Dnes je 27. 10. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1227050
Oktber2979
Dnes45

    Boli zobrazené 15 (z 58 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Pozvnka na Vro?n schdzu klubu (4. aprla 2019)
(acloko, Klub, 31.03.2019)
Ven klubov druina,

Vro?n schdza Alpin Clubu Lokomotva Bratislava sa uskuto?n vo tvrtok 4. aprla 2019 o 18:30 na Stavebnej fakulte STU.
POZOR, zmena miestnosti!
Na rozdiel od minulch rokov sa tento rok stretneme v miestnosti B 107, ktor je na przem budovy.
.
2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotva Bratislava
(acloko, Klub, 11.02.2019)
Mil ?lenovia, priaznivci a priatelia nho klubu,
dovolme si vs op? i v roku 2019 oslovi? s naim zmerom zska? vau finan?n podporu vo forme vho poukzania 2%, resp. 3%, vaich dan za zda?ovacie obdobie roka 2018 pre n klub Alpin club Lokomotva Bratislava, ktor je ob?ianskym zdruenm, a teda subjektom oprvnenm sa o tto podporu uchdza?.
Pozvnka na Vro?n schdzu klubu (11. aprla 2018)
(acloko, Klub, 03.04.2018)
Ven vertiklna druina,

v nvznosti na Valn zhromadenie SHS JAMES, ktor sa kon d?a 7.4.2018 v iline, Vro?n schdza nho klubu prebehne v tdni nasledujcom, v stredu 11. 4. 2018 o 18:30 na Stavebnej fakulte STU v miestnosti B 302.
Nvod na automatick sledovanie aktulnych prspevkov v diskusnom fre.
(maro, Klub, 26.03.2018)
Na vro?nej schdzi ste mali pripomienky k spsobu komunikcie medzi ?lenmi klubu o svojich pripravovanch lezeckch akcich. Ako najrchlejie rieenie odpor?am poui? prostriedky, ktor mme k dispozcii ako klub - nae diskusn frum.
Napsal som stru?n nvod ako na to.
2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotva Bratislava
(acloko, Klub, 19.03.2018)
Mil ?lenovia a priatelia nho klubu,

dovolme si vs op? po roku v pravidelnom ?ase oslovi? s naou snahou o zskanie vaej finan?nej podpory pre klub vo forme vho poukzania 2%, resp. 3%, vaich dan za rok 2017. Alpin Club Lokomotva Bratislava, ob?ianske zdruenie, je toti aj v roku 2018 subjektom zapsanm v Zozname prijmate?ov pre pouitie podielu zaplatenej dane na osobitn ?ely pod?a zkona o dani z prjmov, a je teda subjektom oprvnenm na prijmanie uvedenho podielu vaich dan.
Posledn zlanenie - 24. - 26. novembra 2017
(acloko, Klub, 19.11.2017)
Alpin Club Lokomotva Bratislava srde?ne pozva svojich ?lenov a priaznivcov na spolo?n stretnutie pri tradi?nej prleitosti rozl?ky so seznou 2017.
Do zlanenia v sobotu, 25. novembra 2017, na Jelenci!
Pozvnka na Vro?n schdzu
(acloko, Klub, 28.03.2017)
Vro?n schdza Alpin Clubu Lokomotva Bratislava sa uskuto?n v utorok 4.4.2017 o 18:30 na Stavebnej fakulte STU v miestnosti B 302.
PLN B
(acloko, Klub, 27.03.2016)
Pozvame ?lenov a sympatizantov klubu na jarn otvorenie horolezeckej sezny, ktor sa uskuto?n v sobotu 23. 4. 2016 na hradnom brale Pajtna nad Borinkou.

?ak ns prvetiv jarn, vytrvalostn es?hodinov maratn, ktor prever ist skuto?nosti a odpovede na vyie poloen indiskrtnu otzku. Zabudnite na kategrie, na pohodln taktizovanie alebo pod?apovanie sa do kategrie niej stup?ovitosti... Maratn m len ve?mi jemn bodovacie odlenie medzi stup?ami obtianosti, tu zaberie a plat len HRUB vytrvalos?. Take sa vetci zapotme, ke?e naprklad tri 5.ky maj vyiu hodnotu ako jedna 7.i?ka. Slovo s?a berte s rezervou, je to skr tak uito?n, esencilna jarn previerka formy.
Pozvnka na Vro?n schdzu
(acloko, Klub, 27.03.2016)
Vro?n schdza Alpin Clubu Lokomotva Bratislava sa uskuto?n v utorok 12.4.2016 o 18:30 na Stavebnej fakulte STU v miestnosti B 302.
2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotva Bratislava
(acloko, Klub, 08.03.2016)
Chceli by sme da? do pozornosti vetkm naim ?lenom, priate?om a sympatizantom skuto?nos?, e nae ob?ianske zdruenie Alpin Club Lokomotva Bratislava je aj v roku 2016 subjektom zapsanm vZozname prijmate?ov pre pouitie podielu zaplatenej dane na osobitn ?ely pod?a zkona odani zprjmov vedenm Notrskou komorou, ateda je subjektom oprvnenm na prijmanie podielu vaich, nielen 2%, dan.
Posledn zlanenie - 21. november 2015
(acloko, Klub, 10.11.2015)
Alpin Club Lokomotva Bratislava srde?ne pozva svojich ?lenov a priaznivcov na spolo?n stretnutie pri tradi?nej prleitosti rozl?ky so seznou 2015.
Do zlanenia v sobotu, 21. novembra 2015, na Jelenci!
Lokodrobci Camp jese? 2015
(acloko, Klub, 29.09.2015)
Pozvame rodinne zaneprzdnench ?lenov klubu a jeho sympatizantov aj s ratoles?ami na 1.ro?nk klubovej akcie LOKODROBCI CAMP. portovo - spolo?ensk vkend pre lokodrobcov a ich rodi?ov sa kon 9.10. - 11.10.2015 vo Vila Thoma (Harmnia pri Modre).
PLN B
(acloko, Klub, 11.04.2015)
Pozvame ?lenov a sympatizantov klubu na jarn otvorenie horolezeckej sezny, ktor sa uskuto?n v sobotu 18. 4. 2015 na hradnom brale Pajtna nad Borinkou.
Aktualizovan 15.4.2015
Pozvnka na Vro?n schdzu
(acloko, Klub, 25.03.2015)
Vro?n schdza Alpin Clubu Lokomotva Bratislava sa uskuto?n vo tvrtok 9.4.2015 o 18:30 na Stavebnej fakulte STU v miestnosti B 302.
H?adm dobrovo?nkov na pomoc s naim novm webom
(acloko, Klub, 15.03.2015)
Zdravm vetkch ?lenov a priaznivcov nho klubu!

Ke?e n web u troku zastaral, rd by som ho zmodernizoval. Potreboval by som hlavne pomc? s presunom s?asnho obsahu (?lnkov a komentrov) do novho redak?nho systmu. A ?o e je to ten redak?n systm?! Ak viete, preli ste prvm kolom vberu ;-)

Nie, nie je to tak stran. Len by som privtal pomoc od tch z vs, ktor sa tvorbe webu trochu rozumiete a mte sksenos? s Wordpressom. Alebo ja vs, ktorch bav nudn, intrukciami vymedzen ?innos? spo?vajca v koprovan a kontrole textov ;-) Prpadne vs, ktor mte zaujmav npady na zvenie funk?nosti nho novho webu (nie, naozaj tm nemyslm zruenie domny a presun na Facebook!).

Kontaktn email je: redakcia@aclokomotiva.sk , prpadne pte do komentrov k tomuto ?lnku.


maro/admin

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Web site powered by phpRS