Dnes je 11. 07. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1178605
Jl5808
Dnes210

    Boli zobrazené 15 (z 58 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Ako sme uzatvorili seznu 2008
(acloko, Klub, 08.12.2008)
Zla?k sa jednoducho vydaril. Po?asie, ?as?, s citom pikantn gul, program, afterprty do zvere?nej.. oktber bol ?ah ktor vyiel. 18.10.2008 sa klubov pospolitos? zila na Pajtne urobi? tradcii zados?, s tatrankou v zuboch a s patri?nou dvkou vzduchu pod nohami.
Zkladn skalolezeck kurz 2008/2009
(acloko, Klub, 28.09.2008)
Alpin Club Lokomotva v zimnom obdob organizuje pre zujemcov "Zkladn skalolezeck kurz ". Informcie o podmienkach, obsahu kurzu a kontakte na ns njdete v ?lnku.
Zla?k 18.-19.oktber 2008
(acloko, Klub, 23.09.2008)
Alpin Club Lokomotva Bratislava, HK Filozof Bratislava a HK Malacky srde?ne pozvaj svojich ?lenov a priaznivcov na spolo?n stretnutie pri tradi?nej prleitosti rozl?ky so seznou 2008.
Vyjadrenie predsedu klubu
(radzik, Klub, 07.02.2008)
Nov rok sa nezadrate?ne objavil aj v povedom ?ud - dokonca u aj nov fotky z tohtoro?nch akci sa objavili. A tak aj na Lubov popud, som sa rozhodol vnimo?ne nie?o napsa?.
Bude to skr k administratve klubu ako k nejakej akcii.
Nov logo klubu
(radzik, Klub, 17.08.2007)
Komisia zloen z ?lenov klubu, ktor sa z?astnili 31.7.2007 na technickej schdzi vyhodnotila s?a o nov logo klubu AC Lokomotva nasledovne...
Druh kolo LOGO AC Lokomotiva 2007 - nh?ady
(acloko, Klub, 09.07.2007)
Nh?ad prijatch nvrhov
Nov vyhlsenie s?ae LOGO AC Lokomotiva 2007
(acloko, Klub, 16.05.2007)
Klub AC Lokomotiva Bratislava znovu vyhlasuje s?a o LOGO klubu.
Uzavretie s?ae LOGO AC Lokomotiva 2007
(radzik, Klub, 16.05.2007)
Ahojte,

     Chcel by som sa za vbor vyjadri? k s?ai o nov LOGO horolezeckho klubu AC Lokomotva Bratislava.

     Nebolo to jednoduch uzavrie?. Bolo mnostvo diskusi na tto tmu to je aj dvod, pre?o tento mj prspevok vznikol a teraz...
LOGO AC Lokomotiva 2007 - nh?ady
(acloko, Klub, 24.04.2007)
Nh?ad prijatch nvrhov
Vyhodnotenie (hlasovanie) bude v tvrtok 24.4.2007 o 19:00 v Corgo? pube.
Pozvnka na Vro?n schdzu
(acloko, Klub, 10.03.2007)
Vro?n schdza Alpin Clubu Lokomotva Bratislava sa uskuto?n v utorok 3. aprla 2007 o 18:30 hod. Miesto bude tradi?ne upresnen dodato?ne a v?as.
Miesto konania:
Stavebn fakulta STU
Vchod zo Starohorskej ulice , Aula B0-05 (przemie vpravo)

(naviga?n foto v ?lnku)
Sprvne vyuitie klubovch pe?az?
(acloko, Klub, 24.01.2007)
Pod?a programu a cie?ov, ktor boli stanoven na poslednej vro?nej schdzi, by sme radi znovu rozptali podnetn diskusiu k tomu ako sprvne poui? klubov peniaze.
Klubov schdze
(acloko, Klub, 23.10.2006)
Klubov schdze sa znovu presvaj na star znme schody pred Fakultou architektry o 19:00.
Npady pre vhodn destinciu po?as zimnej sezny sa prijmaj priamo na schdzi.
Zpis z pracovnej schdze ?lenov Alpin Club-u Lokomotva Bratislava
(acloko, Klub, 13.10.2006)
Dtum uskuto?nenia: 10.10.2006
Z?astnen ?lenovia: Miki, Lubo, Hanka, Rado, Vlado, Majka, Monika
Ospravedlnen ?lenovia: Jano, Rasto
Oktbrov pracovn schdza klubu
(acloko, Klub, 07.10.2006)
V utorok 10.10.2006 o 18:00 v Corgo? pub-e /vonku/ pri ve?kom stole sa uskuto?n stretnutie ?lenov Lokomotvy, ktor maj chu? potiahnu? veci v klube ?alej dopredu.
Zkladn kurz lezenia na skalkch 2006
(acloko, Klub, 28.09.2006)

V zimnom obdobi AC Lokomotva organizuje pre zujemcov "Zkladn kurz lezenia na skalkch". Prv zujemci sa u ohlsili. Ak sa chcete k nmu kurzu pripoji?, kontaktujte ns na ?slach uvedench ?alej v ?lnku.

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Web site powered by phpRS