Základný skalolezecký kurz 2008/2009

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), Téma: Klub, Zdroj: acloko
Vydané dňa 28. 09. 2008 (4453 × prečítané)
Alpin Club Lokomotíva v zimnom období organizuje pre záujemcov "Základný skalolezecký kurz ". Informácie o podmienkach, obsahu kurzu a kontakte na nás nájdete v článku.

Základný skalolezecký kurz začíname 22. 10. 2008. Termín výuky teoretickej časti kurzu, prípadne časti praxe je pevný, a to v stredu v čase od 18:00 do 20:00 hod. Samotná lezecká prax sa začne pochopiteľne realizovať v jarnom období, jej termíny sa budú odvíjať od počasia a veľkosti cvičiacich skupín podľa dohody.

Miesto konania kurzu – v priestoroch FEI Bratislava, Mlynská dolina.

Cena kurzu - pre dospelých 800,-Sk, pre osoby mladšie než 18 rokov 400,- Sk.

Info o zameraní a obsahu kurzu si môžete stiahnuť tu:
http://www.aclokomotiva.sk/kurz/WEB-Osnova_ZK.pdf

Čo sa týka základného lezeckého materiálu, nie je podmienkou aby ste ním boli vybavení počas alebo v začiatkoch kurzu. Potrebné veci vám zapožičiame.

Ako sa do kurzu prihlásiť

  1. Ozvať sa na kontaktnú adresu jaster.u36 @ gmail.com a požiadam vás aj o uvedenie čísla telefónu pre uľahčenie komunikácie. Prípadné nejasnosti môžete už teraz smerovať na špecálne vytvorené Fórum http://aclokomotiva.sk/phpbb/viewforum.php?f=14.
  2. Stiahnuť si z downloadov na našej stránke prihlášku do kurzu http://www.aclokomotiva.sk/storage/prihlaska_kurz.pdf, a tú potom priniesť na prvé stretnutie (upozorňujem, že u záujemcov z radov mládeže do 18 rokov nesmie chýbať súhlas niektorého zo zákonných zástupcov).
  3. V týždni pred začatím kurzu via mail obdržíte info o kontaktnom mieste kde sa stretneme v stredu 22. 10. 2008 a začneme. Informácia bude zverejnená aj vo Fóre na našej stránke.

Kontakt na cvičiteľov, ktorí zabezpečujú kurz:
Jašter - 0905/ 410 950
Rasťo Michálek - 0905/ 506 746
Vlado Bednár - 0908/ 343 374