Dnes je 11. 07. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1178600
Jl5803
Dnes205

    Boli zobrazené 15 (z 123 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

?adov dolinka, jl 2007
(Juro Geleneky, Jano Lan?ari?, Kde sme boli, 28.08.2007)
?adov dolinka. Kto by ju h?adal na mape Vysokch Tatier, je schovan zo severu za Zadnm ?adovm a Snehovm ttom, je to jedna z vetiev Javorovej doliny. Patr k najdivokejm v Tatrch.
Skriven tvre, rovn tie?
(acloko, Kde sme boli, 18.07.2007)
V pozoruhodnom zozname "100 vec ktor muste urobi?, aby ste mohli v k?ude zomrie?" ur?ite nenjdete pochod na 100km. Teda nieeby vs podujatie "Trnavsk 100vka" urobilo nesmrte?nmi, len si z kadho dobrho d?a odlote polovicu na horie ?asy.
DOPLNE ?LNOK od ZUZKY
Karbunkuuuulo
(Peter Hanuliak, Kde sme boli, 24.05.2007)
Minuloro?n traktory sa nm tak zap?ili, e tento rok sme si Ve?k noc nevedeli inde predstavi? ako v okol Zelenho plesa. Pln na tento rok bol jednoduch, oslvi? dstojne ve?k noc a polyova? si v tejto lanovkami husto posiatej oblasti dostosti.
No minimlne...
(acloko, Kde sme boli, 17.10.2006)

Prbeh o pre?slen ubytovacej kapacity 82.THT na Popradskom plese alebo ni? to, odvolme sa. No minimlne...
+ Galria
Do trojky.
(miki, Kde sme boli, 12.10.2006)
Je to nedefinovate?n sila, fyziklne, ani inak, ?o doke vytvra? z istch ?ud skupinky so skoro rovnakmi cie?mi a presva? ich zdanlivo organizovane po nerovnom povrchu planty. T ?o ete nevedia o ?om sa pokam psa? prve stratili svoj ?as na to, aby si spomenuli na trojak magick pr?alivos? ve?hr. Ostatn maj tri body a mu vym?a? na?o im bud. Na ns zapsobili tie ndherne, pinavo-bielo za?adnen. Najskr nm prv zloka sily natla?ila do hlavy stran hromady prekrsnych viac ?i menej relnych cie?ov, druh ns postupne vytvarovala do trojky - ?ubica, Martin a ja a potom si ns t tretia kolektvne pritiahla k svojmu zdroju - Walliskm Alpm a Monte Rose. A my sme sa stle tvrili absoltne slobodne.
Vysok kola skialpinizmu
(Martin Schlachta, Kde sme boli, 27.07.2006)

Mono si pamtte na to, ako som minul rok spene zloil maturitn skku zo skialpinizmu. Rozhodol som sa tento rok ?alej pokra?ova? v tdiu na vysokej kole skialpinizmu, ktor m iba zimn semester, v lete sa nevyu?uje. Kto je zvedav, ako vyzer tudijn pln v takejto kole, me si pozrie? tto galriu so stru?nou ukkou vybranch lekci. Prednky a praktick cvi?enia mi dvali prevane Cuco a Edison. Ten rok bola zima mimoriadne dobr, snehu bolo dos?, podmienky na vuku priazniv. Prakticky tyri mesiace som kad vkend strvil na lyiach. tdium na vysokej skialpinistickej kole je teda zna?ne nro?n a vy?erpvajce.

2 x 3 4.
(miki, Kde sme boli, 26.07.2006)
T ?o ma nepoznaj sa nemusia b? nadpisu, nebudem hovori? o novch vlastnostiach komplexnho nekone?na, ale poksim sa popsa? pr svojich tatranskch zitkov v kone?nom ?ase a priestore.
Po-absolventsk stretnutie na S?ove
(acloko, Kde sme boli, 26.07.2006)
Nov?ikovia spene ukon?ili kurz a tak si zaslili vlet. Osedlali sme ocelov kone a vyrazili na S?ov. Ako kto, ako kedy, ako ako :-) a niekto zna?ne vtipne.
TATRANSK BAB LTO 2004
?st druh : Horolezeck maturita

(jirko, Kde sme boli, 13.06.2006)
Den D ude?il v sobotu koncem ?jna. P?vodn? to sice m?l bt u ptek, ale pracovn povinnosti op?t zashly a tak jsme s Markem vyrazili sm?r Vysok Tatry a dal den. N cl Chata pod Rysmi.
PAJTN, VESMR A VBEC... DKY ZA PEK?KY!
(acloko, Kde sme boli, 24.05.2006)
?lenovia pozor!
?akujeme vetkm, ktor ste priili, ?i u liez?, ?i povzbudzova?.
Pohov!
Aktualizovan 14.6.2006
Aj keby traktory padali...
(Peter Hanuliak, Kde sme boli, 30.04.2006)
Na Ve?k noc bol plnovan prechod Vysokch Tatier skialpovou ?as?ou klubu, tak ako to bolo aj minul rok (viz. Skialpov maturita by Ma?o). V posledn tden sa od toho ale upustilo, kvli zlej predpovedi po?asia a taktie kvli bliacim sa uzverm jednotlivch oblast pre lyiarske try. Kamart Michal ale pohotovo ete vopred stihol rezervova? miesta na Chate pri Zelenom plese na posledn chvi?ku. Neli sme teda krtn? Tatrami od vchodu po zpad, ale vychutna? si lybu v okol tejto chaty.
Km sa to zase neroztop
(Pet:o), Kde sme boli, 28.02.2006)
Preili sme krut mrazy a ke? sa kone?ne oteplilo, tak sme sa rozhodli s? liez? ?ady na skok do Rakska. Logick, nie?
Kokosy na snehu "Snow Paradise"
(acloko, Kde sme boli, 20.12.2005)
Rekordnch 16 ob?anov (15 stlych a preflknutch indivdu i nov?ikov a 1 externista). Sponzored by stani?n bufet AS Mlynsk Nivy za vlastn prachy.

16.1. 2006 - doplnen fotogalria
4.3.2006 - doplnen o postrehy ?alch ?astnkov
Arco, 1.-9. jla 2005
(acloko, Kde sme boli, 22.10.2005)
Predohra
Jater
Stred leta sa pomaly, ale iste dostval do bodu kedy dni, v ktorch sa vylepovali na steny malho Ve?kho mesta plagty

"Zdruenie metalovch kolednkov uvdza: KRUT ZIMA 2004
Vstup: vaich poslednch 60,- Sk"

sa mi s odstupom ?asu zazdali by? celkom uchdzajce i straten zrove?. Sedeli sme pri pr dobre vychladench a rieili tie veci okolo na?asovania odjazdu, ke? sme sa u dohodli e sa dohodneme. Vo vzduchu visela zsadn otzka pitnho reimu. Zakopvali sme o ?u podvedome. Sever Talianska sa pod?a poslednch agentrnych sprv teil tuhmu 40 stup?ovmu vpeku.
"Tak mi povedzte ko?ko si mm zobra? piva", domhal sa poznania Bra?o.
Pavk sa tvril, e sa mu to zaiste iba zd. e sa to skrz - naskrz zvrhva. Tvril sa, ako keby mtus "LACN KRABICOV VNO" bol nezlu?ite?n so zkladnmi duevnmi funkciami lezca. ?o bol zase mj primn vklad do diskusie. No ale takto leto...

Na Chamonix ...
(miki, Kde sme boli, 15.10.2005)
Jeden, pre istotu nemenovan, dobr vojak pred skoro sto rokmi tiahol na Belehrad a my sme si pre zmenu zvolili Chamonix, hlavn to mesto Alpskho lezenia, teda aspo? pod?a m?a. Gur nm rozhodne nechbala, tak ako tomu voja?ikovi, a potencilny ?itate? si ur?ite urob sm nzor o tom, ?o nm chbalo a ?o nie. S veci ?o neobkec.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

Web site powered by phpRS