Nové trendy istenia.

Autor: EL LOCO (mailto:), TĂŠma: Fun :-), Zdroj: EL LOCO
Vydané dňa 20. 12. 2002 (5079 × prečítané)
Objavte s nami, kam až siahajú schopnosti ?loveka v krízových situáciách!

Prekvapujúca správa prišla z nemenovaného vápencového brala na Záhorí. Marovi s Jašterom sa prihodila nová alternatívna technika istenia a hne? si ju aj úplnou náhodou osvojili, hoci spo?iatku tomu ni? nenasved?ovalo.Pôvodne v rámci "Tematického d?a búrania mýtov" riešili iné prejavy cie?avedomého konania na lane.
K objavu tak zásadného významu by nebolo došlo neby? Marovej zvedavosti, ?o to urobí ak miesto sady ?okov nepozorovane zavesí prvolezcovi na sedák štanglu salámy.. Marovi sa to zdalo by? osviežujúcim momentom v inak pomerne nudnom postavení isti?a.
Jašter ni? nespozorujúc našlapáva vyšku so štanglou salámy na sedáku, príležitostne vykrikujúc že je kosa ako v eskymáckej telocvi?ni, zatia? ?o Mara hreje o?akávaný príchod chvíle v ktorej príde na Jaštera potreba založenia prvého istenia.  
klikni na obrázok pre ve?kú fotku


Predpovedaný príchod potreby prvého istenia sa naplnil. Prvolezec neveriaco nahmatáva "?oky", naväzuje s nimi vizuálny kontakt so zvukovým sprievodom "ééé..kua..ééé" a za?ína hmlisto tušit nejakú spojitost Mara s údeninou a správnou funky náladou 10m nad zemou.Reflexívne si v pude sebazáchovy pohmkáva melódiu GIPSY WOMEN TOLD ME..
 
klikni na obrázok pre ve?kú fotku


Jašter u?ebnicovo demonštruje teóriu že neby? zúfalstva odvaha stratí životodarnú pôdu z ktorej saje silu a s malým zaváhaním dramaticky zakladá do špáry salámu "VRŠATEC". Senzoricky sa salám javil použite?ne tuhý, z mechanického h?adiska je vybavený pútkom ala rep-šnúra.A naprdol tam nezištne expres.
 
klikni na obrázok pre ve?kú fotkuTesne pred odsadnutím do salámy!
Istenie vydržalo!!! Jašter nezabudne nazva? Mara zdatným chobotom a zis?uje, že slovný zvrat "ma? na saláme" ?erstvo dostal nový význam..

 
klikni na obrázok pre ve?kú fotkuChlapci s kladným vz?ahom k premýš?aniu sa s novým objavom exaktne pohrali.
Výsledky testov sú šokujúce!!!

Saláma "Vršatec" je použite?ná na istenie už pri teplotách okolo 5°C,pri za?ažení sa optimálne prispôsobuje nerovnostiam špáry v?aka flexibilnej polotuhosti a dosahuje tak ve?mi stabilné usadenie aj v špárach s rozdielnou zbiehavos?ou stien.
V podstate sa vždy dotýka stien celou plochou v štyroch bodoch asi do cca -10°C (potom sa chová ako klasický medený alebo duralový pasívny vklínenec so všetkými nevýhodami).
Zatia? jediným slabým miestom salámy "Vršatec" sa ukázal by? pôvodný webbing. Pútko je len kvality ve?mi miernej a jeho nahradenie oce?ovým lankom je nevyhnutný krok k zaru?eniu nominálnej pevnosti.

Zaru?ená nosnos?:
- 600 daN v rozsahu 5° až -10°C
- 1000 daN v rozsahu -10° až -40°C

Záverom možno zhrnú? výhody nového typu vklinenca nasledovne:
-ve?mi dobre sa uplat?uje v širších špárach
-do zna?nej miery je schopný prispôsobova? tvar špáre
-ve?mi výhodná je tiež možnos? vyberania vklínenca klasickým príborom
-vykazuje nutri?né hodnoty v spektre posunutom do bielkovín,?o nájde uplatnenie pri neplánovaných bivakoch alebo šetrení hmotnosti pri viacd?ových podnikoch, ke?že istiaci prostriedok je zárove? potravinou

Z dobre informovaných kuloárov sa medzitým prevarilo,že salámu "Vršatec" za?ne licen?ne údi? BLACK DIAMOND, takže odporú?ame outdorovým a lezeckým predajniam v predstihu zakúpi? chladiace boxy na uskladnenie dostato?ných zásob tohoto horúceho tovaru. Predpokladáme, že v zime bude dostupný len ako podpultovka.

EL LOCO