Dnes je 11. 07. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1178624
Júl5827
Dnes229

Technické lezenie
Zverejnené 08. 06. 2004 (14274 × prečítané)

Úvod
Ke? sa povie technické lezenie, vä?šina si ur?ite predstaví stúpanie po borhákoch, dojenie expresov, šplhanie sa po lane, ?i iné podobné spôsoby ako sa prebojova? cez obtiažny lezecký úsek, ?i už na skalke alebo v horách.. Musím vás sklama?, nie je to tak..
Ako to je, musí každý zisti? sám.
Na úvod sná? ešte citát od T. Roubala z Montany: ‘Sex je pro decka, chlapi pijou, bouráci hákujou..’

?o na to treba?
Základom všetkého bude asi pohodlný sedák so širokým chrbtovým popruhom, nezaškodí ak bude aj odvetraný. Samozrejme liez? sa dá aj s úplne oby?ajným, ono je to po pár hodinách v ?om strávených už aj tak úplne jedno.. Rovnako budete otla?ený aj z Petzla(síce trochu menej) aj so Singing rocku..
Použitie prsáku závisí len od vás, niektorý ho používajú, niektorý nie.. Ale ak, tak potom lepšie ako klasický poslúži už nejaký lepší, ktorého sú?as?ou sú aj oká na materiál, ktoré sa pri množstve navešaného železa ur?ite budú hodi?.
Prilba je samozrejmos?ou, chráni jednak pri páde šutrov, pri páde lezca a užito?ná je aj ako ochrana pred práve vytrhnutou skobou, frendom a pod.
Celkom sa zídu aj jumare – na ?ahanie svine, pri ?istení d?žok, pri páde prvolezca, at?..

To?ko k tej základnej výbave, ktorú by vä?šina lezcov už mala ma? v osobnom vlastníctve. Okrem toho by sa hodilo ešte pár iných vecí:
Daisychain je dlhá odsedáva?ka s viacerými okami. Jeho d?žka by mala by? taká, aby od oka sedáku (ku ktorému je pripevnený ako klasická odsadáva?ka) na vystretú ruku dosiahol až k prstom, ktorými ho budeme cvaka? do istenia. Na hákovanie sú treba 2 a v obchode sa ich cena pohybuje okolo +600 sk/ks. Neuškodí, ak bude ma? každý kvôli lepšiemu preh?adu inú farbu.

Správne zladený sedák s 2 daisychainami a fifihá
ikomSprávne zladený sedák s
2 daisychainami a fifihá?ikom

Rebríky sú rebríky. Na za?iatok sa uspokojíte s dvoma, neskôr pochopíte, že tak dva páry budú akurát.. Umožní vám to pohodlnejšie státie, lepší balanc a ?asto sa stáva že jeden pár treba necha? pri vo?nom odliezaní v poslednom istení.
Na výber sú popruhové alebo duralové, s okami alebo s prie?kami, kúpené alebo vyrobené. Popruhové sú ur?ite ?ahšie, skladnejšie, ale ich nevýhoda spo?íva v tom, že sú o nie?o mäkšie, a tak sa rýchlejšie tvarovo deformujú, ?o znamená asi to?ko, že po nejakom ?ase používania, ich bude treba na nohu nasúva? pomocou rúk, na ?o sa ale dá zvyknú?.. Ide skôr o stratený ?as. To platí hlavne pre rebríky s okami.
Tento problém sa dá s?asti odstráni?, použitím rebríkov s prie?kami - vyzerajú ako klasický drevený rebrík, s tým rozdielom, že sú z popruhu, ktorý sa nad poslednou prie?kou spája tak, aby sa dal cvaknú? do karabíny. Na miesto poslednej prie?ky sa zvykne dáva? duralová ty?ka, aby rebrík držal lepší tvar. Oproti rebríku s okami má tú výhodu, že sa v ?om dá stá? bez problémov aj oboma nohami. Pri duralovom vyhotovení sú popruhové prie?ky vymenené za duralové trubky, ktoré sú navle?né na repšnúru.
Takýto rebrík sa dá ve?mi ?ahko vyrobi? aj doma.. Ak zrovna nemáte po ruke duralové trubky, sta?í ráfik zo starého bicykla. Narežete ho približne na rovnake kúsky asi 20 cm široké, na každú stranu nav?tajte diery. Zože?te si dajme tomu 2x 2 metre 8mm repky(závisí na tom, aký dlhý rebrík chcete ma?) a na jeden koniec každej spravte uzol. Navle?te jednu urezanú prie?ku, cez dierky na obe repky a o nejakých 30 cm vyšie spravte zas uzol, navle?te ?alšiu prie?ku, at?.. na konci treba už iba obe repky zviaza? tak, aby sa dali cvaknú? do karabíny. A rebrík je na svete. Síce bude vyzera? trochu komicky, pri strete so skalou bude vydáva? divné zvuky, a pokia? ste zrovna nerozrezali nieko?ko tisícový rafík, tak bude asi aj ?osi váži?.. ale na za?iatok to bude sta?i?. Pri použití duralových trubiek treba myslie? na to, že kov sa ob?as aj láme a trubkami nezabudnú? prevliec? pre istotu tenšiu repku, ktorá sa naviaže na bo?né lanká.
Nie?o podobné sa dá uši? aj z popruhov, ale to si už vyžaduje trochu trpezlivosti, pevné nervy a ši?ského umenia. Popruhy sta?ia tie stredne tvrdé, ?o sa používajú na Treksport batohoch, šírka 25mm(predávajú ich v Rempe alebo v Treklande). Ni? môže by? bu? ?anová(do stroja nevlezie, skôr na ru?né šitie), mäsiarska(?ažšie sa zhá?a, ve?mi pevná), alebo ?alunícka (v bežných obchodoch sa ?ažšie zhá?a, majú ju napríklad v Rempe, ale je drahá jak svi?a). Poslúžia aj dobré kombina?ky..:)
Dobré rebríky za dobré ceny sa dajú zohna? aj v ?echách v Sunsporte.
A pokia? sa vám nepozdáva ani jedna z možností a máte trochu viac sily, u deda na záhrade sa ur?ite nájde aj nejaká stará drevená ozruta..

vpravo 2 fifi há?iky, v?avo skyhooky (vi? nižšie)Vpravo 2 fifi há?iky,
v?avo skyhooky (vi? nižšie)

Fifi há?ik - vyzerá ako sfetovaný morský koník. Predáva sa bu? už s našitou slu?kou (BD) alebo bez nej (Kong, Cassin..). Cena sa pohybuje okolo 200-300 Sk. Býva upevnený k sedáku už spomenutou slu?kou. Vo vrchnej ?asti je malé o?ko, ktoré sa niekedy používalo na vy?ahovanie rebríkov. Ja tam mám asi 10 cm dlhú repku, ktorá mi umož?uje jeho ?ahšie vy?ahovanie z daisychainu, ak mám obe ruky plné a v ústach práve nemám cigu..:))
Niekto používa radšej expresku alebo karabínu, po chvíli lezenia ale pochopíte, že fifi je ove?a lepší.
Rukavice Nákolena?ky – Tak ako budete otla?ení zo sedáku, tak budete ma? aj dobité kolená z neustáleho sa opierania o skalu. Myslím, že k tomu netreba viac doda?.
Rukavice – najlepšie s urezanými prstami (na rukaviciach samozrejme). Lebo tak ako budete ma? dobité kolená bez nákolena?iek, tak budete ma? aj dobité hánky, dopálené dlane a rozflákané brušká bez rukavíc z neustálej manipulácie s matrošom. Sta?ia klasické robotnícke za cca 30 šuš?ov.
A ešte hlavne kopec trpezlivosti !!!!!

Ako na to
No dobre, všetko ste si už zohnali, vyhodili za to kopec prachov, tak ?o stým teraz.. Na sedák si pripevnite oba daisychainy a fifihá?ik. Na druhý koniec každého daisychainu cvaknite karabínu a do nej rebrík/rebríky, pod?a toho ko?ko ich máte. Niekto do karabíny zvykne cvaknú? aj ?alší fifi há?ik, ?ím sa umož?uje lepšia manipulácia, hlavne pri odliezaní - netreba sa vycvakáva?, sta?í iba "prezvoni?" daisychain a pokra?ova? v lezení.
Potom na seba treba naveša? kopec haraburdia, expresov, skôb, ?okov, at?.. a sme pripravení za?a? hákova?.

Moravská cesta A3- v Kostoleckej tiesHave v podaní autoraMoravská cesta A3- v Kostoleckej
ties?ave v podaní autora

Prvolezec
Spôsob, ktorý teraz popíšem, je spôsob, ktorý používam ja a vraj tak lezú aj Amíci. Okrem toho ešte existujú ur?ite aj iné, lepšie aj horšie, ale s tými nemám skúsenosti. Princíp je ale v podstate rovnaký.

Stojíš na zemi. Zbadáš nejaké istenie, na za?iatok dajme tomu nit. Cvakneš si do?ho expres, do?ho daisychain(do vrchnej karabíny, nie do tej kam sa cvaká lano), nohami si nastúpaš v rebríkoch, rukami sa prid?žaš, tak aby si sa ?o najlepšie dokázal postavi? a fifi há?ikom sa "fifneš" do karabíny v nite. Ak sa ti hne? nepodarilo dosta? sa až na túto úrove?, ni? sa nestalo, oká v daisychaine sú tam na to. Tak sa teda fifneš do oka, kam ti do?iahne fifi (?ím vyššie tým lepšie) a odsadneš si do?ho. Dáš nohy vyššie, znovu sa postavíš a teraz už sná? dosiahne há?ik až do istenia.
Sedíš v tom istení, už si do?ho cvakol aj istiace lano a pozeráš nad seba. Zbadáš peknú špárku na dvojkového ?oka, ale zdá sa ti trochu ?aleko a zo sedu ju nedo?iahneš. A tu sa dostávame k podstate celého hákovania.. Pekne sa teda postavíš ?o najvyšie v rebríkoch, skontroluješ fifi, ?i ti dobre drží (ob?as sa tá svi?a zvykne vyvliec?), nacapíš sa na skalu a pekne sa postavíš(Znie to tak ?ahko..). ?ok, ktorý si si predtým pripravil, držíš v jednej ruke, druhou sa niekde pridržiavaš. A takto sa dostaneš až k tej vysnenej špáre, kam ho založíš. Ak si sa ešte predtým nepoistil a necvakol ho aj s expreskou do daisychainu, sprav tak teraz. Lano tam zatia? necvakaj! Sadni si naspä? do toho nitu.
Ten ?ok treba najprv vyskúša?. Rukou teda pár krát potiahni za rebrík, a ak sa ti zdá že drží, postav sa jednou nohou do rebríku (najlepšie do spodnej prie?ky - aby sa zmenšila d?žka pádu v prípade vytrhnutia testovaného istenia) v tom ?oku (druhou osta? v nite), najprv ho za?až staticky a potom v ?om pár krát poská?. Testovaním nemá zmysel strávi? viac ako 30 sekúnd.. ak drží tak drží..
Ak teda vydržal, vyfifni si há?ik so spodného daisychainu, a fifni ho do toho, ?o je cvaknutý v ?oku. Odsadni si, nastúpaj si vyššie a fifni sa zas do expresu. Spodný daisy si vycvakni, preho? si ho cez rameno, alebo ho iba vo?ne spusti pod seba, ale hlavne si dávaj bacha, nech sa ti nepopletie medzi ostatné haraburdy!
Zas sa pozrieš nad seba, zbadáš ?alšiu špáru na frenda, a urobíš to isté, ?o z nitu do ?oku. A takto pokra?uješ až kým sa z toho úple nezblázniš.
Treba si dáva? pozor ešte na jednu vec: istiace lano do práve založeného istenia necvaka? hne?! Ak by sa totiž náhodou vytrhlo, dráha letu by sa pred?žila o ten kus lana, ?o ide od predposledného istenia k poslednému a spä? tam, kde sedíš, ?o niekedy k?udne môžu by? aj 3 metre. Ja osobne cvakám do istenia lano až vtedy, ke? z neho odchádzam do nasledujúceho. Toto samozrejme neplatí pre nity a bombové skoby, o ktorých vieš, že ?a nesklamú.

`tand by mal bye v~dy 
o najpreh>adnejaí a bezpe
ný Štand by mal by? vždy
?o najpreh?adnejší a bezpe?ný

Po nejakej chvíli teda prídeš na štand a nevieš, ?o so sebou. Ako prvé sa hlavne cvakni, poriadne sa predýchaj z predchádzajúcich zážitkov, napi sa a za?ni rozmýš?a? nad tým, ako pomôžeš druholezcovi uprata? ten bordel, ?o si pod sebou nechal.
Ako druhú vec by si mal da? lezecké lano na fix, najlepšie celým lodným uzlom a dobré bude ho poisti? aj osmi?kovým(pre metodikov). Nezabudni si medzi uzlom a sebou necha? nejakú vôlu, ktorú budeš potrebova? pre lepší pohyb na štande a pri ?ahaní svine.

Druholezec
Ak teda ten smrad nad tebou zakri?al, že "móóóžeš zrušííí?, mááááám onééé, štááánd!! Lezeckô lanô na fíííx!!", môžeš sa pomaly pripravova? na svoju úlohu. Pekne si priprav jumare, cvakni ich do lezeckého lana a pusti sa do roboty. Vyjumaruj k prvému isteniu, zruš ho, cho? k ?alšiemu, zruš ho(poprip. vyber ho).. a takto pokra?uj ?alej. Ak sa náhodou práve objaví nejaký traverz, tak to je celkom prúser.. na postup sú ti tu jumare zbyto?né, ale aj tak ich nevycvakávaj, osta? v nich, a na postup môžeš využi? založené istenia (Proste budeš normálne hákova?, len na druhom konci). Ke? sedíš v tom ?alšom, tak to predošlé môžeš zruši?, at?, až kým zas nebude možné jumarova? smerom hore. Takto je to najjednoduchšie, aj ke? sú aj iné spôsoby.. ale na tie po ?ase každý príde sám..
Tak dojumaruješ až k štandu, k prvolezcovi, kde si potrasiete rukami a po zistení, že technické lezenie nie je ni? pre vás, zlaníte dolu. Alebo si zoberieš ostávajúci matroš a pekne sa vydáš do ?a?šej d?žky.
Jumarovanie ale nie je jediná možnos? druholezca. Jasné, že môže liez? aj na druhom konci a precvakáva? sa z istenia do istenia, ale verte, že je to o dos? pomalšie. Iným prípadom sú ve?ké previsy a strechy, kedy má jumarovanie nulový význam. Vtedy iná možnos?, ako hákovanie druholezca neexistuje..
Celkom dobrou vecou je nahradi? jeden jumar Gri-Grinou. Jej výhoda je v tom, že lano v nej je uzavreté a na rozdiel od jumaru(ak nie je poistený) sa z nej nemá ako dosta?. A o tom, ako vám dokáže spríjemni? nekone?né chvíle strávené pri nekone?nom istení ani nemusím písa?.
Na záver ešte sná? len pre istotu dodám to, že po?as celého lezenia, jumarovania a istenia by sa nemal ani druholezec, ani prvolezec odväzova? z istiaceho lana, náhoda je blbec, pamä? ešte vä?ší, tak pre?o skon?i? na úplnej blbosti.

Ehnko ako druholezec 
istí d:~ku a o
ividne ho to bavíEhnko ako druholezec ?istí d?žku
a o?ividne ho to baví

?ahanie svinky
Nepýtajte sa ma pre?o, ale neodlu?ite?nou sú?as?ou technického lezenia je aj ?ahanie svine. Nie že by všetci technický lezci boli ortodoxní mäsožrúti, alebo si len chceli spríjemni? chvíle v stene.. Svi?a je tlstý vypasený batoh, ktorý najprv treba odnies? k stene a aby toho nebolo málo, treba ho aj ?aha? so sebou hore, ke?že obsahuje kopec zbyto?ností, ktoré samozrejme budeme neskôr potrebova?.
A ke?že lezenie s batohom nie je ni? príjemné ani pri vo?nom lezení, treba ho dosta? zo štandu na štand nejakým iným spôsom. Predstava ?ahania batohu ?istými rukami je viac ako šialená a pri vä?šej váhe takmer nemožná.
Pokia? náhodou nie ste Farky a nevlastníte každú Petzl prkotinu, v tomto prípade mám na mysli autoblokovaciu kladku Mini traxion, úplne si vysta?íte s jednoduchou kladkou a 2 jumarmi.
Cvakni si karabínu s kladkou niekam do štandu, do nej cvakni karabínu s jedným naopak obráteným jumarom. Prevle? cez obe tieto veci lano, na ktorom je cvaknutá svi?a a na druhý koniec lana, ?o ide od kladky, cvakni druhý jumar už v normálnej polohe. Celé to teda vyzerá takto: svi?a, od nej natiahnuté lano až k naopak oto?enému jumaru, prechádzajúce cez kladku a cvaknuté do druhého jumaru. Do tohto treba cvaknú? (do spodného otvoru) rebríky s daisychainom a pusti? sa do roboty. Za?ažovaním druhého jumaru nohou nastáva nejaký fyzický zázrak a svi?a sa dáva do pohybu, pri?om prvý jumar blokuje nabraté lano. Vhodné je ho ešte nie?im za?aži?, sta?í trochou matrošu cvaknutého do poistného oka, aby sa jumar pri ?ahu lana nevy?ahoval hore. A ak náhodou nie je po ruke kladka, lano sa dá previes? aj cez karabínu, ale v tom prípade treba po?íta? s vä?ším trením.

Technické špeciality
Pri technike sa stretnete s všelijakými srandami používanými na postup, ktoré pri normálnom lezení príliš bežné nie sú. Patria sem hlavne há?iky, rurpy, jedni?ky, alu-/copperheady.

Skyhook v akciiSkyhook v akcii

Há?iky (alebo skyhooky) asi už videl každý minimálne na obrázku a predstavuje si, aký to musí by? adrenalínový nášup sedie? v nie?om takom. Omyl! Pod?a m?a je dobre založený, ?i skôr položený há?ik jeden z najlepších prostriedkov, ako sa rýchlo a efektívne dosta? o kúsok vyššie. Treba dáva? trošku viacej pozor na zbyto?né pohyby hlavne do strán a trochu menej dýcha?, iná? nasleduje rýchla a neefektívna cesta smerom nadol..
Existujú približne 3 ve?kosti, najmenší na úplne malé odštepy, stredný asi najuniverzálnejší na bežné police a najvä?ší, ktorý sa hodí tam, kam sú tie ostatné malé. Špecialitou je trojcípy há?ik od BD, Talon, ktorý okrem há?iku najmenšieho rozmeru obsahuje aj taký s úzkym zobákom, vhodný na vkladanie do nav?taných dierok.
Schubert si vo svojej knihe asi pohneval množstvo Yosemitských lezcov, ke? napísal, že há?iky prilepené na skalu páskou(tzv. badhooky), nie sú vhodné ako postupové istenie. Možno má chalan z fyzického h?adiska pravdu, ale ako psychická podpora to ur?ite posta?í. Ja som takúto podporu skúšal síce iba 2 krát a ur?ite je to príjemnejšie ako ni?. A ešte nie?o – há?iky sa netestujú skákaním(je to zbyto?né), sta?í pár krát potiahnu? za rebrík a ak tam ostane, tak by to malo by? v poriadku.

Hore roztl?ený copperhead, dole s?asti zatl?ený RURPHore roztl?ený copperhead,
dole s?asti zatl?ený RURP

?alšou srandou je RURP. Skobka ve?kosti zastrúhanej desa? koruny, vhodná do vlasových špárok. Na prvý poh?ad odstrašujúca predstava, odsadnú? si do nie?oho tak malého, ale aj dobre zabitý RURP sa na krátku chví?u môže sta? celkom dobrým spolo?níkom. Pri odliezaní do ?alšieho istenia by sa do?ho nemalo cvaka? istiace lano - v prípade pádu sa aj tak skôr vytrhne a takto si aspo? ušetríte prácu pri ?alšom pokuse. Ke?že sú celkom malé, rýchlejšie sa opotrebovávajú a životnos? jedného je tak max 5 zatl?ení a 4 vytl?enia.
Do trochu širších vlasových špárok sú vhodné jedni?ky, skoby v tvare jednotky. Pri za?ažovaní je sila rozložená medzi zatl?enú ?epe? a o skalu sa opierajúci spodok, takže sú tiež celkom spo?ahlivým prostriedkom na zaistenie. Black Diamond vyrába trochu zmenšenú verziu – Bird beak.
Predstavte si ?ok, ktorý roztl?ete v nejakej plytkej špárke, do ktorej ni? iné nevlezie. Tak presne na toto slúžia Alu-/Copperheady. V obchodoch u nás sa kúpi? nedajú, vraj najbližšie v Ma?arsku, preto si ich vä?šina vyrába. Sta?í si zohna? medenú alebo hliníkovú trubku s priemerom tak +-1 cm, nareza? na x cm kúsky(závisí od ve?kosti), stredom nav?ta? dieru, prepacha? ocelové lanko, kombina?kami po bokoch stla?i? a head je na svete. Rozt?ka sa pomocou dlátka a ak náhodou žiadne nie je po ruke, sta?í aj nejaká pevnejšia skoba.

Vo?akedy neexistovali frendy,
tak ich nahradzovali drevené kliny

Klasifikácia
K tej už nie?o napísal Chose vo svojom všeobecnom preh?ade, tak sa k tomu už asi netreba nejako vraca?. Existuje nejaké A1, ktoré je celkom lezite?né a existuje nejaké A5, na ktoré už treba okrem lezenia dokonale ovláda? umenie meditácie a levitácie. K tomu asi to?ko.

No a ako tak nad tým rozmýš?am, zdá sa mi, že už som vy?erpal skoro všetko, ?o som mohol o hákovaní napísa?. Prioritou by asi aj na?alej malo osta? vo?né lezenie, jednak je príjemnejšie, jednoduchšie a rýchlejšie, ale niekedy sa proste iná? nedá. Tak si to teda užite, dávajte si pri tom bacha a dajte už kone?ne niekto v robote výpove?, nech mám s kým cez týžde? liez?!
A keby mal niekto ešte nejaké otázky, nech sa mi k?udne ozve.

Nie?o o technickom lezení sa dá nájs? aj tu:
http://www.planetfear.com/climbing/features/howto/bigwall/bigwall.html
http://www.fishproducts.com/howto/howto.html
a nejaké triky a vylepšenia tu:
http://www.climbing.com/techtips/aid
Všetko bohužia? (ako pre koho) iba v Angli?tine.

remo[Aktuálna známka: 1,54]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: remo | Počet komentárov: 17 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: majo )

Web site powered by phpRS