Paklenica 31.V. - 8.VI. 2003

${ORG_COLS}
Kolega zelený jašter. Bol jednoznačne lepší. Aspoň podnes som si neosvojil umenie bežať hore kolmou skalou. Zaujímavé...

Zverejnené 12. 6. 2003