Dnes je 11. 07. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1178566
Jl5769
Dnes171

    Boli zobrazené 13 (z 58 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Sprva z Vro?nej schdze Alpin Club LOKOMOTVA Bratislava
(acloko, Klub, 24.03.2006)
D?a 16. 3. 2006 sa v KOTOL?A PUB konala Vro?n schdza nho klubu. Pre nez?astnench priname v skrtenej forme info o jej priebehu a mimochodom, op? sme volili vbor klubu. Vo fotogalrii njdete pr obrzkov o tom, ako sme sa vne tvrili a dokonca vnimo?ne disponovali istm druhom odevnej elegancie.
Zla?k 2005 (5. - 6.11.2005) resume
(Pet:o), Klub, 20.12.2005)
Mal oneskoren ohliadnutie za zla?kom 2005.

16.1. 2006 - doplnen fotogalria
Klubov schdze - aktualizcia 10.10.2005
(acloko, Klub, 10.10.2005)
Vetkch ?lenov klubu upozor?ujem, e vzh?adom na prchod zimnho obdobia sksime obsadit nov schdzov destinciu. Jej vhoda spo?va hlavne v tom, e sa nachdza priamo oproti schodom Fakulty architektry kde sa stretvame vdy vo tvrtok medzi 19:00 a 19:30. Dvam to do pozornosti hlavne pre tch, ktor na schdzu prichdzaj rovno do Corgo?a a na schodoch sa nezastavia.
Take najbli tvrtok sa stretneme na schodoch a po 19:30 budeme v KOTOL?A PUBE presne oproti.
Zkladn kurz lezenia na skalkch 2005
(acloko, Klub, 30.09.2005)
V zimnom obdobi AC Lokomotva organizuje pre zujemcov "Zkladn kurz lezenia na skalkch" Termn, miesto a ostatn veci boli prediskutovan s prvmi zujemcami vo vrtok 20.10. 2005 na schdzi. Ak sa chcete k nmu kurzu pripoji?, kontaktujte ns na ?slach uvedench ?alej v ?lnku.
?alia svadba na obzore
(acloko, Klub, 12.08.2005)
Vetkm ?lenom klubu sa dva na znmos?, e od 20.8.2005 budeme ma? ?aliu klubov manelsk dvojicu. Podrobnosti si pozrite niie.

Krtka sprva zo 16. valnho zhromadenia SHS JAMES
(maro, Klub, 14.03.2005)
V sobotu 12. marca 2005 som bol v iline na 16. valnom zhromaden SHS JAMES zastupova? n klub a pre tch z Vs, ktorch by to mohlo zaujma?, som pripravil toto drobn zhrnutie priebehu.
2% pre AC Lokomotva Bratislava
(acloko, Klub, 09.03.2005)
Tmto nvodom Vm chceme pomc? s poukzanm 2% dane nmu klubu, preto ?tajte ?alej. Ak by ste si aj napriek tomuto nvodu nevedeli rady, polite nm e-mail na adresu info@aclokomotiva.sk
Zmena miesta konania tvrtkovch klubovch schdz
(acloko, Klub, 13.09.2004)
Z dvodu mimoriadne krtkej vdre uzimench premoite?ov hr na poslednej schdzi (trvala cca 15 mint ) sa klubov schdza od tvrtka 16.9.2004 presva v zimnom obdob do pivrne Machn? (hore na poschod) a do odvolania.
Zkladn kurz - teoretick prprava
(acloko, Klub, 21.05.2004)
Aktualizcia 21.5.2004 - V utorok 25.5.2004 o 18:00 bude na Platni nad PKO praktick ncvik zchranky

V nede?u 16.5. sa "nov?ikovia" pod doh?adom cvi?ite?ov prakticky venovali zla?ovaniu na skalke na Technickom skle.
2% z dane na ?innos? klubu
(acloko, Klub, 26.02.2004)
Aj v roku 2004 mete nmu klubu posla? prspevok a ni? Vs to nebude st?. Tento rok ako kad in, tt rozhodne ?o urob s Vaimi da?ami.
Ale je tu monos?, e o ?asti svojich pe?az, ktor Vm u tt zobral vo forme dan, rozhodnete Vy! Mete sami rozhodn? ?i ich tt pouije pod?a seba, alebo Vy ur?te e chcete 2% z Vaich odvedench dan presun? na podporu ?innosti horolezeckho klubu AC Lokomotva Bratislava.
Vyjadrite sa k webu!
(admin, Klub, 10.02.2004)
Ke?e ubehol zhruba 1 rok od uvedenia strnky www.aclokomotiva.sk do ivota, chcem vs poiada? o napsanie svojich nzorov na jej doterajiu ?innost a predstavy o tom ako by sa mala vyvja? v budcnosti.
Vtan su hlavne kritick pripomienky a konkrtne nzory. Bezobsan vety typu "je to nahovno/super" nm so zlepovanm naej strnky ve?mi nepomu!
Svoje pripomienky smerujte do diskusie.

maro/admin
POSLEDN ZLA?K 2003
(acloko, Klub, 22.10.2003)
Alpin Club Lokomotva pozva cten klubov pospolitos? i vench sympatizantov na kadoro?n zav?enie letnej sezny "Poslednm zla?kom".
Priebeh vro?nej schdze.
(maro, Klub, 14.03.2003)
Stru?n zhrnutie vro?nej schdze spracovan pod?a Kikinch poznmok.

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Web site powered by phpRS