Dnes je 20. 09. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1222986
September7056
Dnes338

    Boli zobrazené 15 (z 123 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

Skialp na Wildspitze
(Juro Geleneky, Kde sme boli, 29.05.2014)
Wildspitze (3770) je najvym kopcom tztalskch lp, druh najvy vrch Rakska. ?itatelia ?asopisu Alpin ho vankete ozna?ili za najkraj skialpov kopec vAlpch. To je asi dvod, pre?o si ho moji priatelia Jano aJoo Kraj?kovci zvolili tto zimu za svoj cie?. Som rd e zobrali do partie aj skialpinistu karpatskho hrebe?ovho typu.
Trnavsk stovka 2013 koniec ladnch pohybov
(Mato Kino, Kde sme boli, 10.05.2014)
Nasleduj zozbieran spomienky ?astnkov minuloro?nho pochodu, ktor zaloili trnavsk horolezci aktor sa medzi?asom prekvasil vlegendu.

Monika & Juro Gelenekyovci

Po zime zvykneme s Monikou rozhba? telo nejakou jarnou klasikou jednod?ovm zrchlenm presunom na?ahko cez niektor pohorie. Kombinujeme pri tom nznaky technk typu speed hiking, nordic walking alebo trail running s vlastnmi schopnos?ami, jednoducho povedan ob?as dole kopcom pobehneme.
Adlitzgrben na sucho
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 16.03.2014)
Vo februri som spolu sMartinom aMonikou vyrazil obzrie? drytool-ov sektor do ne?alekho Adlitzgrbenu. V?ina ho pozn ako oblas? vhodn na skalolezenie svytrvalostnmi cestami od?kach pohybujcich sa okolo 50 metrov avstupnici od VI aviac. Mne sa vak dostala informcia, e nedvno tam miestni vytvorili aj drytool-ov sektor MIXEDLAND. Pod?a sprievodcu sa tam nachdza osem ciest od M6+ a do M9-. Pre m?a s to ete vysok ?sla, ale tu naj?ahiu si trfnem natiahnu? amono sksim aj druhu naj?ahiu.
5 + 1 alebo op? osnoch.
(miki, Kde sme boli, 19.11.2013)
     T ?o ma dobre poznaj, ja som MM, alebo aspo? vedia o mne to prav orechov alebo skr slivkov, si mono spomen na moje MMM. Mj porevolu?n sen nesvisiaci spolitikou, ale otvorenou hranicou a objavovanouvertiklnou slobodou Mont Blanc, Matterhorn aMarmolada.
Trochu dlh de? ako inokedy Der lngste Tag
(Hanka Gelenekyov, Kde sme boli, 05.08.2013)
N ve?k vlet sa za?al na jednom malom oby?ajnom parkovisku. Mono a prli malom a prli oby?ajnom na to, aby bolo hodn st? na po?iatku, ale tak to u raz bva. Plne naloen v zoskupen duo Pe?ovie (Korman a imonovi?) a my s Tomom, vyrazili sme prei? n najdlh de? v ivote, ktor trval 30 hodn.
Peilstein na prieskume
(Mato Kino, Kde sme boli, 15.07.2013)
Grussgott Kletterkammeraden! Tento ?lnok vskratke popisuje vpencov lezeck oblas? Peilstein ne?aleko Viedne tu?ne akvalitne oborhkovan, stisckou ciest, vhodnou pre za?iato?nckych skalkristov, ale aj nadupancov adokonca hromozvodistov.
Marcov rozliezanie vbulharskom Lakatniku
(Viola, Kde sme boli, 25.04.2013)
Hoci nm vrtoiv marec nedval ve?k ance na lezeck spechy, pem vm krtku sprvu opre ns a donedvna neznmej lezeckej oblasti vBulharsku.
Dolomity 2012
(Peter imonovi?, Kde sme boli, 16.02.2013)
Dolomity som prvkrt navtvil v lete 2010. Po menej spenom ?inkovan v Kamnickch alpch som sa pridal na zopr dn k Janke a jej partii, vybehol jednu feratu a videl prvkrt Tre Cime. O rok neskr sme s Miom, Pe?om a Viktorom strvili asn dva tdne v Misurine. Pre m?a to boli za?iatky horskho lezenia, od Viktora som sa snail odpozorova?, kam vade sa daj napcha? cokofriendy. Za tie dva tdne sme si vborne zaliezli, Viktorovi sa plnili sny, pretoe sme boli ochotn s? vetko ?o navrhol.
Jarn Chorvtsko
(Peter imonovi?, Kde sme boli, 27.01.2013)
Klasick rozliezanie na Pajtne malo ete ndych poslednej lyova?ky. ?lovek sa nevie rozhodn? ?i u je naozaj ?as vybra? baterky z piepsu alebo nie. Plnovanie bolo mierne chaotick, ale nakoniec sme to zvldli na vborn av piatok dva strieborne py viezli k moru vborn partiu v zloen Ma?o, He?a, Janka a Viol a Mio, Pe?oK, Bra?o a ja.
nbergisti
(Mato Kino, Kde sme boli, 06.01.2013)
?as je potrebn hodne rozde?ova? a nie je neobvykl, ke? nm ho ?oraz menej zostva na vertiklne radovnky. Preto neraz h?adme ciele, za ktormi nie je nutn ?aleko cestova?, ale aj tak maj svoju pridan hodnotu. Nie?o podobn sa vo ve?mi dobrej miere dar nap??a? peknej vchodorakskej hore Schneeberg, hoci m len 2075 metrov.
Hochknig
(Peter imonovi?, Kde sme boli, 06.01.2013)
Vyrame v piatok v chorvtskom zloen Mio, Pe?o, Bra?o a ja. Mierime na Hochknig. Minul rok som sa tam vydal iba s Tomom, ale po krsnom rne, dvojhodinovom nstupe a odlezench prvch 10 metrov za?alo pra?. Tak sme to zabalili a vydali sa domov. Predpove? je priaznivejia tak sa teme na nove dobrodrustvo.
Najdi stred!
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 04.01.2013)
"M?a to u nebav! Ke? som za?al vydral som viac ako teraz", pomyslel som si po?as trningu na boulderovke. Ruky sam mozo?, sila iadna amotivcia sa vytratila. Lezenie len na preglejke ma ubja. Zimu liez? nemem kvli podmienkam atak ?akm. ?akanie - to zdue neznam, ke? musm bezducho ?aka?. Zvldam to, len ke? robm nie?o ?o ma nap??a apreglejka to nie je.
Psotkov memoril 2012 - pardny pretek, pardny de?!
(Mato Kino, Kde sme boli, 07.11.2012)
Psotkov memoril 2012 - pardny pretek, pardny de?!

Tak toto napsala Viol v rchlych odkazoch a tak bola aj skuto?nos? pardny pretek, pardny de?. Na Psotkov memoril som sa vydal u po tretkrt. Op? raz ma zlkala neodolate?n vidina zabeha? si popod tty. Navye tentokrt bol Psotkov memoril zaraden netradi?ne do Malokarpatskho pohra v horskom behu a tak som iel zhrabn? aj nejak tie body do tejto s?ae, ale najm porazi? toho najv?ieho protivnka teda seba.
Zla?k - 20. oktber 2012
(acloko, Kde sme boli, 03.10.2012)
Alpin Club Lokomotva Bratislava a HK Filozof Bratislava srde?ne pozvaj svojich ?lenov a priaznivcov na spolo?n stretnutie pri tradi?nej prleitosti rozl?ky so seznou 2012.
Do zlanenia v sobotu, 20. oktbra 2012, pod hradnm bralom Pajtna!
Nonstop beh hrebe?om Nzkych Tatier 2012
(Viola, Kde sme boli, 03.08.2012)
Zuna vyrstla medzi vrchmi. Poznala ich silu i ?bos?, preto sa s nimi u dvno zasnbila. A nevolila zle. (...) Hole si ju vychovali, nu si ju i vzali, lebo aj ony maj svoje nevesty.
(Frantiek vantner: Nevesta H?)

Len tak si beat krajinou, kde m clovek pocit e iroko-daleko nieto civilizcie. Tak som si predstavovala beh hrebenom Nzkych Tatier.
Behy do vrchu sa mi zalbili pred pr rokmi a pocas tohtorocnej bratislavskej zimy som sa znovu teila na vtanie horskej jari u tretm rocnkom Behu do Choca. Motivcia teda nechbala a aj pri najtuhch mrazoch (t Bratislava sa nezd, ale aj -15 sa prkrt ukzalo na teplomeri) som sa dokzala dokopat aspon do Horskho Parku. Snehu toti nebolo a bekrom v Malch Karpatoch to krpalo.. Aspon e to behanie sa d robit skoro vdy a vade.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

Web site powered by phpRS