to lezieme rad za radom (Cif 5b, Ragoner Filini 5c). Na obed nastáva trocha nezhoda v pochopení a tak sa delíme, ale po obede a sieste sme už zasa spolu a lezieme ?alej (Super Tramp 5c, Mega Direttore 5c).


7. 7. 2005 štvrtok
Jašter
Placche Zebratte je stena, aká sa ešte z parkoviska zdá by? parádnym kúskom a pod?a sprievodcu vlastne tiež. Zblízka to už tak celkom pravda nie je. Plat?a vysoká v najvyššom mieste asi 450m je položená a je to z ve?kej ?asti dos? nevábna botanická záležitos?. Krásne kompaktné platne sú v skuto?nosti len ostrovy a ostrov?eky v mori riedkej trávy a zakrslých drevín. V zatrávnenom k?ukatom trojkovom ž?abe pretínajúcom stred steny až na vrchol už boli nalezení angláni a pravdepodobne si to užívali. Pretože pre akútnu hrozbu búrky považujem dnešný de? za lezecky ?isto teoretický, navrhujem Ras?ovi pokúsi? sa o nie?o do 200m kvôli rýchlemu úniku zo steny. Vyberáme si pä?d?žkovú cestu cestu Via Trento s dvomi d?žkami za 5+. Tie sú aj svetlými momentmi v okolitom arboreu. Hladké platne s dierkami a lišti?kami, odistené ve?mi striedmo. V druhej d?žke padajú prvé kvapky. V tretej už na to obloha za?ína hra?. Nemecká dvojka pod nami to vzdáva. Nechce sa nám zla?ova? do traverzov, rozhodneme sa cestu doliez? aj v daždi. Naš?astie, posledné dve d?žky sú prosté záludností a doslova nimi prebehneme. Prietrž mra?ien nás zastihuje na zostupe chodníkom. Možno z nás oblohu štípali o?i už od rána alebo ?o. Možno to malo nie?o spolo?né s Ras?ovým ranným výkrikom pred stanom "Ak neprestaneš používa? moje ponožky ako bumerang, dolámem ti spacák!" V tomto prípade mi súvislos? s ?ímko?vek dokonale unikala.
Ve?er sa minulo jablko v plaste.

Drobnosti majstrov z malej no?nej chví?ky poézie, inšpirovanej skúmaním pôvodu zvukov zjavne ostrých, napriek tomu tlmene znejúcich.
HLAS 1 : "Chlapci... niekomu roztrhlo karimatku."
HLAS 2 : "Zapráskané cikády. Už zase vrzgocú."
HLAS 3 : "Bu?me radi, že nemáme uši od snehu."

Ras?o
Snaha o zopakovanie predchádzajúceho d?a vo ve?kých stenách - Placche Zebratte. Obloha je však zamra?ená a o vzduhu visí voda. S Jašterom lezieme Via Trento 200m (4b, 4b, 5a, 5a, 4c, 2). V strede cesty sa spúš?a dáž?. Rýchlo doliezame a dolu zbiehame chodníkom. Bra?o, Maro a Pa?o zla?ujú z prvej d?žky. Zastavíme sa v ne?alekej kr?me na ?apovane pivko. Dobre padlo, aj ke? je za vyše 3EURa. Dlho do noci prší.

maro
Ešte pár slov k už spomenutej kr?me pod Placche Zebratte. Kr?ma je miestny bar basejumperov, ktorí sa vrhajú z ne?alekej skaly. Už som o tom po?ul, videl som nejaké videá, ale tam som prvýkrát videl fotky, ako basejumper ská?e so sokolom a ten mu po?as letu dosadá na sokoliarsku rukavicu. V bare majú aj kopu sprievodcov a zis?ujeme, že Arco sú vlastne 2 oblasti - odistená skalkár?ina a nie?o ako "seriózne horské lezenie" s vlastnými isteniami vo viacd?žkových cestách.


8. 7. 2005 piatok
Jašter
Massone. Naše kroky najprv smerujú na jedno z kultových miest doby duralovej. Umelá jasky?a vytesaná do skaly, s expreskami rozvešanými od stropu až po strechu vonkajšieho previsu je skuto?ne druh totemu. Prís? sem znamená získa? pocit, že musí jestvova? nejaký rituál, tajné zasvätenie ktorého naplnením prejde na vás aspo? nie?o zo schopností bytostí ktorých život v týchto stropoch popiera zákony možného.
Do lezenia sa púš?ame v dolnom sektore, kde sú cesty dostupné aj pre pozemš?anov. Sú už od popularity vyšmýkané a preto nepríjemné. Ur?ite nepatria k tým, aké by som si kedyko?vek rád zopakoval. Zárove? sú tieto cesty vlastne našou rozlú?kou s krajinou vertikálnej renesancie.

PARANORMÁLNY JAV V PORADÍ ŠTVRTÝ
Samotná cesta UNDERGROUND. Samotné miesto kde sa nachádza. Znamenia po ceste k tomu miestu vedúce.

Na vrátnici kempu si zaobstarávame nejaké miestne ?ervené víno. Jeho kolovanie kolektívom uzatvára naše neuvedomelé, ale o to úprimnejšie pôsobenie v skalkárskom raji zvanom Arco. Mimochodom, bájny obchod s bezkonkuren?nými cenami horolezeckého materiálu skuto?ne existuje. Nájdete ho jednoducho - no predsa pod?a cien :)

Ras?o
Vstávame 7:00 a okolo 10 vyrážame do Massone. Meditujeme pod Undegroundom, uvažjeme nad inymi dimenziami. Okolo 14 dáme obed. Nasleduje lezenie v sektore A: Lara Croft 5c, Giacca gialla 5b, Banane fish 5ab, platne Zac 5a a Tac 5a, Alce volante 6a, Gelateria Tarifa 6a+. My hladnejší sa oddelíme od Bra?a a Pa?a, ktorý chcú ešte liez?, a ideme do Arca. Dáme si ve?eru a vínko (žiadne šmejdy).


9. 7. 2005 sobota
Jašter
Niekto v noci zneuctil môj ob?úbený olivovník.
A vyzeralo to opä? na dáž?. Za tejto situácie sa rozhodneme zamieri? priamo k domovu. Ahojky, nazdar Italia.

PARANORMÁLNY JAV V PORADÍ PIATY A POSLEDNÝ
Marovi sa zdalo by? interesantné, že sa naša batožina opä? nevlezie do kufra auta. Nebolo to jasné ani mne, ve? sme všetky tie igelitky a plechovky skonzumovali. Tri ve?ké odpadkové vrecia nimi naplnili. Maro zajasal: "Zázrak... asi nás budú kanonizova?!"

Postrehy
- Pokia? práve nemáte utkvelú predstavu hra? sa na bezstarostných hippíkov považujúcich hodinky a znalos? svetových strán za buržoázny prežitok, by? v správny ?as na správnom mieste vám umožní liez? i pri teplotách všeobecne považovaných za zúfalé.
- Pozor na veci ponechané pod viacd?žkovými cestami. MIESTNA SPODINA SA ŠPECIALIZUJE NA VYBERANIE EÚR A KREDITIEK Z BATOHOV.

Ras?o
Budí?ek 9:00, liez? sa nám už ve?mi neoplatí, treba sa pobali?, zaplati? za bývanie a tak do obeda je dos? práce. Ve? stany sú odspodu mokré a treba ich aj vysuši?. Ale v pláne je ešte rozlú?ková pizza. Nabehneme do reštiky s predstavou pizze na obed. Lenže všade ju robia až ve?er a tak odchadzame s dlhým nosom. Pizzu si teda dávame až okolo 22, ke? prídeme do BA

maro
Náklady:
- cesta: 3.800 Sk na 1 osobu - prenájom auta na 9 dní + palivo (1× tankovanie v Taliansku, 1× na Slovensku)
- kemp: 2.240 Sk na 1 osobu - boli sme piati ?udia + 1 auto, zabrali sme jeden flek v kempe
Postrehy:
- vlastné vrecia na odpadky sú výborná vec (také, ?o sa dajú stiahnu? a uzavrie?)
- biela plachta cez auto, aby v ?om nebolo 70 stup?ov, ke? je celý de? na slnku tiež poteší
- ve?er príjemne prekvapí svetlo svie?ky (ke?že v kampe nebolo možné zaklada? táborák)

fotky jašter, maro, ras?o, bra?oSúvisiace články:
Skalkotrip II (18.09.2008)
Hvar - lezenie nad morom (18.09.2007)
3v1 (Sú?ov, Porúbka, Machnatô) (05.09.2007)
FREE SEZÓNA OTVORENÁ! (18.02.2003)

[Aktuálna známka: 1,63]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( CelĂ˝ ÄŤlánok | Autor: acloko | PoÄŤet komentárov: 9081 | PridaĹĄ komentár | InformaÄŤnĂ˝ e-mailVytlaÄŤiĹĄ ÄŤlánok | Zdroj: jašter, ras?o, maro )

Web site powered by phpRS