Návod na automatické sledovanie aktuálnych príspevkov v diskusnom fóre.

Autor: maro (mailto:maro#aclokomotiva.sk), TĂŠma: Klub
Vydané dňa 26. 03. 2018 (898 × prečítané)
Na výro?nej schôdzi ste mali pripomienky k spôsobu komunikácie medzi ?lenmi klubu o svojich pripravovaných lezeckých akciách. Ako najrýchlejšie riešenie odporú?am použi? prostriedky, ktoré máme k dispozícii ako klub - naše diskusné fórum.
Napísal som stru?ný návod ako na to.

Tu sú jednotlivé kroky:

  1. Musíte by? zaregistrovaní v diskusnom fóre

  2. Musíte by? prihlásení do diskusného fóra

  3. Ak chcete sledova? celé subfórum, napr. "Kam sa chystáme", musíte potvrdi? možnos? "Sledova? fórum" v?avo hore, nad prvou témou v zozname:

    sledovanie fóra


  4. Ak chcete sledova? iba príspevky v konkrétnej diskusnej téme, napr. "Základný skalolezecký kurz 2014/2015", musíte potvrdi? možnos? " Sledova? tému" v?avo hore, nad prvým príspevkom:

    sledovanie fóra
Ke? pribudne vo fóre nová téma/príspevok, príde vám emailom upozornenie.