Nelezte bez dokladov!

Autor: EL LOCO (mailto:), Téma: Fun :-), Zdroj: EL LOCO
Vydané dňa 20. 12. 2002 (5138 × prečítané)
JAMES spustil pilotn projekt tzv. HOROPOLCIE.

Stalo sa v decembri na Pajtne v podve?ernch hodinch.Nechajme prehovori? priameho aktra Mara:
"Stpal som pokojne ako smrad nad ?erstvm hnojom..klasiku ?UDENLY KLOBSOM.. Trochu kosa na prsty ale dalo sa. A zrazu z?ava si to ku mne prisloval traverzom nejak divn tpek s divnou reklamou na prilbe...
Povedal salutujc "DOBR DE? PN LEZEC" a poiadal ma aby som zatandoval. Predstavil sa ako nejak guma z akejsi HOROPOLCIE JAMESU! Take na toto ide nae ?lensk...

klikni na obrzok pre ve?k fotku


Chcel po mne v predpdovej pozcii ?lensk preukaz Jamesu.. ej ?i to bolo aspo? trochu vtipn.. akoby nesta?ilo e po ns metaj z hradieb patikri tehly a zuho?naten pek?iky..teraz aj toto?!?"
klikni na obrzok pre ve?k fotku


Ke? sa Maro diskrtne ohradil akoe o ?o tu lape, dostalo sa mu spolu s oprvnenm ku kontrole profesionlnej odpovede:
"PN LEZEC..VYSKAKUJETE?!? JA VM TU VYTL?IEM VETKY BORHKY A STE SKON?IL!!!". Nsledne bola na Marovi spchan kontrola platnosti ?lenskho preukazu,kontrola metodicky sprvneho naviazania na lano,preskanie zo znalost Prvej pomoci po zemovke a pravidla troch bodov pri lezen.

klikni na obrzok pre ve?k fotku


Nechajme ?alej hovori? Mara:
"Nemohol ma na ni?om nachyta?, v naom oddieli s zkladn kurzy na vysokej rovni, ale jasne nie?o MUSEL njs?. Chcel mi napari? pokutu za ojazden gumu na leze?kch a vraj nemm zimn dezn, ale ?o kradnem? Potom ma za?al prova? za ne?itate?n kontroln zna?ky UIAA na oboch koncoch lana a za liepanie sa bez rozsvietenej ?elovky v zimnom obdob, no a za re?i o Skrytej kamere mi prisolil tu?n love navrch. A vraj ke? sa mi nep?i, mem s handrou vyslova? vetky okn na VBe?ke. Nemm to vraj bra? osobne, mm si to vraj predstavi? ako cestn kontrolu. Hne? mi svitlo a podmastil som ho dvomi expresmi a bolo po problme, aj preukaz mi vrtil, aj nejak madl poradil.
Ale aj tak je to svinstvo! Pod?a m?a je to pri s?asnch cench horolezeckho materilu nov spsob ako si niektor vyvolen ako orgni dop??aj vstroj na expedcie prezentovan v tch lesklch ?asopisoch".

Zd sa,e staromilsk radiklne lezeck kruhy volajce po zachovan status-quo v etike,?istote lezenia stavili na represvne metdy presadenia svojich nzorov a tie akoby sa snaili zbiera? dkazov materil o padku lezenia na Slovensku po zaveden vo?nho ?lenstva..

A preto s na mieste minimlne tieto otzky:

  • bude HOROPOLCIA vykonva? kontroly v ternoch od VII stup?a vyie z lezeckej pozcie zdola,alebo zlanenm zhora?
  • vyvolaj tieto kroky ako odozvu vznik vertiklneho podsvetia?

EL LOCO