H?adám dobrovo?níkov na pomoc s našim novým webom

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), TĂŠma: Klub
Vydané dňa 15. 03. 2015 (1839 × prečítané)
Zdravím všetkých ?lenov a priaznivcov nášho klubu!

Ke?že nᚠweb už trošku zastaral, rád by som ho zmodernizoval. Potreboval by som hlavne pomôc? s presunom sú?asného obsahu (?lánkov a komentárov) do nového redak?ného systému. A ?o že je to ten redak?ný systém?! Ak viete, prešli ste prvým kolom výberu ;-)

Nie, nie je to také strašné. Len by som privítal pomoc od tých z vás, ktorý sa tvorbe webu trochu rozumiete a máte skúsenos? s Wordpressom. Alebo ja vás, ktorých baví nudná, inštrukciami vymedzená ?innos? spo?ívajúca v kopírovaní a kontrole textov ;-) Prípadne vás, ktorí máte zaujímavé nápady na zvýšenie funk?nosti nášho nového webu (nie, naozaj tým nemyslím zrušenie domény a presun na Facebook!).

Kontaktný email je: redakcia@aclokomotiva.sk , prípadne píšte do komentárov k tomuto ?lánku.


maro/admin