2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotíva Bratislava

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), Téma: Klub
Vydané dňa 23. 02. 2015 (1565 × prečítané)
Chceli by sme dať do pozornosti všetkým našim členom, priateľom a sympatizantom skutočnosť, že Občianske združenie Alpin Club Lokomotíva Bratislava je v roku 2015 aj naďalej príjemcom 2% (3%) dane.

Preto keď ktokoľvek z vás bude zvažovať, koho priamo podporiť časťou svojich daní, tu sa naskytá možnosť podporiť klub ktorý sa zameriava hlavne na prácu s mládežou a venuje sa výcviku horolezeckého športu. Aby sa horolezectvo stalo bezpečným športom.
Alpin Club Lokomotíva je do značnej miery závislý od podpory práve formou príspevkov 2% (3%) z daní z príjmov.

Priamo tu si môžeš stiahnuť už predvyplnené tlačivo vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z tvojich daní pre o.z. Alpin Club Lokomotíva Bratislava. Toto tlačivo môže použiť len ten komu bude ročné vysporiadanie daní robiť jeho zamestnávateľ. Súčasťou vyhlásenia je priložené tlačivo potvrdenia o zaplatení dane.

Ten kto bude podávať daňové priznanie má možnosť uviesť prijímateľa 2% (3%) z dani z príjmov priamo vo svojom daňovom priznaní (pozri informácie na webe http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ ).

Potrebné údaje:
Predpripravené tlačivá:


Na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ nájdete všetky informácie potrebné na správne poukázanie 2% z dane vrátane informácií o časových lehotách na poukázanie 2% z dane:
(31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane).

Ďakujeme Ti za Tvoju podporu.