Dnes je 31. 10. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1227490
Oktber3419
Dnes12

LokoTatroStretko 2017 o?ami ?astnkov
Zverejnené 01. 10. 2017 (1746 × prečítané)

Ako niektor z vs u ur?ite po?uli, 14-17.09 2017 sa uskuto?nilo nae prv LokoTatroStretko. Pod?a odozvy ?astnkov som si ist e ur?ite nie posledn. Pre?tajte si a presved?te sa sami.

Kos?a


( Celý článok... | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Zkladn skalolezeck kurz 2017/2018
Zverejnené 19. 09. 2017 (2679 × prečítané)

Alpin Club Lokomotva v zimnom obdob organizuje pre zujemcov "Zkladn skalolezeck kurz ". Stretneme sa v stredu 11. oktbra 2017 v u?ebni AB35 v priestoroch FEI Bratislava, v Mlynskej doline o 18:00. Informcie o podmienkach, obsahu kurzu a kontakte na ns njdete v ?lnku.


( Celý článok... | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Pozvnka na Vro?n schdzu
Zverejnené 28. 03. 2017 (1491 × prečítané)

Vro?n schdza Alpin Clubu Lokomotva Bratislava sa uskuto?n v utorok 4.4.2017 o 18:30 na Stavebnej fakulte STU v miestnosti B 302.


( Celý článok... | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotva Bratislava
Zverejnené 04. 03. 2017 (1373 × prečítané)

Chceli by sme da? op?, ako je tomu kadm rokom, do pozornosti vetkm naim ?lenom, priate?om a sympatizantom skuto?nos?, e nae ob?ianske zdruenieAlpin Club Lokomotva Bratislava je aj v roku 2017 subjektom zapsanm vZozname prijmate?ov pre pouitie podielu zaplatenej dane na osobitn ?ely pod?a zkona odani zprjmov vedenm Notrskou komorou, ateda je subjektom oprvnenm na prijmanie podielu vo vke 2%, resp. 3% vaich dan.

( Celý článok... | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Zkladn skalolezeck kurz 2016/2017
Zverejnené 28. 09. 2016 (2556 × prečítané)

Alpin Club Lokomotva v zimnom obdob organizuje pre zujemcov "Zkladn skalolezeck kurz ". Informcie o podmienkach, obsahu kurzu a kontakte na ns njdete v ?lnku.


( Celý článok... | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

L?ov skaly
Zverejnené 09. 04. 2016 (2618 × prečítané)

Dve skaly z Troch Stodlok (ktorch je mimochom v skuto?noti sedem) prezvame Ldove skaly. Na Hikingu ich mete najs? aj pod ozna?enm Lacove skaly. Nie je to celkom sprvne ozna?enie, L?ovi sme vraveli L?a a nie Laco.

( Celý článok... | Autor: Maro Marek | Počet komentárov: 4 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

PLN B
Zverejnené 27. 03. 2016 (2290 × prečítané)

Pozvame ?lenov a sympatizantov klubu na jarn otvorenie horolezeckej sezny, ktor sa uskuto?n v sobotu 23. 4. 2016 na hradnom brale Pajtna nad Borinkou.

?ak ns prvetiv jarn, vytrvalostn es?hodinov maratn, ktor prever ist skuto?nosti a odpovede na vyie poloen indiskrtnu otzku. Zabudnite na kategrie, na pohodln taktizovanie alebo pod?apovanie sa do kategrie niej stup?ovitosti... Maratn m len ve?mi jemn bodovacie odlenie medzi stup?ami obtianosti, tu zaberie a plat len HRUB vytrvalos?. Take sa vetci zapotme, ke?e naprklad tri 5.ky maj vyiu hodnotu ako jedna 7.i?ka. Slovo s?a berte s rezervou, je to skr tak uito?n, esencilna jarn previerka formy.


( Oznam | Celý oznam... | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť oznam )

Pozvnka na Vro?n schdzu
Zverejnené 27. 03. 2016 (1896 × prečítané)

Vro?n schdza Alpin Clubu Lokomotva Bratislava sa uskuto?n v utorok 12.4.2016 o 18:30 na Stavebnej fakulte STU v miestnosti B 302.


( Celý článok... | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotva Bratislava
Zverejnené 08. 03. 2016 (1976 × prečítané)

Chceli by sme da? do pozornosti vetkm naim ?lenom, priate?om a sympatizantom skuto?nos?, e nae ob?ianske zdruenie Alpin Club Lokomotva Bratislava je aj v roku 2016 subjektom zapsanm vZozname prijmate?ov pre pouitie podielu zaplatenej dane na osobitn ?ely pod?a zkona odani zprjmov vedenm Notrskou komorou, ateda je subjektom oprvnenm na prijmanie podielu vaich, nielen 2%, dan.

( Celý článok... | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Kokosy 2015
Zverejnené 09. 12. 2015 (2742 × prečítané)

Delen strava? Bezlepkov dita? Nejak in tajomn alchymistick postupy v ivotosprve s cie?om dosta? sa hore a udra? formu? Blahodrne ?inky posilovne? Akurtne napruen svalstvo zo zumby? Prisahte na kalinestiku a dve nepasterizovan piv po trningu? Tak teda nech sa p?i previes? terie do praxe na kolbiti pravdy!
Pozvame vs zavta? na 14. ro?nk podujatia Kokosy na snehu.


( Celý článok... | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

index | 11-20 | predchádzajúci | nasledujúci | Celkom 274 článkov

Web site powered by phpRS