Radšej neskoro... alebo ešte raz o LokoTatroStretku

Autor: Kos?a (mailto:@), TĂŠma: Kde sme boli
Vydané dňa 05. 11. 2017 (2329 × prečítané)
Áno, áno, viem, trvalo mi to. Ke? nie?o nedokon?íš hne?, potom sa k tomu ?ažko vracia. Ale ke?že radšej neskoro ako nikdy, tak ešte raz a naposledy o tohtoro?nom stretku v Tatrách, poh?ad Lotyša v slovenskom znení.


Už dávnejšie sme boli dohodnutí s Lukášom, že LokoTatraStretko za?neme o de? skôr. Jeho plán pobali? batohy už ve?er, vyrazi? z Blavy o 4-tej, dorazi? do Smokovca o 8-mej, a za ho?ku a pol vyletie? na Zbojní?ku ohrozil on sám- s asi hodinovým meškaním a vysvetlením že “raz za uhorský rok prídeš na?as” :-) Lukᚠnastúpil do auta. Ke? sme o 9-tej dorazili do Smokovca a zhodnotili kombináciu tmy, vetra a našich batohov bolo jasné, že spíme v aute. Pochopite?ne, že bez karimatiek lebo sme plánovali spa? na chate. :-) Tak sme sklopili seda?ky, dali laná pod hlavy, pritúlili sme sa pod jedným spacákom a za?ala skvelá rehabilitácia chrbtice až do rána. Budí?ek o 5-tej. A po asi 500m (a nemyslím výškových :-) ), s našimi batohmi už aj Lukášovi bolo jasné, že za ho?ku a pol to nebude :-) Ale za dve a pol sme to dali.Po rýchlych ra?ajkách zhodnocujeme, že sily na Motyku nám ešte zostali a za ?alšiu ho?ku a pol sme pod nástupom na Širokú vežu. Zis?ujem, že veci na chate som prebalil dobre a z lezeckého materiálu mi chýba len sedák . :-) Tak do akcie ide slu?ka 120tka . Lukᚠsi dal záleža? na kvalite a vyrobil aj “gumi?ky” na držanie “nohavi?iek” môjho náhradného sedáka. Zavesenie všetkého materiálu len na pútka prsáku žiadny komfort pri lezení nezaru?ovalo, ale sólova? sa mi nechcelo a odliezam do prvej d?žky tak, ako som si sám zariadil :-)Z lezenia si dobre pamätám len pár veci - slonie stopy, a to že sme mali 2 rôzne topo z rôznych sprievodcov, ale posledné 2 d?žky sme aj tak liezli svoju variantu :-)
Na Zbojní?ku dorazíme okolo 6, postupne nás za?ína pribúda?. Mišo Semanik, Ioan a Maja, Rado a Iza, Mišo s Marcelkou. Dvoch starších Poliakov z ved?ajšieho stola pekne prosím “vypadnú?”, vysvet?ujem že za chví?ku nás bude 20 ?udí a chceme sedie? spolu. Spájame stoly a ?akáme… ?akáme hodinu, ?akáme dve a za?ína to by? podozrivé už aj pre tých dvoch Poliakov... Lukáša, ako jediného, ktorý mal signál posielame na kop?ek zisti? ?o sa deje. Dozvedáme sa že Majo, Matúš, Andrejka a Pe?o Simonovi? zhodnotili po?asie ako nepriaznivé pre výstup a ostávajú na noc v Smokovci. Tomáš, Ras?o a A?a Havranová, skoro 2 hodiny stáli v zápche v Ružomberku a už vyrážajú hore. Štvorka: Pat a Mat, Andy a Pe?a už parkujú v Tatranskej Lomnici. Túto správu sme si museli pre?íta? asi 3-krát každý, aby sme tomu uverili, ale aj na 3-tí krát tam bola “Tatranská Lomnica”… Spolo?né odhodlanie do?ka? sa všetkých, ktoré sme mali na za?iatku, sa rýchlo nahradzuje únavou a postupne sa ukladáme spa? :-) Zaspával som s myšlienkou “no som zvedavý na zajtrajšie lezecké výkony”.

Hne? po polnoci aj cez štuple som zachytil hluk a aktivitu v izbe. Dorazili Tomáš, Ras?o a A?a Havranová. Najmladšia štvorica, ktorá vyrazila z Tatranskej Lomnice bola ešte stále na ceste. Vzh?adom na neprestávajúci dáž? a silný vietor, túra bola ?aleko od prechádzky ružovou záhradou. Tak som sa dal do gorá?ov a vyrazil im oproti. Po asi polhodinovom rýchlom zostupe som už videl ?elovky. Privítajúc ich slovami "vám úplne na?isto drbe?" :-) som ponúkol záchranný balí?ek: horúci ?aj a slivovicu. Andy, najmenšia zo štvorice bola obvešaná batohmi spredu a zozadu, tak som jej zobral obidva a vyrazili sme na chatu. Ale ke? sa Andy s Pe?ou vzdialili asi na 300m bolo jasné, že som nezvolil správne… Po prvé som ohrozil život Andy lebo bez batoha nebezpe?ie jej odfúknutia z chodníka bolo ve?mi reálne, po druhé som pochopil, že na chrbát som mal radšej zobra? Ma?ov batoh, možno aj so samotným Ma?om :-) . Ale ni?, ako bojova? ?alej chalanovi neostávalo a dobojovali sme to na chatu okolo pol tretej. Po plnohodnotnom privítaní obsahujúcom Demänovku a Slivovicu sme si dali nie?o medzi ve?mi neskorou ve?erou a ve?mi skorými ra?ajkami. Okolo pol štvrtej som zaspával s myšlienkou “no som zvedavý na zajtrajšie lezecké výkony”. Deja vu… :-)

Prišlo ráno. Mišo Semanik sa už ur?ite blížil k Po?skému Hrebe?u v ?ase, ke? sme sa prebudili v?aka hláške chatára: “RAA?AAJKYYYY..” A presne tí ktorí dorazili neskoro, lezecky príjemne prekvapili a podali výkon. Lezecká dvojica M&Ms mali vo všetkom jasno a rýchlo sa vydali na cestu smer Široká Veža. Ostatní sa museli ešte potriedi?. Adi Havranovej som s?úbil Kelleho pilier a koniec druhého lana sme ponúkli Peti ?ertekovej. Tomᚠa Ras?o sa pripojili k nám, a dvojicu Pat a Mat zobral na zodpovednos? Pe?o Šimonovi?, ktorý dorazil na poslednú chví?u. Andy, Ioan, Maja, Rado a Iza zvolili VHT.Liezlo sa nám dobre napriek tomu, že po?asie sa menilo od výpeku do úplnej hmly a naopak. Cesta je všetkým známa, orienta?ne nenáro?ná a dobre odistená, písa? o nej nemá význam. Zdolávali sme d?žku za d?žkou s úsmevmi a fotkami. Chalani liezli za nami s pozitívnou náladou v dosahu mojich hlasiviek.Po dolezení cesty chalani zvolili smer zostup, my s babami smer vrchol, ?o je ešte asi 20-30 minút hore položeným vrcholovým platom. Pekne výh?ady a vidmo nám boli odmenou.
Cestu dole nám u?ah?ovali mužíci, kamzík a Andy cez vysiela?ku zo základného tábora. Nálada na chate gradovala tak sme sa ponáh?ali. Neprišli sme predsa do Tatier len liez? a nechcelo sa nám tie f?aše vlá?i? dole plné :-)

Na chate sme kone?ne v plnej zostave. Okrem Matúša, Maja a Andrejky dorazili aj A?a Prokopovi?ová a TomᚠTeleky. Chutná ve?era v podaní chatárok Zbojni?ky, k tomu pivo, Majovica, lotyšovica a iný chlast – zábava na parádu.Ale hygiena musí by?, a v zostave Pat a Mat, Andy, Pe?a a ja odchádzame na no?né kúpanie v Sesterskom plese. Až ke? som uvidel 4 ?elovky smerujúce ku Prielomu asi 300m za odbo?kou pochopil som, že nie všetci vedeli kde sa pleso nachádza, ale nakoniec sme to všetci trafili. Bohužia? srandu ktorú sme zažili pri no?nom kúpaní v horskom plese s teplotou okolo 5 stup?ov nie je možné prenies? do ?lánku. Príjemné spomienky a úsmev na tvári u zú?astnených ešte dlho bude vyvoláva? pamätné foto:


Ke? sme sa vrátili na chatu, v jedálni sa už vyhlásila ve?ierka, a tak sme sa premiestnili do izby.


V sobotu ráno sme sa prebudili do silného daž?a, ale veril som, že ešte neprišiel môj ?as zaži? celodenný veget na horskej chate. Prša? prestalo okolo 12-tej, ke? slabšie povahy, ako môj bývalý kamarát Kenttaur nevydržali a už zostupovali smer Smokovec. Za hodinku sme už š?apali smer Svištový štít.V momente ke? sme vyš?apali na hrebe? padla dos? silná hmla a ?ažko sme h?adali výstupový ž?ab.


Tak sme chví?ku poblúdili, poskúšali a nakoniec trafili. Za odmenu sa nám vyjasnilo a mali sme pekné výh?ady a ešte lepšiu náladu.Ve?er sme sú?ažili hlasivkami s partiou Poliakov až do závere?nej. Ale ke?že nᚠskvelý gitarista Mišo Semanik aj po sú?aži ešte vladal, pokra?ovali sme na izbe kým sme zni?ili jeho prsty, hlasivky a zni?ili sa sami.Akciu hodnotím ako dobrý za?iatok,od ktorého sa dá odrazi?, a klubovú aktivitu v Tatrách zvýši?, aj kvalitatívne aj kvantitatívne. Po?et zú?astnených, pozitívna nálada a odozvy dávajú nadej že ?asom sa z toho môže stá? dobra tradícia.

Vsetky foto od Andy, M&M, Tomaša, Lukaša a Kos?a najdete tu: https://photos.app.goo.gl/WrUBhpxtOPpbpvZd2