Dnes je 31. 10. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1227490
Oktber3419
Dnes12

    Boli zobrazené 15 (z 123 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

AC Lokomotva Boulder Session 2018 - Lou?ovice
(adam, Kde sme boli, 18.11.2018)
Akokeby to u bola pomaly tradcia, no je to predsa ete len 2. ro?nk akcie, ktorou sa mjmu klubu Alpin Klub Lokomotva Bratislava snam pribli? dobrodrustvo a krsu boulderingu. Po spenom prvom ro?nku na Kon?itej o?akvam nemenej spen akciu. Tento krt sme vymenili mlad vrskav andezit za staru?k ?esk ulu. Poteenie bolo o to v?ie, e nm ete tde? pred akciou hlsili krsne jesenn po?asie, 15 stup?ov a slnie?ko.
Stdlgrat Grossglockner
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 10.01.2018)
Ke?e prevame obdobie arktickej zimy, tak som si zaspomnam na letn akciu na Glockneri. Minul rok v jnov sobotu pred obedom sme s Tomom Torbom, ktorho poznm z nho klubovho kurzu z pred pr rokov, vyrazili na vesel jazdu.
Radej neskoro... alebo ete raz o LokoTatroStretku
(Kos?a, Kde sme boli, 05.11.2017)
no, no, viem, trvalo mi to. Ke? nie?o nedokon? hne?, potom sa k tomu ?ako vracia. Ale ke?e radej neskoro ako nikdy, tak ete raz a naposledy o tohtoro?nom stretku v Tatrch, poh?ad Lotya v slovenskom znen.
Spomienky na Psotkov Memoril 2017
(acloko, Kde sme boli, 21.10.2017)
V sobotu 14 oktbra sa uskuto?nil XXXIII ro?nk beeckho Memoriala Jozefa Psotku, venovan pamiatke slovenskch horolezcov obetiam Mount Everestu. Jozef Psotka spolu s Ang Ritom a Zolom Demjanom po prelezen junho piliera vystpili 15.10.1984 na vrchol Mount Everestu. Jozef Psotka zahynul pri zostupe z junho sedla.

Z neho klubu sa behu v kategrii BASIC na trati Tatransk Lomnica - Studenovodsk vodopdy - Hrebienok Rzcestie pod Slavkovskm ttom - Star Smokovec Hrebienok - Tatransk Lomnica (19 km / cca. 880m) z?astnili Andrea Bednrikov, Katarna Trebichavsk, Eva ?aarov, Elena Parkov, Luk Gubni a Peter ev?k Trat EXTREME Tatransk Lomnica - Hrebienok - Sliezsky dom - Po?sk hrebe? - Zbojncka chata - Prie?ne sedlo - Tryho chata - Zamkovskho chata - Tatransk Lomnica (36 km / cca. 2080m) si uili Konstantin marjov, Jakub Wlachovsky, Tom Ku?era, ?ubomr Galansk.


LokoTatroStretko 2017 o?ami ?astnkov
(acloko, Kde sme boli, 01.10.2017)
Ako niektor z vs u ur?ite po?uli, 14-17.09 2017 sa uskuto?nilo nae prv LokoTatroStretko. Pod?a odozvy ?astnkov som si ist e ur?ite nie posledn. Pre?tajte si a presved?te sa sami.

Kos?a
L?ov skaly
(Maro Marek, Kde sme boli, 09.04.2016)
Dve skaly z Troch Stodlok (ktorch je mimochom v skuto?noti sedem) prezvame Ldove skaly. Na Hikingu ich mete najs? aj pod ozna?enm Lacove skaly. Nie je to celkom sprvne ozna?enie, L?ovi sme vraveli L?a a nie Laco.
NEVYDALO alebo Pokus o Tatransk triptych za de?
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 27.08.2015)
Mylienka projektu vystpi? na tri najvyie kopce Slovenska za jeden de? mi prila na rozum po?as behania, ktor ma op? uchvtilo. Predchdzali tomu tri vjazdy do Tatier, na ktorch som si napozeral v?inu vstupovch a nstupovch trs.
12. august posledn de? bez pravdepodobnosti brok. Beriem dovolenku a vyram smer Tatry. Budk o 02:30, ?ahk ra?ajky, ustrojenie. Zapnam ?elovku a vyram.
03:00 tart - Tatransk Lomnica kr?am pokojnm tempom nechcem to hne? prepli?. Bldim v kosodrevine, km njdem cesti?ku zo Skalnatho plesa do Lomnickho sedla. U svit.
Ako sa oplatilo s? na vkend do Chorvtska
(Martina Baratka, Kde sme boli, 15.07.2015)
Adam vravieva, e von sa oplat s? vdy a na hocijako dlho. To ist plat aj o Chorvtsku. Tam sa tie oplat s? vdy a na hocijako dlho. A tak sme s Betkou li. Na vkend 11-12.7. Vyzdvihujem ju v Piatok okolo 12tej vo Viedni a u si to inieme krokom cez miestne zpchy. De? pred odchodom ete sondujem, ?i sa ned niekde po ceste trochu poliepa? a jedin, ?o mi Bergstaigen vyp?uje je Burg Riegesburg viacd?ky priamo v areli hradu + ferrata, alebo dve, ?o by mali kon?i? priamo v hrade. Pod?a sprievodcu sa ale plat vstupn, na 3 ho?ky lezenia sa to ale pre ns neoplat. Do GPS teda dvam rovno slovinsk hrani?n prechod. Ksok pred hranicou ale ideme presne popod spomnan hrad, tak to ideme aspo? okukn? a vyzer to fakt perfektne!
Jarn rozlezy 2015
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 03.07.2015)
V aprli sme vyrazili v zloen ?arov Eva, Ballok tefan st., Ballok tefan ml. a ja na Peilstein sa rozliez? v cestch do VI+.
Schneeberg winter Geschichte
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 06.04.2015)
Samotnmu npadu predchdzal vjazd do Tatier. S Lacim Kor?ekom z nitrianskeho klubu sme vyrazili na Tup. Nam cie?om bol Pukov pilier (III). Zav?as rna sme vyrazili z chaty a ocitli sa pod stenou ete v tme. Ostvalo nm len ?aka? km sa rozvidni, aby sme mohli pokra?ova? v h?adan nstupu. Za?ali sme liez? nie?o po smej hodine. Navrhol som liez? s?asn. Po nejakch troch d?kach, ktor viedli prevane ?abmi ?ahajcich v pilieri, sme si vystriedali vedenie. Potom Laci naliezol do skalnej ?asti piliera. Zhruba po ?alch dvoch d?kach sme sa op? vystriedali vo veden. Po nejakom ?ae doliezam na vrchol, kde sme stretli dvoch turistov. Bolo nie?o pred dvanstou hodinou. Po?as zostupu sa hmla rozplynula a v sedle pod Ostrvou sme uvideli po?etn stdo kamzkov. Na chate sme boli o druhej poobede. Podmienky sme mali ve?mi dobre a aj zvolen tl lezenia sa nm oplatil. Cestu vrelo odpor?am z h?adiska technickej nro?nosti kadmu, kto si chce vyska? zimn lezenie. Treba vak brat do vahy tl. Lezenie od tandu k tandu by nm ur?te zabralo aj dvojnsobn ?as.
Dalmatinski san
(Peter imonovi?, Kde sme boli, 07.11.2014)
14:53 PetoK:
Cau prave sme doliezli Dalmatinski san :-)
15:48 TomasCH:
Vy hovada zavidim pekne pekne
16:17 Tomas:
Ale gratulujem a ocakavam podrobnosti :-)


Ako mi bolo nazna?en aj panva o?akva podrobnosti, tak s trochou mekania je to tu.
Bohinj So?a Arco Bentky, alebo ako bolo na letnej dovolenke
(Michal Ferianc, Kde sme boli, 20.10.2014)
Za?iatkom leta rozm?ame kedy a kam pjdeme na dovolenku. Jachta tento rok nevyla a tak sa s Marcelkou rozhodujeme pre Arco hlavn mesto skalnho lezenia v Eurpe. Na tento cie? nahovrame aj Mareka. Spolu vym?ame pln a sname sa nahovori? ete niekoho. Arco je predsa len dos? ?aleko a tak si cestu plnujeme rozdeli?. Nachdzame zaujmav skalky v Slovinsku a u dvnejie sme chceli s? na rafty na So?u. Aby sme len neliezli a trochu si aj oddchli, vym?ame cestou nasp? zastvku v Bentkach a kpanie v mori.

Tde? pred odchodom Marek nedostva dovolenku a tak na dovolenku budeme vyra? len vo dvojici.
Prv dotyky s Monte Rosou a pou?enie z ?adovcovho vvoja
(Martin Gazdk, Kde sme boli, 26.08.2014)
Minul rok sme sa poksili prvkrt o prechod masvu Monte Rosy, ale hora ns odohnala hne? na za?iatku. Voda z alpskho pramienka ns vtedy poriadne prehnala a bolo nm zle ete mesiac potom. Tento rok sme si s Lacom povedali, e to sksime znova. Pridal sa aj Luk z Nitry. Pln bol prejs? hrebe?om Monte Rosy od Breithornu po Dufourspitze. Na rozdiel od v?iny ?ud sme to chceli spravi? po vlastnch od za?iatku do konca, teda iadne lanovky.
Maliovitsa Sky Run - Alebo ako sa beh Psotk? v bulharskej Rile
(Viola, Kde sme boli, 26.08.2014)
Jeden by povedal, e tento beh bude podobn nmu Memorilu Ing. Jozefa Psotku: vysokohorsk tern, priemern nadmorsk vka okolo 2200 mnm, niekolko sediel a kotln na trase, vrcholov pas zaisten lanami a napokon tart i koniec na tom istom mieste dole pri parkovisku. Ale, verue, jeden by sa mlil.
Chorvtsko 2014 (Porta Fortuna, Paklenica)
(Hanka Gelenekyov, Kde sme boli, 31.05.2014)
Aj tento rok sme sa rozhodli oslavova? mjov sviatok prce avo?no stm svisiace lezenm na Chorvtskom vpenci. Nenapem vak onaom vlete ?lnok, ale chcem vm nae zitky pribli? krtkym videom. Dfam, e si na? njdete chv?ku a neo?utujete.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

Web site powered by phpRS