Posledné zlanenie - 24. - 26. novembra 2017

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), TĂŠma: Klub
Vydané dňa 19. 11. 2017 (1551 × prečítané)
Alpin Club Lokomotíva Bratislava srde?ne pozýva svojich ?lenov a priaznivcov na spolo?né stretnutie pri tradi?nej príležitosti rozlú?ky so sezónou 2017.
Do zlanenia v sobotu, 25. novembra 2017, na Jelenci!

Ak sa nás má zima opýta?, ?o sme robili v lete, tak udalos? akou je Posledné zlanenie je ur?ite to najlepšie miesto pre prvé kontaktné pohovory v tejto záležitosti. Prípadne na výmenu tých najlepších receptov na zaváranie morálu, aby nám do jari na psí tridsiatok nevyšiel. Prí?te sa stretnú? s priate?mi, zlani?, zhodnoti? uplynulú sezónu a na?rtnú? si tú ?alšiu. Tešíme sa na vás.


POZNÁMKA: kód HORALKA & B 52 platný aj pre tento rok. Pokia? nezahreje dostato?ne zla?ovacia brzda, bošácka pätdesiatdvojka problém vyrieši.. Takisto v opa?nom garde – po zlanení butylka primerane hojivo schladí dlane.


Chcel by som požiadat záujemcov o prezentáciu vlastných diapozitívov, digitálnych fotografií, krátkych videí, aby sa nám ozvali na doleuvedený kontakt, prípadne ma kontaktovali na schôdzi a zároven mi upresnili formát svojej prezentácie, približnú dobu trvania a názov. Všetky ?alšie novinky týkajúce sa zla?áku budeme priebežne upres?ova? na Fóre tu:

http://aclokomotiva.sk/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=4077

AKO SA DOSTA? NA MIESTO ?INU? (Lonely Planet like guide)

Tentoraz je k dispozícii slovný opis v duchu najlepších puškášovských tradícií horosprievodcov.

Špeciálna poznámka k reklamáciám na orienta?nú nedostato?nos? návodu z minulého roku:

  1. Tá pizzeria v Jelenci uvedená ako zásadný orienta?ný bod skuto?ne existuje. Nie je to konšpira?ná teória.
  2. GPS súradnice nie sú k dispozícii. Ideme retro. Je tu dobrá príležitos? na duchovný teambuilding (že ja a moja hlava sme rovnocenný partnerský kolektív).
  3. Google maps v režime EARTH je povolený orienta?ný doping.

PROGRAM:

Piatok 24.11.2017

Kapitola Širokospektrálne triumfálne príchody naprie? krajinou. V podstate po 16:00hod vypukne vo?ne prístupná kolektívna ?innorodos? na tému vykúrenie chaty (smrad, ale teplú?ko), ako i predvarenie kapustnice na ?alší de?. Káva, pivo, diskusia.

Sobota 25.11.2017

10:00 - 15:00
Popoliezanie na & rituálne zlanenie na jeleneckej skalke, degustácia tekutých hrubých ponožiek do leziek, v prípade naomak vlhkejšieho po?asia alternuje lososing / canyoning (igelitové vrecúška na lezecky so sebou). Ne?akané a dojímavé stretnutia po týžd?och, mesiacoch, rokoch a podobne... papierové kapesníky prídu vhod. Rozhodne prispôsobte pitný režim poveternostným i spolo?enským podmienkam! Sa doporu?uje silno i výrazne…

15:00 - 18:00
Individuálny zostup do zateplených spolo?enských priestorov chaty JAMESu, zahniezdenie sa pri stoloch, trochu tých spolo?enských re?í okolo toho a tak podobne.

18:00 - 19:00
Pivo, výdatná kapustnica, pe?ené prasiatko a podobne. Organizátorov podujatia samozrejme poteší, ak dodržíte nepísanú tradícíu a podporíte akciu kolovaním domácich kolá?ov chutí sladkých i slaných. Vlastne, kolá?iky všetkých druhov sú vstupenkou na podujatie!

19:00 - 24:00
Kultúrny program. Prezentácie zážitkov z aktuálneho roka slovom i obrazom.

22:00 - ??:??
Pod?a situácie.

POZNÁMKA – zmena po?asia vyhradená!

KAPITOLA UBYTOVANIE

Rýdze bivakovacie charaktery nepohrdnú na záver akcie presunutím sa do exteriéru v rámci nácviku na orienta?ne zle trafené zimné výstupy, ktoré sa vo finále prestanú javi? ako jednod?ová záležitos?.
Ostatní spacák a karimatka so sebou, pomkneme sa v interiéri a niektorí sa ani nechystajú spa?, že. Postele sú vyhradené pre deti!
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Do zlanenia priatelia!