Paklenica 31.V. - 8.VI. 2003

${ORG_COLS}
Lucia a oslík. Po tej záplave Nemcov v parku prvý tvor s ktorým sme sa dorozumeli a pohovorili.

Zverejnené 12. 6. 2003