Dnes je 14. 10. 2019   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  Články
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Najčítanejšie články
Ako písať články

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia čitateľov
Ak máte záujem dostávať nové články na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Počítadlo prístupov
Celkom1139534
Oktber1059
Dnes9

Krátka správa zo 16. valného zhromaždenia SHS JAMES
Zverejnené 14. 03. 2005 (4740 × prečítané)

V sobotu 12. marca 2005 som bol v Žiline na 16. valnom zhromaždení SHS JAMES zastupovať náš klub a pre tých z Vás, ktorých by to mohlo zaujímať, som pripravil toto drobné zhrnutie priebehu.

Najprv osoby a obsadenie:
Pavol Vaško - predseda SHS James
Igor Koller - Sekretár SHS James
Fero Piaček - komisia alpinizmu
Jirko "caballo" Švub - komisia pretekárskeho lezenia
Vlado "kazo" Linek - komisia ochrany prírody + web Jamesu
Martin Rak - komisia pre metodiku
Hosť, podpredseda českého horosvazu, mysím že Jan Bloudek (meno som presne nezachytil)

Zástupcovia klubov: Prítomní boli zástupcovia 46 (33,8%) klubov zo 136, ktorí zastupovali 1639 (42,8%) členov z 3828 členov Jamesu.

Ak budete potrebovať ďalšie informácie, obráťte sa priamo na jednotlivé komisie.

Zoberiem to v poradí, ako to išlo.

Fero Piaček vyhodnotil činnosť v oblasti alpinizmu. Konkrétne výstupy, ocenené výstupy a repre tímy sú uvedené v Jamesáku 1/2005, str.6.

Jirko Švub vyhodnotil pretekársku činnosť za rok 2004, info nájdete na stránke http://www.cccbbb.sk. Stúpa záujem o pretekárske lezenie (106 pretekárov sa v priebehu roka zúčastnilo pretekov Slovenského pohára), zvyšuje sa záujem v mládežníckych kategóriách, rozvíjajú sa umelé steny (aj s podporou Jamesu). Oddiely podporujú mládežnícke lezenie (Zl. Moravce, Dolný kubín, Bratislava - nový oddiel pri stene Aupark)

Vlado Linek poskytol množstvo zaujímavých informácii z oblasti ochrany prírody. Napr. boli pokusy zo strany ochranárov úplne zakázať lezenie na Pajštúne a Alternatívke... Informácie o stave v lezeckých oblastiach by mali byť pravidelne zverejňované na stránke Jamesu venovane ochrane prírody. Vlado zostavil novú komisiu ochrany prírody ktorá by mala byť odborne schopná rokovať s ochranármi a štátnymi orgánmi s pozitívnym výsledkom. Jednotlivý členovia majú priradené "revíry", v ktorých budú pre lezcov zabezpečovať legálnosť lezenia. Základným problémom je, že v oblastiach zaradených do 4. a 5. stupňa ochrany prírody treba žiadať o výnimku, ktorá umožní legálne liezť... V národných parkoch musí byť lezecká činnosť zapracovaná v návštevnom poriadku. Členovia komisie sú Maroš Jacina (má na starosti východ Slovenska), Štefan Bačkor (ochranár, Vysoké Tatry), Jožo Sámel (št. lesy, Nízke Tatry), Peter Oleš (Žilina a Orava), Fero Piaček (Manín, Súľov), Milan Šaubner (sekretár, príprava žiadostí), Rasťo Križan (skialp. terény), Vlado Linek (Bratislava a okolie).
Tento rok majú v pláne zmapovanie (aj s pomocou GPS) všetkých oblastí na Slovensku z hľadiska ochrany, aby ochranári nemohli zavádzať pri tom, či daná oblasť spadá pod ochranu, alebo nie. Vypracovali zoznam 22 oblastí, ktoré sú aktuálne komisii známe a na základe ktorého budú overovať a žiadať výnimky.
Zmenil sa systém žiadostí o výnimku - nepodávajú sa už na ministerstve, ale priamo na krajskom úrade kam patrí oblasť.
Odisťovanie ciest - materiál treba žiadať u Fera Piačeka. Plánujú odistenie vybraných ciest v Tatrách v spolupráci s chalanmi z horskej služby a následne vydanie sprievodcu k týmto cestám.
Z výsledkov zaznelo, že bola vybavená výnimka pre Ďumbier, ak bude zo strany lezcov všetko OK, bude sa dať predlžiť. Rokuje sa o výnimkách pre Manín, Súľov, Prečín, Bosmany a Kostolec, ak všetko pôjde dobre, koncom mája sa bude dať v týchto oblastiach normálne liezť s minimálnymi obmedzeniami.

Martin Rak hovoril o metodickej komisii. Celý minulý rok pripravovali horolezeckú knihu pre začiatočníkov. Je spracovaná na 30% (?). Problém je veľký počet autorov a nedostatok času vyplývajúci z toho, že sa živia niečím iným ako písaním kníh... Knihu má ísť do tlače v roku 2006. Vzdelávanie členov doteraz zabezpečovali cvičitelia skalného lezenia a inštruktori horolezectva, ktorí absolvovali kurzy Jamesu. Zavedie sa nový kurz - inštruktor skialpinizmu. Všetky kurzy majú obmedzenú dobu platnosti, tento rok vyradili cca 100 inštruktorov, ktorí si neobnovili platnosť kurzov. treba si na to dávať pozor. Info o kurzoch (aj výškové práce) na stránke Jamesu a u Martina Raka.
Na www stránkach Jamesu mala byť metodická sekcia + mali vychádzať v Jamesáku metodické články, ale to sa nesplnilo, lebo všetky sily boli sústredené na prípravu knihy...
Ďalšie info sa týkali infocentra Jamesu. Záujemcovia tam nájdu sprievodcov a iné publikácie. Tento rok sa kúpi do infocentra počítač a "knižničný systém" s on-line prístupom.

Igor Koller podal správu o stave a vzťahoch slovenskej telovýchove. Stručne - je to biedna. Napr. James by mal platiť nájomné za kanceláriu v budove ktorej je jedným zo spolumajiteľov (?). V najhoršom prípade by sa uvažovalo o presune kancelárie. Hovoril o valnom zhromaždení UIAA v Indii (podrobnosti sú v Jamesáku 6/2004, str.19).

Pavol Vaško pohovoril o stave Jamesu. K 31.12.2004 mal James 3935 členov (3533 dospelých, 120 juniorov, 107 detí, 175 dôchodcov). Oproti roku 2003 je to nárast o 334 členov. Priamo registrovaných je 662 členov (611 dospelých, 21 juniorov, 14 detí, 16 dôchodcov). Nových členov je 982, odišlo 648 členov.
Pozitívne zhodnotil THT a Skialpfestu. Vyzdvihol finančnú úsporu pri THT vďaka dobrej organizácii. Skialpfest bol vydarený, James ho bude podporovať finančne. Znovu sa rozobral spôsob financovanie expedície na Shipton Spire. Pri 10 účastníkoch boli kompletné náklady 847135 Sk. JAMES na expedíciu prispel z vlastných zdrojov cca 350 tisíc (MF prispelo 300 tisíc, členovia expedície 202 tisíc).
Hospodárenie James Slovakia s.r.o. bolo kladné (+ 3714 Sk). Pod neho spadá horoškola, časopis Jamesák, infocentrum. Je samostatný, ziskový a spolok ako taký naň nič nedopláca (pozn. maro - v rozpočte na rok 2005 je položka "zariadenie James Slovakia s.r.o. IDC počítač........50 000,-")

Informácie o tatranských chatách.
James dostal na výstavbu novej chaty na Rysoch 8 mil. Pozemok pre novú chatu bude v priebehu marca potvrdený na papieri (zmluva o budúcej zmluve). Hlavný problém je, že KST (klub slovenských turistov) musí súhlasiť s likvidáciou starej chaty (2 chaty tam nemôžu byť), ktorej sú väčšinovým vlastníkom a to, že sa bude stavať v 5. stupni ochranného pásma.
Prebrali sa problematické vzťahy s KST.
Nový nájomca na Popradskom plese ponúkol členom Jamesu 15% zľavu.

Ďalej sa Pavol Vaško vyjadril ku komisiám, s väčšinou bol spokojný. S komisiou ochrany prírody bol problém, lebo riešila veci pomaly a bolo to spôsobené amatérskym štýlom práce (dobrovoľnosť, iné povinnosti, nie je čas), odkedy to prebral Vlado Linek, nabrala práca komisie dobrý smer.
Komisia skialpinizmu je v súčasnosti najväčší problém. Predsedníčka komisie sa nezúčastnila ani na valnom zhromaždení. Majú vysoké finančné nároky na rozpočet a veľmi zle sa s nimi komunikuje a spolupracuje. Téma bola dosť obšírna, podrobnosti poviem osobne. S komisiou skialpinizmu sa bude rokovať po skončení sezóny.

Plánovanú filmotéku Jamesu je momentálne nereálne zrealizovať z dôvodov autorských práv a odborného vedenia.

James priamo podporil Sliezky dom (10 tis.) Brnčalku (15 tis.) pri odstraňovaní kalamity.

Predseda vyhodnotil rozpočet z roku 2004. Rok bol uzavretý s prebytkom, väčšina položiek sa nedočerpala. Cieľom do budúcnosti je mať v rozpočte vždy rezervu, aby spolok, v prípade výpadku príspevku od štátu, bol schopný fungovať minimálne jeden rok a mal tak čas prispôsobiť ďalší rozpočet situácii.

Na záver svojho vystúpenia podal správu o svojej činnosti a vyhlásil minútu ticha za zosnulých členov.

Po prestávke nasledovala správa dozornej rady o činnosti spolku za minulý rok a plnení uznesení z valného zhromaždenia z roku 2004, ktorú prečítal Vlado Pavlík. Hospodárenie bolo OK. Vytknuté bolo, že sa nevyriešilo poskytovanie zliav na Tatranských lanových dráhach.
Reagoval Pavol Vaško. Zľavy sú pravdepodobne nerealizovateľné. K hospodáreniu spolku povedal, že určený ľudia z komisií sú vyškolený na správne narábanie s rozpočtom, aby nevznikali problémy. Za činnosť komisií zodpovedá výkonný výbor.

 

O diskusiu k roku 2004 nebol záujem.
Bolo prijaté uznesenie k roku 2004

Odovzdanie ocenení za nesúťažné výkony

Ocenenie "Lezec roka 2004" a "Zlatá karabína" dostal Juraj Repčík za prelezenie cesty Proces, 9a. Odovzdané boli aj ceny v ostatných kategóriách, prehľad nájdete v Jamsáku 1/2005, str. 9.

Rozpočet a plán činnosti na rok 2005

Hlavné akcie v roku 2005 sú THT na Brnčalke., marcový Skialpfest a Svetový pohár v skialpinizme.
Podľa vyjadrenia Pavla Vaška bude rozpočet na rok 2005 deficitný (ak sa zoberú do úvahy plánované príjmy a výdaje na rok 2005 a nebude sa brať do úvahu zostatok z roku 2004). Na to nadväzuje návrh na zvýšenie príspevkov.

K 2% dane zdôraznil, že s prostriedkami získanými týmto spôsobom sa môže nakladať len spôsobom, ktorý je určený zákonom! James môže prostriedky použiť v týchto oblastiach (čiže začleniť ich do rozpočtu):
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt (film. festivaly, informačné centru a pod.)
- ochrana a tvorba životného prostredia (údržba a zaisťovanie skalných oblastí)
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania (metodická činnosť a pod.)
- podpora športu detí, mládeže a zdrav. postihnutých (preteky, tábory mládeže)
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt (film. festivaly).

Predniesol žiadosť o podporu od ženskej paraexpedície do Číny (Šikun-Jan-šan 6.250). Rozpočet expedície je 1,5 mil. korún. Výbor navrhol podporu 50.000 korún. Podpora bola schválená.

Diskusia k rozpočtu na rok 2005

Príspevok člena z Popradu - kritika komisie skialpinizmu a návrh do budúcnosti na vyššiu podporu nepretekárskeho skialpinizmu a nižšiu podporu pretekárskeho. Kritika neúčasti predsedkyne komisie skialpinizmu.
Odpovedal Pavol Vaško - výbor to bude riešiť po skončení sezóny, odporučil tohtoročný rozpočet nemeniť.

Gablík - kritika slabej podpory himalájskeho horolezectva zo strany Jamesu, nefunkčnosť klubu 8000.
Pavol Vaško odpovedal, treba hľadať chyby aj v ich vlastných radoch 8-tisíckarov, nesmú byť pasívny. James nemôže kompletne zabezpečovať ich činnosť a propagáciu.

Výhrada k všeobecnosti rozpočtu komisie alpinizmu (na čo sa použije koľko penazí?), chýba konkrétny program. Prečo sa nevyčerpá celý rozpočet?
Odpovedal Fero Piaček a Pavol Vaško. Z peňazí sa podporujú reprezentačné tímy. Program, si robia sami členovia repre (komisia ho len sleduje a schvaľuje), sú na to dosť vyspelí, netreba im program linkovať. Nie je záujmom komisie vyčerpať všetky pridelené peniaze, lepšie je niečo preniesť do ďalšieho roku a neskôr vzhľadom na financie naplánovať významnejšiu lezeckú akciu (veľhory).

Fero Piaček sa vyjadril aj k preisťovaniu oblastí. Materiál treba žiadať od neho. Ideálny stav by bol, keby mala každá oblasť svojho správcu, ktorý by koordinoval preisťovanie a zodpovedal za kvalitu. Z roku 2003 ostalo 82 borhákov a 23 zlaňákov. V roku 2004 nakúpili 300 borhákov a 100 zlaňákov. Vydaný bolo 273 borhákov a 63 zlaňákov. Použité boli v oblastiach Jelenec prii Nitre (46/9), Manín a okolie (38/7), Skalka - Jaro Dutka (9/18), Sitno (4/6), Vysoké Tatry (100/0), Vtáčnik (15/3), Demänovská dolina (40/10).

Zmena stanov

Týka sa zmeny platnosti členského preukazu (1.1.- 31.3.) a termínu zvolania Valného zhromaždenia (do 1.4.)

Zmena výšky členského

Otázka členského na rok 2006 a ďalšie roky je aj o tom, aký James chceme do budúcna.
Cieľom je zabezpečiť prostriedkami z členského základné funkcie spolku (vo výdavkoch body 1-4) tak, aby sme pri nich neboli odkázaný na iné príspevky. Výbor odporúča schváliť 400 Sk. V prípade, že by zvýšenie neprešlo, bude treba zredukovať rozpočet (zrušiť odmeny šéfom komisií, predsedovi atď. a nájsť miesto nich bezplatných dobrovoľníkov; znížiť podporu festivalov, THT, Skialpfest, Psotkov memoriál) atď.

Alternatíva 500 korún by mala umožniť získať financie na hromadné poistenie členov na špecifické riziká (záchranné akcie)
Schválili sme zvýšenie na 400 korún.
Proti zvýšeniu bolo 7 zástupcov (148 členov), zdržali sa 2 zástupcovia (40 členov).
Proti sume 400 korún boli 2 zástupcovia, zdržali sa 4 zástupcovia.
Za zvýšenie na 500 korún boli 5 zástupcovia.

Diskusia

Pavol Adamec (Polianka) - žiadal zrušiť spätné platenie členského, zaplatí si len rok v ktorom chce liezť a prvotná registrácia by mu mala platiť natrvalo. Pochopil som to tak, že ak niekto neplatí 4 roky a potom potrebuje znova preukaz, tak si len zaplatí členské za aktuálny rok a nemusí platiť znova registráciu, ani doplácať neuhradené roky. (?) Návrh stiahol.

Druhý návrh bol, aby každý individuálny člen Jamesu mal absolvovaný lezecký kurz (najlepšie v horoškole).
Vyjadril sa predseda, že sa jedná o zmenu stanov, čo je vážny zásah, navyše James má fanúšikov, ktorí chcú byť členmi ale nie sú lezci. Navrhol otvoriť na tému povinných kurzov pre individuálnych členov diskusiu s tým, že na tomto valnom zhromaždení sa to vyriešiť nedá.

Jeden zo zástupcov oznámil, že vo Vysokých Tatrách prebieha výberové konanie na chatárov. Žiadosti sa prijímajú do 31.3.2005, a do konca júna 2005 budú vybraní.
Beránkovi by sa (zo strany KST?) nemala predĺžiť zmluva. Do uznesenia sme uviedli, že podporujeme predĺženie prenájmu Beránkovi a žiadame zrušiť prenájom Jílkovi.

Milan Dančík oboznámil ľudí so tohtoročným Skialpfestom

Na záver sme prijali uznesenie, ktoré rozpošlem mailom hneď, ako mi bude doručené.

maro


[Aktuálna známka: 2,50]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: maro | Počet komentárov: 487 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS