Paklenica 31.V. - 8.VI. 2003

${ORG_COLS}
Zoom digitálu mi priblížením Luciinej tváre umožnil pochopiť, že najbližších 10m celkom určite slovník nezjemní a že mi tiež hrozí perspektívna rana skvelým batohom do lebky..

Zverejnené 12. 6. 2003