Paklenica 31.V. - 8.VI. 2003

${ORG_COLS}
Strhujúci rekognoskačný koncert cesty v Debeli kuku v podaní Cuca s Lubom.. allegro, un poco maestoso.

Zverejnené 12. 6. 2003