Dnes je 20. 09. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1222983
September7053
Dnes335

    Boli zobrazené 15 (z 123 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

Sny sa plnia (treba im vak pomc?).
(miki, Kde sme boli, 09.10.2008)
Tak, ako zvy?ajne, by to bola op? pekn extra predstory o tom, ako sme sa dali dokopy, od vybratia cie?ov, a po vyformovanie zostavy. Mono, ?asom z nedostatku inch prleitost, za?nem psa? aj tak...
Tatransk prvosienky
(Karol, Mio, Kde sme boli, 09.10.2008)
Tatransk vprava sa vypravila o po?te 8 ?udkovcov bez v?ch sksenosti plus 1 prov maniak. Viktor s Messnerom tu u psobili spolu o de? skr na Oarpancoch. Zvyok pricestoval do Tatranskej trby v sobotu podve?er, kde sme museli prespa? ke?e sme nezohnali ubytovanie na Popradskom plese. Naim lezeckm cie?om bola Volia vea.
Nvrat suchoplavcov
(acloko, Kde sme boli, 05.10.2008)
(Epizda zo serilu Sto kilometrov a mal ryby)
Vystpi? do hr a stretn? tigra nie je ako vrti? sa domov a stretn? vlastn ma?ku. Tvrd star ?nske prslovie. Podobne prejs? Trnavsk stovku a stretn? sm seba nie je ako vrti? sa do mesta a vidie? svoj odraz vo vklade outdoorovho obchodu.
Ponkame vm s primeranm odstupom pr vpoved o tom, e pravda o legendrnom lapku me by? viac podprahov zitok ne racionlna sksenos?..
Skrtka 35. ro?nk Trnavskej stovky ako kad in.
Skalkotrip II
(Brano a Katka, Kde sme boli, 18.09.2008)
V piatok jedensteho sme sa vydali na prieskum novch (pre ns) monosti lezenia na Slovensku. Ilo o vo?n pokra?ovanie minuloro?nej akcie 3v1 (S?ov, Porbka, Machnat), kde sme skmali sever Slovenska a teraz sme sa rozhodli pre juh a vchod. Tento krt sa nae rady pionierov rozrili o ?alch 4 ?lenov - Magdu, Ras?a, Ma?a a Toma.

KITTSEE PREGLEJKA CUP 2008
(Jater, Kde sme boli, 13.08.2008)
21. 6. 2008 sme sa stretli v rakskom Kittsee na nultom ro?nku klubovho pu?enia chytov na preglejke. Prehodi? re? i ruky do kra na chytoch, prstami si z pohra povytiahnu? baranie rohy ku klobske, nato?i? zo sudu peniv a mono tak trocha si aj pomera? sily. Ale to posledn s patri?nm nadh?adom, odola? zvodom nadtandartne vybavenej separa?ky bolo jednoducho nerelne
Balada o vlnitom plechu (Paklenica 2008)
(acloko, Kde sme boli, 25.06.2008)
H?adte dostupn miesto, kde si rno s pachu?ou slaniny za mand?ami naleziete do bigwallu, na obed v tande dkladne poujete cerelnu ty?inku zapjan vlanou vodou a ve?er si mono doprajete kalamre na grile, zaliate dobre vychladenm takmer pivom? Nech sa p?i do Paklenice v Chorvtsku. A kombincia intenzvneho slnka s doberanm nakos? mokrch ln sa taktie nevylu?uje.

Galria
Les Calanques (27. 12. 2007 09. 01. 2008)
(viktor, Kde sme boli, 15.06.2008)
Kedysi dvno, ke? ete obloha modr a vysok bola a voda zelen (1997), dral som jeden vtla?ok americkho magaznu Climbing v ruke. Pojednval o istej pre m?a vtedy ete neznmej oblasti v Provence Les Calanques. Zapadajce slnko a lezci na belasch tesoch nad ?oraz viac tmavncim morom... Pred piatimi rokmi zasa pre zmenu nemeck ?asopis Klettern venoval jedno ?slo takisto tejto oblasti. Doty?n autori tam boli zrovna na Silvestra a odvtedy mi u Kalanky nedali pokoja.
Pajtnsky bud?ek 2008 slovom i obrazom
(acloko, Kde sme boli, 28.05.2008)
iesty ro?nk tradi?nej jarnej horolezeckej tvorhodinovky je ?erstvou minulos?ou. Pozrime sa na jeho priebeh o?ami ?astnkov i re?ou oficilnych vsledkovch listn.
Nad nami sa blska.
(miki, Kde sme boli, 28.01.2008)
Tak sa mi to op? podarilo. Vtesna? sa do okruhu potencilnych a nepotencilnych ne?lenov i bvalch a terajch ?lenov Lokomotvy, s ktormi som si to namieril na ete neroztopen ?adovce Eurpy...
Dolomity 2007 (14. 7. 2007 31. 07. 2007)
(viktor, Kde sme boli, 08.12.2007)
Tohto roku, po ro?nej pauze minul rok bol Andy s Lindou v Austrlii a tak som nemal s km liez? ... sa mi kone?ne podarilo zorganizova? moju u piatu vpravu do najkrajieho pohoria na svete Dolomitov.
Rumunsko, oktber 2007 prechod hrebe?mi Fagara a Piatra Craiului
(Juro Geleneky, Jano Lan?ari?, Kde sme boli, 12.11.2007)
.Neskor babie leto, pohyb po hlavnom hrebeni, kde nieko?ko dn nestretnete ?loveka a nezdete pod 2000 metrov. Aj ba?ovia so psami a s nimi aj medvede sa u stiahli do doln. Tak me psobi? Fagara, jedno z najatraktvnejch pohor junch Karpt.
Piatra Craiului je kr?ovsk kame? na korune junch Karpt, vpencov pohorie s jasky?ami, skalnmi oknami, peknmi vh?admi a lezeckmi monos?ami od viacd?kovch po krtke cesty s vysokou obtianos?ou.
Vkendovka - Hllenthal
(Karol, Mio, Kde sme boli, 16.10.2007)
V piatok poobede sme Mio a ja (Karol) vyrazili do Raxkch lp do oblasti zvanej Hllenthal. N cie? boj jasn. Vordere Klobenwand a cesta s nzvom Nix fr Suderer! 170 metrov fajnovho lezenia.
Hvar - lezenie nad morom
(Viola, Kde sme boli, 18.09.2007)
Pliace slnko, previsnut vpencov tesy, exotick jedlo a omamn v?a stredomorskho vzduchu ...
Tde? na Hvare bol jednoducho perfektn!
Poabsolventsk stretnutie na S?ove 5.-8. jla 2007
(acloko, Kde sme boli, 09.09.2007)
Stalo sa u tradciou po zskan zkladov vertiklnej gramotnosti v kurze, e si spen absolventi zbalia svojich p? a es? sliviek a zamieria neodkladne do rzovitho S?ova. Zai? trochu matrixu, ulovi? svojho bobrka strachu, doda? novm kskom materilu prv patinu a to vetko v nezamenite?nej prrodnej scenrii. Od ?asti ns neodradila ani podvratn prognza po?asia. Najm ak tento rok boli dobrovo?nm vstupnm vlastnoru?n kol?e.

Galria
3v1 (S?ov, Porbka, Machnat)
(Brano a Katka, Kde sme boli, 05.09.2007)

S?ov, Porbka a Machnat - to s tri oblasti, ktor sme absolvovali v priebehu jednho td?a. Ke?e Katka kone?ne za?ala aktvne liez? (:-) na Branovu rados?), rozhodli sme sa, e pjdeme na nau prv spolo?n lezeck dovolenku a strvime ju na Slovensku a tak kone?ne spoznme aj oblasti vzdialenejie od Pajtnu a skl v okol Bra?ovej rodnej hrudy (Kamenn vrta, Beckov, Skalka pri Tren?ne).

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

Web site powered by phpRS