Blog

Správne využitie klubových peňazí?

Podľa programu a cieľov, ktoré boli stanovené na poslednej výročnej schôdzi, by sme radi znovu rozpútali podnetnú diskusiu k tomu ako správne použiť klubové peniaze.

Samozrejme sú vítané všetky návrhy o ktorých sa dá rozumne diskutovať a je v našich finančných možnostiach ich aj realizovať. Takže hneď na začiatok skúsim upresniť, že nevieme kúpiť chatu v paklenici alebo vo švajčiarskych alpách, ba dokonca ani prenajať. Skúste uvažovať vo finančných hraniciach malej neziskovej organizácie t.j. Cca 30 000,- Sk.
Hneď druhým dychom k tomu chcem dodať, nemal by to byť materiál, ktorého nesprávne použitie alebo skladovanie či preprava môže mať priamy vplyv na možný úraz. Príkladom by mohlo byť lano – klubové, ktoré má cez víkend niekto, cez týžden hneď další dvaja nezávisle na sebe a potom zasa na víkend niekto iný. Ak by sa po čase stal s takýmto klubovým materiálom niekomu úraz, bol by popoťahovaný zástupca klubu a o to nikto nestojí. Na vysvetlenie hneď pridám, je fakt, že klubové laná máme. Používajú sa výhradne pre potreby výcviku nováčikov pod cvičitelským dohľadom. V tomto prípade jednoznačne preberá za správne použitie a kvalitu materiálu plnú zodpovednoť prítomný cvičiteľ.

OK. Keďže som to takto krásne vysvetlil hneď v úvode, pokúsim sa aj nájsť možné riešenie. Ponúknem len akési hranice alebo náznaky smeru akým by to mohlo ísť a viacero otázok na zamyslenie pre tých, ktorí sa chcú pridať a zamyslieť sa.
Použitie peniažkov by sme mohli rozdeliť na širšie oblasti napr. materiál a podporné aktivity.

  • Obsahom oblasti materiálu by to mohlo byť niečo, čo by veľmi úspešne mohlo využívať čo najširšie spoločenstvo našich členov. (poznámka: stan už máme) Sem by mohlo patriť niečo ako napr. varič, malovátko na stred lana, riad, plynové bomby k variču, klubové informačné materiály (napr. Jamesák, Montana, lezeckí sprievodcovia atď) a podobne.
  • Obsahom oblasti podporné aktivity by mali byť napr. finančne podporované aktivity lezecké, skialpinistické, turistické, bikové členov klubu hádam v tomto poradí. Ako príklad si viem predstaviť napr. finančná podpora na cestu do tatier, na kemp v Súlove, ocenenie hodnotného výkonu alebo podobne. Môžeme čerpať aj zo skúseností iných klubov.

Na záver ešte pridám slúbené otázky a námety na zamyslenie k vyššie uvedenému:
Do budúcnosti by bolo super, keby sme sa dokázali zhodnúť v definíci čo to je klubový materiál. Čo musí bezpodmienečne spĺňiť, aby sme ho mohli do tejto kategórie zaradiť a následne aj kúpiť a teda aj používať v ideálnom prípade doslova všetci v klube. Ďalšie otázky by mohli byť: kto sa o takýto materál stará, akým spôsobom a kde je prístupný a za akých podmienok, kedy sa vyradí a akým spôsobom a prípadne, kto rozhodne o vhodnosti použita alebo vobec kúpy?
To bolo len tak na záver, aby bolo o čom uvažovať a písať alebo hovoriť, prosím v tejto postupnosti.
Už sa teším, ako to v klube zasa ožije ….

Rado

Publikované: 3. februára 2007
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*