Dnes je 29. 05. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1161219
Mj3535
Dnes143

Hokejka
Zverejnené 18. 02. 2003 (3254 × prečítané)

Vstup ocenen ako najhodnotnej vstup v naom klube za rok 2002.

Hokejka VI+: F. Plek, V. Zachoval, 22.8.1950

4.10.2002 Michal Tar?k. Viktor Vacul?k
6 hod. 20 min. (11:57 18:17 SE?)
10 d?ok (originlne 9): 1.dl. III, 2.dl. V, 3.dl. IV, 4.dl. V+ (Kr), 5.dl. V, 6.dl. VI+ (Hokejka), 7.dl. VI, 8.dl. V/V+, 9.dl. III, 10.dl. V, dolez I-II po snehu a skale free solo na stanicu lanovky (bivak na gau?i).

Hokejka - cesta ?. 9

Po oslave Viktorovej dvadsiatky (vdy som tvrdil, e je to star dedo) sme sa vo tvrtok 3.10.2002 midnight train-om vypravili do Tatier. Mierne dolman o hodinu skr ako bolo pvodne o?akvan sme o 4:30 vypadli z vlaku.

Prv hypermodern TE ns doviezla do Smokovca, odkia? sme z temnt po drhe zuba?ky, neustle o?akvajc kedy ns zraz, uvtali vchod Oskara na magistrle. Ete zopr ?akch krokov obtianosti CH ns doviedlo na Skalnat pleso. Tu nm vak nikto nechcel prichli? nae vzcne polovi?ky batohy, nakoniec sa vak nad nami z?utoval ujo lanovkr a na dvaok ns aj vyviezol do Lomnickho sedla. Odtia? spolu s ?almi kolegami sme chv?u spolu stpali, km sa nae cesty nerozdelili.

Troma zla?kmi (najprv z re?aze, potom z borhku a nakoniec z kyvotavho nitu vetko tu ide dolu vodou) sme zlanili do krsnej babej zimy, silne pripomnajcej film Hmly z Avalonu... V tomto neodolate?nom po?as a teple (-1 a +2C) na?na o 11:57 Viktor prv d?ku. T sce bola len za III, avak nebola zadarmo, vyadujc ndhern sokolkovanie miestami vo vlhkej pre. Senie ukon?il tand s dvoma borhkmi. ?alia d?ka za IV patr Miovi. Urob preah, noha ide skoro a k ruke, potom chyt obl bo?k ?o je tie ve?mi ?ak, urob zopr ?ahkch krokov km po dlhom h?adan necvakne ?al borhkov tand (borhky trochu splvali so skalou).

Pokra?uje Viktor, nahaven z to?kho slastnho lezenia chyt lano a vyplaz sa poloenou plat?ou za IV za osem mint bez medziistenia na provizrny tand, ke?e sa mu ten borhkov zanovito odmieta ukza?.

Pokra?uje Mio najprv zlezie pr metrov dole, cvakne si objaven borhkov tand a nalezie do Kra za V+, dlhho 30 metrov. Lezenie je skvostn, vyadujce precznos? nh i preahov. Lano miznce v hmle vyzeralo fantasticky, navodzujce priam Karakorumsk podmienky. Viktor ho nasleduje s 6 kilovm batohom, ktor akiste zvil obtianos? aspo? na V+/VI-, nakoniec sa po dlhom utrpen a mierne necitlivmi prstami dostva k Miovi a okamite pokra?uje na ?al tand ?oraz mokrejmi plat?ami za V, odkzan zv?a len na trenie leze?iek.

?alia d?ka je Miova. Ndhernmi atletickmi preahmi a plnou ?ahkos?ou prelieza previs a pokra?uje po mench peripetich so zamrznutou plat?ou na tand, z ktorho mi druhm (fixnm) lanom zoberie opan...

Jeho kolega zis?uje, e mlo zhyboval a len rchle striedav pouvanie backe step-ov a preahov mu umo?uje dosta? sa na hranici pdu na hranu, odkia? nalieza do za?adnenej stienky. Miove rady oh?adne vo?by chytov s zbyto?n u ni? necti.Po menom rozmrazen dov na tande nalieza Viktor menm variantom z?ava (ke?e pvodny trojmetrov komnik je ?ierny, mokr a slizk) do p?metrovej platni?ky. Skvostnm, aspo? p?metrovm odlezom od starho hrdzavho kruhu zatl?enho ete dohora, lezie ndhernmi estkovmi krokmi nro?nmi na prcu nh do zrezu a nm ?alch 10-15 metrov asnmi krokmi na rozpor na trenie na tand. Tto siedmu d?ku sme preliezli po necelch tyroch hodinch po nstupe do cesty. ?akala ns u len jedna d?ka za V, to?ko nkres avak ako raz povedal jeden mdry mu: len plny s dokonal....

Drma za?na. Viktor nalieza do smej d?ky, v vodnom previse bez monosti zaistenia chyt madlo na jeden prst a neprjemnm vyvenm sa dostva neustlym omranm vyie.. ?alia prekka, 6 metrov vysok ?ierny mokr zrez ho vak ohrom toto teda veru ne?akal. Ke?e sa nevenuje vodctvu, rozhodol sa pre oblez sprava cez mokr platni?ku za V/V+, kde rob op? u skoro obligtny es? metrov odlez k dobrmu friendu a krutmi krokmi dosahuje ?ok, ktor tam zanechal aksi predchodca a tanduje na malej poli?ke. Pocit je to sk?u?ujci, vade navkol prkre steny, prakticky len s jednm monm nikom pre? zo steny nevbnym mokrm komnom rovno hore.

Akonhle Mio s batohom dolezia a za?ne ma isti?, traverzujem mokr trojkov platni?ku a nachdzam borhkov tand. Rchlo pretandme a naliezam. Dohodli sme sa, e ak tam nebude skoba, tak Mio vol hore na vrchol. Nakoniec z toho ni? nebolo (ako mi o dva mesiace neskr Mio povedal, nebolo by z toho ni? aj keby som skobu nenaiel nechytil signl), skobu som naiel, dokonca tri a ?akm lezenm za V sa dostvame na koniec p?metrovho komna kde mi vetko zamrzne, take sa neviem pohn? ani hore, ani dole. V mojom vhan vak nemem osta? ve?ne a tak sa opatrnmi krokmi dostvam do pokra?ovania v podobe komna, ktorho slizk steny mi poskytuj neustlu rozko a mokrotu. Po dlhom sen dosahujem posledn tand na borhku. Utrpenie z?aleka nekon?. 15 mint istm Mia miestami stojac na snehovom poli v o ?slo mench leza?kch. O 18:17 Mio dolieza. A teraz si pomaly uvedomujeme, e sa nm splnil skoro a neskuto?n sen preliezli sme Hokejku!

Pod ?oraz v?mi tmavncou oblohou prichdzame bez svetiel na vrchol, kde sa ns ujme ist pn, v?aka ?omu bivakujem v teple na gau?och. ?alie rno biele peklo ?angdinu, teplota 14C, vietor ako v Krei, zostup po z?adovatench re?aziach a skalch sa premenil v heroick vkon, prekonvajc tak i krnik Potemkin. N pvodn pln vyliez? obrovsk kt na Kemark zavrhujeme, poveternostn podmienky, ako i stav naich schtralch schrnok nevzbudzuj pravdepodobnos? spechu. Unavenmi krokmi dokr?ame k plesu po batohy, dme si men piknik obklopen k?d?om hladnch krvila?nch ceprov (stretli sme jednu ienku vo vysokch optkoch a kostme, pri poh?ade na ?u sme nevedeli ?i sa mme smia? a ?i plaka?) a sp?ame sa lanovkou do tak milovanej civilizcie, ktor ns vak onedlho omrz , poskytujc tak dvod na ?alie dobrodrustvo v drsnch a tak ndhernch horch.

M.T., V.V.


Súvisiace články:
Radej neskoro... alebo ete raz o LokoTatroStretku (05.11.2017)
Tatransk prvosienky (09.10.2008)
No minimlne... (17.10.2006)
Jak jsem lezl poprv v Tatrch (06.10.2004)

[Aktuálna známka: 1,00]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: viktor | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: viktor )

Web site powered by phpRS