Plán B (2018)

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), TĂŠma: Pajštún
Vydané dňa 16. 04. 2018 (1171 × prečítané)
Pozývame ?lenov a sympatizantov klubu na jarné otvorenie horolezeckej sezóny, ktoré sa uskuto?ní v sobotu 21. 4. 2018 na hradnom brale Pajštúna nad Borinkou.

Sobot?ajší jarný wellness pobyt v pajštúnskom rezorte je na?isto o?istná záležitos?. V rámci sezónneho prebúdzania sa dekontaminova? p?úca od mádžo prachu, nadýchaného cez zimu po všakovakých preglejkových kutlochoch. Vzduch pod skalou bude ?erstvý, nevydýchaný. ?aká nás prívetivý jarný, vytrvalostný šes?hodinový maratón, stretnutia ?udí a na záver d?a aj posedenie pri guláši. Maratón má len ve?mi jemné bodovacie odlíšenie medzi stup?ami obtiažnosti, tu zaberie a platí len HRUBÁ vytrvalos?. Takže sa všetci zapotíme, ke?že napríklad tri 5.ky majú vyššiu hodnotu ako jedna 7.i?ka. Slovo sú?až berte s rezervou, je to skôr taká užito?ná, esenciálna jarná previerka formy.

Každý zaregistrovaný ú?astník podujatia obdrží tradi?nú kocku magnézia.


Pravidlá maratónu sú jednoduché:

Z dôvodu ochrany prírody je do 15. 6. lezenie zakázané medzi cestami ?ierny previs a Pravý Comici!

Sú to tieto cesty:
?ierny previs 7 (V A2);
Láska k prírode 8+;
Sekajova 7;
Launer – Šerše? 7+ (V A2);
Tremolo 8-;
?avý Comici 7+ (IV+ A2);
Pilier 9+; boulder;
Hradný pilier 10-;
Comiciho frajerka 9-/9;
Comiciho sesternica 9;
Pravý Comici 8-.

Bodovanie ciest

Bodovanie ciest bude ve?mi jednoduché. Bude vychádza? z oficiálnej obtiažnosti cesty uvedenej v sprievodcovi v ?asopise Horolezec 5/2012 (prípadne aj na carpathianclimb.sk). Obtiažnos? sa vynásobí koeficientom 10 (cesta Psotkova platni?ka 7 bude za 70 bodov). Ak je obtiažnos? o 1/2 stup?a vyššia, pripo?ítajú sa 4 body (Telo na telo 7+ = 74 bodov), ak je obtiažnos? o 1/2 stup?a nižšia, odpo?ítajú sa 4 body (?udenly klobáse? 7- = 66 bodov). Pri preleze RK si lezec zapíše 1/2 bodov.

Obtiažnos? cesty Bodové ohodnotenie OS, FLASH, RP, PP Bodové ohodnotenie RK
3 30 15
3+ 34 17
4- 36 18
4 40 20
4+ 44 22
at?. až po at?. až po at?. až po
9 90 45
9+ 94 47
10- 96 48

Program - sobota 21. 4. 2018
.

AKO SA DOSTA? NA MIESTO ?INU? (Lonely Planet like guide)

  1. Peší variant – linkou MHD ?. 37 (Nový most – Patrónka – Záhorská Bystrica - Marianka) na kone?nú. Z Marianky po ?ERVENEJ zna?ke cez Borinku až hore k hradnému bralu Pajštúna. Upozornenie – niektoré spoje idú len do Záhorskej Bystrice, nutné sa silno až riadne prizrie? cestovnému poriadku!.
    .
  2. Variant onakvejší – doviez? sa do Borinky intervillage expresom. Ten dvíha kotvy na Náhradnej autobusovej stanice Nivy (Bottova) o 8:40, s medzipristátim na móle Patrónky o 8:56 (s primeraným ?asovým posunom cca 15min). V Borinke vystúpi? pri kostole a po ?ERVENEJ zna?ke hijó nahor sa.
    Skoršie odjazdy autobusov nájdete na známej adrese https://cp.hnonline.sk/bus/spojenie/ (Bratislava - Borinka)

AKO SA DOSTA? Z MIESTA ?INU?

  1. Z Marianky autobusom MHD ?. 37. Odchody sú o 19:25 a 22:32
  2. Z Marianky autobusom Slovak Lines. Odchody sú o 20:48 a 21:41 a 4:41 ;-)
  3. Zo Záhorskej Bystrice autobusom MHD ?. 37. Odchody sú ?asté (10, 30, 50), neskoré spoje idú o 22:07, 22:37, 23:07 a potom od 23:57 každú hodinu jazdí no?ný spoj N37.
Kontaktná osoba: ?ubo Jašter Galanský, 0905 410950

Dostretnutia a dorozlezenia sa!