AC Lokomotíva Boulder Session 2018 - Lou?ovice

Autor: adam (mailto:), TĂŠma: Kde sme boli, Zdroj: adam
Vydané dňa 18. 11. 2018 (16748 × prečítané)
Akokeby to už bola pomaly tradícia, no je to predsa ešte len 2. ro?ník akcie, ktorou sa môjmu klubu Alpin Klub Lokomotíva Bratislava snažím priblíži? dobrodružstvo a krásu boulderingu. Po úspešnom prvom ro?níku na Kon?itej o?akávam nemenej úspešnú akciu. Tento krát sme vymenili mladý vráskavý andezit za staru?kú ?eskú žulu. Potešenie bolo o to vä?šie, že nám ešte týžde? pred akciou hlásili krásne jesenné po?asie, 15 stup?ov a slnie?ko.


Ke? sme už uhá?ali s Marošom, Marekom a Mišom smerom na Linz a dáž? bi?oval naše ?elné sklo, vedeli sme, že až také dobré to nebude. Nakoniec by nás cez noc malo ?aka? pár milimetrov zrážok. No prša? neptrestalo do rána. Naštastie nᚠútulný dom?ek nad priehradou v Lipne, hne? pod lyžiarskym svahom, ponúkal teplé postele a ešte pohodlnejšie bouldermatky rozložené kde sa dalo.Ke? ráno kukám z okna vidím len mlieko. Zasadol si na nás oblak a ešte k tomu mrholilo. Pane bože. No netreba sa dnes na skaly ponáhla?. Naplánovaný sektor “Nad zastávkou” sme mali naozaj blízko a kamene po?as obla?ného d?a budú potrebova? asi sto rokov kým preschnú.


Pre info, nepreschli! A tak sme už o 10:00 po 3 kávach a dvojchodových ra?ajkách trielili na skaly, ve? bude ako bude.


Levobok, 3

Tunajšia žula je drsná a nerada nasáva. Naše jediné štastie. Záchranou nám bol kame? ?. 1 a 2, kde sa nachádzali naozaj pohybovo pekné bouldre v 5. stupni obtiažnosti. Po chytoch!


Dlouhé vedení, 5C

Dlouhé vedení, 5C

A tak sme sušili, mádžovali, sušili a skúšali, až kým sme všetky tie bouldre nepopreliezali: 110kV SD 5A, Prodotok SD 5B, St?ídav? napjatý SD 5B, Dlouhé v?dení 5C, Kladný potenciál 5B, Paralelní zapojení SD 5C a Zásuvka SD 5B.


Paralelní zapojení 5C

Zásuvka, 5B

Boulder Dlouhé vedení 5C je jeden zo skvostov sektora. 2 pohyby s krásnym pretlakom z velkej poli?ky a dobrej nohy až kamsi ?aleko do hrany. Menší tu majú o zábavu postarané :)


Kladný potenciál 5B

Elektron SD, 5B

Ku prvým dvom kame?om sme pridali aj pár vlhkých platni?iek v lese: U mo?e 3, Levobok 3 a Pravobok 3.


U mo?e 3

Pravobok 3

Lou?ovice sú vychýrené svojimi platni?kami, no hoc boli mokré, hrubé zrná žuly sa zakusli do leze?iek a (zvä?ša) nepustili. Samozrejme bolo treba trošku viac citu v nohách a odvahy, za ?o som na klubových (zvä?ša) lanolezcov hrdý. Všetci sa snažili aspo? o kúsok posunú? svoj limit, prekona? strach, nájs? si v mokrom lese balvan, ktorý ich vyzval na prelezový zápas.


Str?ídav? napjatý, 5B

110kV SD, 5A

A až sme vypili kávu, poliezli všetky mádžom, kefkami a ponožkami vysušené bouldre, nastal ?as na poriadnu ve?eru. V penzióne pod Lipou nám výborne navarili, ur?ite sa zastavte na ?apovanú plzni?ku, štavnatú panenku alebo steak na lávovom kameni!


Proudotok, 5B

Aj v nede?né ráno sa nás stále držal nᚠoblak. Ve? aspon na dnes hlásili tých 15 a slnie?ko! No oblakom kladná predpove? ani nehla.


Zakrojte si, 5A

Zakrojte si, 5A

Tak sa teda vydávame o dolinu ?alej do Vyššieho Brodu do sektoru Vrchol, kde dúfame vo vetrík, ?o nám prefúka mokré šutre. Kadejaký vetrík aj bol, no skôr ho mala na svedomí ve?erná plzni?ka a ranné ovsené vlo?ky a v sušení kame?ov nám veru nepomohol.


Rohožka, 3

Rohožka, 3

Za?ali sme teda sušením a preliezaním platni?iek Rohožka za 3, Bochník 4 a Zakrojte si za 5A.


Bochník, 4

Postupne sme sa presunuli na kame? Kosmodrom a dali si Kosmonauta za 5A a Pravú hranu 5B. Boulderingový de? sme zakon?ili zložením tábora pod bouldrom Popálení Jána Husa 6B+, ktorý som ako tak presuši a vymádžoval.


Popálení Jána Husa, 6B+

Istotne to je jeden z najkrajších previsnutých pilierov tohoto lesa. Impozantná línia, vysoká, gradujúce technické kroky so silovým nádychom a ako bonbónik morálový mantlík cez dobrú hranu.


Popálení Jána Husa, 6B+

Popálení Jána Husa, 6B+

Po pár pokusoch sa mi boulder darí preliez?, no v danej podmienke by som ho hodnotil aspo? o stupe? ?ažšie, ke?že ?avá oblá hrana tvorená jemnejšou žulou bola takmer celá zate?ená, a tá pravá, pozitívnejšia, bola tiež celá mokrá.


Popálení Jána Husa, 6B+

Chalani sa vytrvalo striedali pod bouldrom, skúšali kroky, sušili chyty, ladili program. Výlet sme ukon?ili naozaj parádnou sešn pod týmto skvostom. Ostatným nakoniec odolal, no Mišo bol naozaj blízko.


Popálení Jána Husa, 6B+

Ako som už vela krát po?ul, do Lou?ovíc sa nechodí po ?ísla, ale po krásu tamojšieho lesa a po ladné kroky po z machu sa vynárajúcich žulových obroch. A presne také to bolo. Už sa neviem do?ka?, kedy sa sem vrátim za sucha po ?alšie esá tohoto juho?eského parketu.


Jó, a na záv?r p?edce nesm?l chyb?t gulášek a knedlík, to by byla ostuda!

Adam