Paklenica 31.V. - 8.VI. 2003

${ORG_COLS}
Mona Lisa, odfotografoval Leonardo da Svinčík.. súdiac podľa rúk zababraných od hliníka.

Zverejnené 12. 6. 2003