Dnes je 22. 09. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1223288
September7358
Dnes84

    Boli zobrazené 15 (z 21 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|

Kokosy 2015
(acloko, Kam pjdeme, 09.12.2015)
Delen strava? Bezlepkov dita? Nejak in tajomn alchymistick postupy v ivotosprve s cie?om dosta? sa hore a udra? formu? Blahodrne ?inky posilovne? Akurtne napruen svalstvo zo zumby? Prisahte na kalinestiku a dve nepasterizovan piv po trningu? Tak teda nech sa p?i previes? terie do praxe na kolbiti pravdy!
Pozvame vs zavta? na 14. ro?nk podujatia Kokosy na snehu.
Kokosy 2014
(acloko, Kam pjdeme, 01.12.2014)
Delen strava? Bezlepkov dita? Nejak in tajomn alchymistick postupy v ivotosprve s cie?om dosta? sa hore a udra? formu? Blahodrne ?inky posilovne? Akurtne napruen svalstvo zo zumby? Prisahte na kalinestiku a dve nepasterizovan piv po trningu? Tak teda nech sa p?i previes? terie do praxe na kolbiti pravdy!
Pozvame vs zavta? na 13.ty ro?nk podujatia Kokosy na snehu.
Kokosy 2013
(Jater, Kam pjdeme, 09.12.2013)
Ako sa do kokosnej bu?iny vol, tak sa z nej u 12.ty ro?nk neobmedzene ozva...

Je tu op? pecilny predviano?n pochodov paul, ktor si zaktivizujete svojm chladnokrvnm prchodom na ur?en miesto tartu v sobotu 14.12.2013. Star veterni ako i zitkami ete nepopsan novicovia podujatia, stretneme sa teda na Zochovej chate a vydme sa junm smerom za shvezdm Orina naplni? i tento ro?nk prbehmi ?i orienta?nmi dezinterpretciami bytia.
Kokosy 2012
(acloko, Kam pjdeme, 11.12.2012)
V sobotu 15. 12. 2012 sa vypravme na 11.ro?nk populrneho no?nho pochodu "Kokosy na snehu". Op? raz nazrieme noci do okien a nechme sa prjemne zasko?i? rznymi nezrovnalos?ami medzi naimi predstavami a realitou. O trase, o ns samch, alebo o inch konpira?nch terich. V kadom prpade.. vidme sa!
Kokosy 2011
(acloko, Kam pjdeme, 12.12.2011)
V sobotu 17. 12. 2010 odtartuje u historick 10.ro?nk populrneho no?nho pochodu "Kokosy na snehu". Do skokosnenia v sobotnej bu?ine!
VSETKO JE DALEKO, LEN KOKOSY SU NA SNEHU
(acloko, Kam pjdeme, 13.12.2010)
V sobotu 18. 12. 2010 odtartuje u 9.ro?nk populrneho kontemplatvneho no?nho pochodu "Kokosy na snehu", ponkajceho tradi?ne ucelen portovo filozofick zitky konzistentnho charakteru. S tmto d?om sa jednoducho nemete min?! Do skokosnenia v sobotnej bu?ine!
Po-absolventsk S?ov 2010
(acloko, Kam pjdeme, 24.06.2010)
Tradi?n akcia Po-absolventsk S?ov sa bude kona? tandardne - prv Jlov vkend, t.j. 3.7. a 5.7. (v pondelok je ttny sviatok). V prpade nepriazne po?asia sa akcia presva na ?al vkend.
KITTSEE PREGLEJKA CUP 2010
(acloko, Kam pjdeme, 10.06.2010)
19. 6. 2010 (sobota), prebehne v Kittsee (Raksko), druh ro?nk klubovej akcie KITTSEE PREGLEJKA CUP. Po spench predolch dvoch ro?nkoch sme sa rozhodli zachova? osved?en scenr. S?as?ou podujatia bude pochopite?ne aj spolo?ensk ?as? a premietneme si nejak obrzky na pltno popri kulinrskych vtrnostiach.

Klubov verejnos? i frekventanti zkladnho skalolezeckho kurzu, stretneme sa v Kittsee!

KOKOSOBRANIE 2009
(acloko, Kam pjdeme, 14.12.2009)
V sobotu 19. 12. 2008 nm dozreje do krsy 8.ro?nku ob?benej odrody no?nho pochodu "Kokosy na snehu", tradi?ne s prvlastkom "neskor zber".
Vylo vm v horoskope na tento vkend doporu?enie strvi? ho vo wellness centre, s masou, saunou ?i vrivkou a ve?erou pri svie?kach? Ak svie?ky nahradte ?elovkou, na to ostan viac-menej na trase Zochova chata Bratislava zaru?ene niekde narazte.
Do skokosnenia v sobotnej bu?ine!
KITTSEE PREGLEJKA CUP 2009
(acloko, Kam pjdeme, 14.06.2009)
27. 6. 2009 (sobota), prebehne v Kittsee (Raksko), prv ro?nk klubovej akcie KITTSEE PREGLEJKA CUP. Po spenom nultom ro?nku sme sa rozhodli zachova? osved?en scenr, vrazne ale prituhne v cestch na obtianos?. S?as?ou podujatia bude pochopite?ne aj spolo?ensk ?as? a premietneme si nejak obrzky na pltno popri kulinrskych vtrnostiach.

Klubov verejnos? i frekventanti zkladnho skalolezeckho kurzu, stretneme sa v Kittsee!

EJ, SKOKOSNIEVA SA V BU?INE
(acloko, Kam pjdeme, 09.12.2008)
V sobotu 20. 12. 2008 sa uvidme na 7.ro?nku prudko nvykovho kontemplatvneho pochodu Kokosy na snehu. Ke?e ani v ro?nku predolom sme neprili na to pre?o to robme, kvzov otzka i trasa Zochova chata Bratislava zostva zachovan.
Nikdy nie je zl po?asie, ale ako povedal klasik V.I.L. po nvrate z vyhnanstva na Sibri, Impregnova?, impregnova?, impregnova?!
OPADALO LSTIE, ZAKVITLI KOKOSY
(Jater, Kam pjdeme, 04.12.2007)
Skvel sprva ?udia. V sobotu 15. 12. 2007 odtartujeme o?akvan 6. ro?nk tradi?nho kontemplatvneho pochodu Kokosy na snehu. ?alia anca pre ns, v porad iesta, zisti? pre?o to vlastne robme. Na osved?enej trase Zochova chata Bratislava.
I poprajme si pri tej prleitosti dostatok snehu, hojnos? mrazu nech ns cestou sprevdza a.. no jednoducho juch... ide sa.
5. Pajtnsky bud?ek 2007
(acloko, Kam pjdeme, 10.04.2007)
Jarn horolezeck zraz spojen s pretekmi v lezen, Pajtn, sobota, 21. 4. 2007
Kokosy a Kokosky, nstup!
(acloko, Kam pjdeme, 06.12.2006)
A u v tom lietame znovu... 16. 12. 2006 sa uskuto?n 5. ro?nk no?nej skupinovej pochodovej terapie "KOKOSY NA SNEHU". Stretneme sa na tradi?nej trase Zochova chata Bratislava.

DOPLNEN POSTREHY ?ASTNKOV TU (5.2.2007)
DOPLNEN GALRIA TU
Klubov akcia Vysok Tatry
(acloko, Kam pjdeme, 31.07.2006)
Pre nedostatok miest pre ?lenov na THT James 2006, sme sa rozhodli, e by bolo lepie zorganizova? klubov akciu sce v rovnakom termne (15-17.9.2006), ale na inej chate a plne nezvisl od THT. ?tajte dalej...

|0-15|15-30|

Web site powered by phpRS